Gouden ringen gestolen uit kluis: werkgever aansprakelijk?

De gouden ringen van een supermarktmedewerker worden uit de kluis van de supermarkt gestolen? Is de werkgever aansprakelijk? Een artikel door Lisette Riezebos-Naberman van BVD Advocaten.
Delen:

Anniek heeft twee prachtige gouden ringen met een waarde van bijna 3.000 euro. Werken met ringen om je vingers blijkt alleen niet zo eenvoudig. Ze is bang om de ringen te beschadigen en overlegt daarom met de bedrijfsleider. Hij geeft aan dat ze de ringen in de algemene kluis van werkgever mag leggen.
Aan het einde van haar werkdag staat haar een onaangename verrassing te wachten: de ringen zijn gestolen. Anniek pikt de diefstal niet, ze schakelt haar rechtshulpverzekering in en stelt haar werkgever aansprakelijk en vordert de waarde van de ringen.

Het is een situatie die in iedere supermarkt voor kan komen. Werknemers laten immers geregeld kostbare eigendommen als telefoons en sieraden achter in de garderobe van werkgever (al dan niet voorzien van kluisjes). Diefstal is natuurlijk erg vervelend, maar is aansprakelijkheid niet een brug te ver?

Zorgplicht werkgever

Anniek baseerde haar vordering op de zorgplicht van de werkgever. Iedere werkgever heeft de zorgplicht om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden. Deze zorgplicht gaat alleen niet over persoonlijke eigendommen van werknemers, maar dient te voorkomen dat een werknemer letsel oploopt bijvoorbeeld doordat hij uitglijdt in een nat gangpad of doordat hij zich vertilt aan producten.

Iedere werkgever heeft zorgplicht

Anniek voert daarnaast aan dat werkgever zich niet als ‘goed werkgever’ heeft gedragen. Ook dit argument gaat niet op. Duidelijk is dat de kluis niet afgesloten was.

Anniek wist echter dat de kluis niet altijd afgesloten was én dat meerdere mensen bij de kluis konden. Bovendien hoefde ze haar ringen niet af te doen, maar wilde ze dit zelf graag. Daarbij had ze de ringen bijvoorbeeld in de pauze naar huis kunnen brengen.

Kortom: de kantonrechter oordeelt dat het Annieks eigen keuze was om de ringen in een niet altijd afgesloten kluis te leggen. Daarom kan werkgever niet aansprakelijk worden gesteld voor deze schade.

Voorschrift

Wat nu als het wél een voorschrift van werkgever is om ringen af te doen of de telefoon in te leveren? In dat geval geldt nog altijd, zeker bij de ringen, dat het de keuze van werknemer is om deze mee te nemen naar de werkvloer. Wel kan het vanzelfsprekend raadzaam zijn om met praktische maatregelen diefstal tegen te gaan.

Lisette Riezebos

Daarnaast is het in alle situaties verstandig om in het huishoudelijk reglement een bepaling op te nemen waarin de regels hierover worden uitgelegd.

Een artikel door Lisette Riezebos-Naberman van BVD Advocaten.