artikel

‘Nadruk op gebruik van recyclaat’

Branche & Bedrijf 459

Van 20 t/m 22 november vindt in Gorinchem de vakbeurs Recycling 2018 plaats. Tijdens de beurs verzorgt afvalverwerkingsbedrijf SUEZ drie lezingen over terugwinnen en hergebruik van grondstoffen. Afvalscheiding en hergebruik worden steeds belangrijker voor de supermarktsector.

‘Nadruk op gebruik van recyclaat’

‘Plastic is een goed voorbeeld waarom de vakbeurs Recycling 2018 belangrijk is voor supermarkten, waar heel veel verpakkingsafval wordt gegenereerd. Het streven is om zo veel mogelijk producten recyclebaar te maken, maar ook om bij de productie ervan zo veel mogelijk recyclaat als grondstof te gebruiken. Na afvalscheiding en het werken met recyclebare producten, is het daadwerkelijk gebruiken van recyclaat de derde belangrijke stap op weg naar een circulaire economie. En vooral daarop zal de komende tijd de nadruk moeten worden gelegd in afvalverwerking.’ Aldus Annie de Loijer, Directeur Marketing bij SUEZ Recycling and Recovery Netherlands. ‘Want zolang we deze teruggewonnen grondstoffen niet opnieuw inzetten is de cirkel nog niet rond.’

Hergebruiken van grondstoffen

De vakbeurs Recycling 2018, deze week in Gorinchem, is in het verleden vooral gericht geweest op afval. Maar het hele vakgebied en ook de vakbeurs zelf zijn nu veel meer gericht op het circulaire, het terugwinnen en hergebruiken van grondstoffen.

Tijdens de vakbeurs Recycling 2018 verzorgt SUEZ drie lezingen. In interactieve workshops gaat SUEZ vooral in op de mogelijkheden van recycling en recovery. De Loijer: ‘Traditioneel is de afvalbranche sterk op logistiek gericht. Wij willen in een bredere kijk de aandacht vestigen op wat er momenteel met de aarde gebeurt: waar beweegt de planeet zich naartoe en wat levert dat op? Een heel grote berg met afval, en daar kunnen we niet mee blijven doorgaan. We leggen de focus op de vraag hoe we veel meer van onze grondstoffen kunnen besparen voor de toekomst. Naast die wereldvisie vertellen we over hoe wij bedrijven concreet kunnen helpen om de overgang te maken van afval naar grondstoffenbeheer. Daarnaast leggen we meer uit wat er allemaal mogelijk is met teruggewonnen grondstoffen.’

Afval is ongelooflijk waardevol

Beursorganisator Easyfairs heeft SUEZ om deze bijdragen gevraagd omdat het bedrijf al met veel klanten vergevorderd is in de verwerking van afval voor hergebruik. Afval wordt gescheiden en verzonden naar fabrieken waar het voor een groot deel weer tot secundaire grondstof kan worden verwerkt. Plastic wordt bijvoorbeeld gesorteerd, schoongemaakt en omgevormd tot flakes en korrels, die weer als basis kunnen dienen voor bijvoorbeeld verpakkingen.

De Loijer: ‘En plastic is een goed voorbeeld, maar het geldt natuurlijk voor zo veel mogelijk grondstoffen. Ook papier, hout, glas en metalen kunnen we heel veel opnieuw gebruiken. Afval is ongelooflijk waardevol, en de komende jaren zal hard worden gewerkt aan de bewustwording daarvan, ook op politiek niveau. Het circulair ontwerpen en circulair inkopen moet echt nog groeien. En: hoe meer schone, gescheiden afvalstromen wij kunnen genereren, hoe meer bedrijven weer nieuwe toepassingen ontdekken voor hergebruik van deze grondstoffen.’

Verminderen afvalstromen

De supermarkt heeft de laatste jaren te maken gehad met het gebruik van te veel verpakkingsmaterialen, met name plastic. Het plastic wordt deels ingezet voor een langere houdbaarheid van producten, zoals folie om komkommers, maar geeft ook druk op de afvalberg. Het streven naar duurzaamheid drukt daar van twee kanten: minder derving, maar meer verpakking. De recyclingbranche is daarom constant in gesprek met de levensmiddelenbranche over de vraag hoe we de afvalstromen kunnen verminderen. De plastic verpakkingen spelen daarin een grote rol op weg naar meer circulair ondernemen. Ook al gaat het veel om afval wat pas door de consument wordt gescheiden, nemen veel supermarkten hierin toch hun verantwoordelijkheid. De Loijer: ‘Retailers sturen daarin ook hun leveranciers aan. Verpakkingen moeten steeds meer recyclebaar zijn, maar moeten ook steeds meer worden samengesteld uit recyclaat. En de producenten kloppen dan ook regelmatig bij ons aan voor advies.’

Ook in het afval dat door de supermarkt zelf wordt aangeleverd speelt een rol in de circulaire economie. Derving van levensmiddelen vormt een aparte stroom afval. Organisch afval kan worden benut voor de productie van biogas en compost.

Vakbeurs Recycling 2018 is op 20, 21 en 22 november gratis te bezoeken in Evenementenhal Gorinchem.

Lees ook: Vakbeurs Recycling 2018: supermarkt als nieuwe doelgroep

Dit artikel is gesponsord door Easyfairs.

Reageer op dit artikel