blog

Nieuwe Alcoholwet: kortingsacties verboden

Branche & Bedrijf 3128

Het kabinet bereidt een wijziging voor van de Drank- en Horecawet, die daarna ook een andere naam krijgt, namelijk Alcoholwet. Eén van de nieuwe regels is ook voor supermarkten (en andere foodretailers) van belang: het verbod op kortingsacties bij de verkoop van alcoholhoudende dranken. Een blog van advocaat Jaco van den Brink.

Nieuwe Alcoholwet: kortingsacties verboden

Een verbod op kortingsacties. Om precies te zijn: de bedoeling is dat prijsacties met een korting van meer dan 25% verboden zijn bij de verkoop van alcoholhoudende dranken ‘voor gebruik elders dan ter plaatse’. Het gaat dus niet om horeca-gelegenheden, maar om supermarkten, slijters, webshops en dergelijke.

Toelichting Alcoholwet

De uitleg bij dit wetsvoorstel van de Memorie van Toelichting:

Het wetsvoorstel verbiedt prijsacties met alcoholhoudende drank die een voordeel opleveren dan wel een voordeel suggereren van meer dan 25%. Het gaat om de volgende situaties:

  • prijsacties met een duidelijk prijsvoordeel van meer dan 25% ongeacht of de actie tijdgebonden is, zoals “twee voor de prijs van één”, “drie voor de prijs van twee” of “tweede product gratis”;
  • prijsacties die de suggestie wekken van een prijsvoordeel van meer dan 25% ongeacht of de actie tijdgebonden is, zoals de situatie dat er een adviesprijs en verkoopprijs wordt gehanteerd of een “van/voor” prijs terwijl de verkoopprijs structureel van aard is;
  • overige prijsacties van meer dan 25% die verbonden zijn aan een periode van maximaal een maand ongeacht of de korting staat aangegeven, zoals acties die worden aangeduid met “nu” en “laatste kans”.

Suggestie van prijsvoordeel

Belangrijk is dus dat het niet alleen gaat om tijdelijke acties, maar ook om ‘acties die de suggestie wekken van een prijsvoordeel van meer dan 25%’.

Ik denk dan ook aan een prijsvergelijkende campagne, waarin Jumbo bijvoorbeeld haar Radler zou aanprijzen met de mededeling dat deze 30% goedkoper is dan bij Albert Heijn. Ook een dergelijke ‘prijsactie’ zou straks met dit wetsvoorstel verboden zijn, omdat het niet van belang is of de ‘actie’ tijdgebonden is.

Op dit moment loopt nog de internetconsultatie: tot 8 mei kan iedereen zijn visie over het concept-wetsvoorstel geven via www.internetconsultatie.nl/drankenhorecawet.

Geschreven door Jaco van den Brink (BVD Advocaten).

Reageer op dit artikel