artikel

Vakbeurs Recycling 2018: supermarkt als nieuwe doelgroep

Branche & Bedrijf 1101

De vakbeurs Recycling 2018 is van 20 t/m 22 november in Gorinchem. Met het streven naar een circulaire economie en meer circulaire afvalstromen wordt deze vakbeurs ook interessant voor supermarkten.

Vakbeurs Recycling 2018: supermarkt als nieuwe doelgroep

Recycling 2018 is de negende editie van deze enige vakbeurs voor afvalverwerking en recycling in Nederland. De beurs is bedoeld voor betrokkenen uit alle sectoren van de industrie die te maken hebben met afval, inzameling, transport, sorteren, opslag, verwerken en recyclen. Nu supermarkten, net als de rest van het bedrijfsleven, naar een circulaire economie groeien, het hergebruik van producten en grondstoffen maximaliseren en waardevernietiging minimaliseren, is het zaak de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van recycling bij te houden. De vakbeurs wil daarin een grote rol spelen.

Easyfairs Nederland is organisator van Recycling 2018. Norah Edery, marketeer bij Easyfairs: “De kracht van Recycling zit in de combinatie van presentatie, demonstratie, ontmoeting en kennisdeling. Het doel is elkaar inspireren en informeren over de recyclingbranche van nu én morgen, om in 2050 Nederland circulair te laten omgaan met álle afvalstromen. Dit maakt dat het geen ‘afvalbeurs’ is, maar een vakbeurs waarbij we samen met de bezoeker en exposanten kijken naar de mogelijkheden om van afval naar grondstof te gaan.”

Supermarkt als nieuwe doelgroep

Voor de vakbeurs is de supermarkt een nieuwe doelgroep. Waarom?

“Als beursorganisator streven wij ernaar de beursbezoeker een blik in de toekomst te geven én de branche te ondersteunen bij het behalen van de circulaire doelstellingen voor 2050. Daarom gaat vakbeurs Recycling naast de huidige doelgroep uit de afvalbranche, nog meer focus leggen op de klanten van onze exposanten, zoals de industrie, logistiek dienstverlener en het MKB en MKB+. Uit onderzoek is gebleken dat ook deze doelgroepen op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden voor hun afvalstromen.”

“Supermarkten worden tegenwoordig veel meer aangesproken op hun sociale verantwoordelijkheid. Niet alleen over de producten die zij (verpakt) in de winkels verkopen, maar ook op de manier waar de bedrijfsvoering impact heeft op het milieu. Supermarktketens vormen de schakel tussen leveranciers, distributiecentra en consumenten en het afval dat zij uiteindelijk produceren. Het is voor supermarkten belangrijk om te verduurzamen. Hieronder valt onder andere vermindering van de CO2-uitstoot (logistiek), recyclebare verpakkingen en afvalscheiding. Tegenwoordig fungeert de supermarkt bovendien zelf als een belangrijke afvalinzamelaar.”

De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel en de eisen zijn hoog. Daarom is het juist voor ondernemers en supermarktketens interessant om te kijken naar passende korte- én langetermijnoplossingen. Wij nodigen dan ook graag eigenaren, bedrijfsleiders, afdelingschefs, supermarktmanagers en functionarissen van supermarktketens uit om de beurs te bezoeken.”

Beurs voor de individuele ondernemer?

Supermarkten zijn als filiaal, als franchiser of als zelfstandig ondernemer aangesloten bij een organisatie. Veel zaken als afvalverwerking zijn vaak centraal geregeld. Waarom kan de vakbeurs dan toch voor de individuele ondernemer interessant zijn?

“Nog lang niet alle supermarktketens hebben voor alle winkels een recyclingsysteem ingevoerd. De invoering of de optimalisatie hiervan kan soms jaren duren en is een continu proces. Naast landelijke ketenoplossingen is er ook de wens om lokaal een steentje bij te dragen. De behoeften en verwachtingen hiervoor zijn per gemeente en zelfs per woonwijk anders. Juist hiervoor is het belangrijk dat een individuele ondernemer kijkt naar wat er speelt en wat mogelijk is in zijn directe omgeving. Daarnaast zijn de oplossingen die een overkoepelende organisatie biedt niet altijd relevant voor elke ondernemer. Het is goed om als supermarkt individueel te kijken naar de eigen behoeften en doelstellingen. Het gaat uiteindelijk om de samenwerking tussen ondernemer, organisatie en keten.”

Vakbeurs Recycling 2018 is op 20, 21 en 22 november gratis te bezoeken in Evenementenhal Gorinchem.

Dit artikel is  gesponsord door Easyfairs. 

Foto's

Reageer op dit artikel