artikel

Klant glijdt uit op groenteafdeling; supermarkt aansprakelijk

Branche & Bedrijf 3677

Een klant glijdt op de groenteafdeling van een AH-filiaal uit over water en groenteresten. De klant stelt AH aansprakelijk voor de gevolgen die zij ondervindt, onder meer een gebroken pols. De rechtbank Noord-Holland oordeelde recent dat AH volledig aansprakelijk is voor de gevolgen die de klant ondervindt of zal ondervinden. Advocaat Dico Bogerd reageert hier op dit nieuws.

Klant glijdt uit op groenteafdeling; supermarkt aansprakelijk

AH had zich verdedigd door aan te geven dat er geen valpartij was gemeld op de bewuste dag. Ook heeft geen van de medewerkers het voorval gezien en was AH van mening dat de vloer gewoon schoon was. De camerabeelden waren slechts nog gedeeltelijk beschikbaar aldus AH en op de beelden is geen val te zien.

De rechtbank oordeelt op grond van diverse getuigenverklaringen dat de val wel heeft plaatsgevonden. Het feit dat de val niet op camerabeelden is te zien, kan ook worden verklaard door het feit dat nog slechts een deel van de beelden beschikbaar is. De oorzaak van de val is gelegen in de nattigheid en groenteresten op de vloer.

De rechtbank geeft vervolgens aan dat niet ieder risico op een val door de supermarkt vermeden hoeft te worden. Maar deze situatie is wel aan de supermarkt te verwijten. De vloer had ofwel meteen moeten worden schoongemaakt en gedroogd, ofwel Albert Heijn had veiligheidsmaatregelen moeten treffen door bijvoorbeeld een waarschuwingsbord bij de natte plek te plaatsen. Albert Heijn heeft dat alles niet gedaan, waardoor ze onrechtmatig tegen de klant gehandeld heeft. Daarom is AH aansprakelijk voor de gevolgen die de klant als gevolg hiervan ondervindt.

Belang schoonmaakprotocol supermarkt

Dico Bogerd, teamleider retail bij BVD advocaten: “Deze uitspraak benadrukt nog maar eens het belang van schoonmaakprotocollen. Maar het alleen hebben van een protocol is onvoldoende, zegt ook de rechtbank in deze zaak. Het protocol dient uiteraard ook uitgevoerd te worden in de praktijk, naast het feit dat medewerkers gedurende de gehele dag op moeten letten of zij geen (potentieel) gevaarlijke situaties zien.”

Overigens beschermen dergelijke protocollen ook de werkgever als een medewerker zou uitglijden. Dico Bogerd: “Stel dat een medewerker hierdoor was uitgegleden met letsel als gevolg, dan had hij zijn werkgever aansprakelijk kunnen stellen. Dan moet je als werkgever op z’n minst aan kunnen tonen dat je schoonmaakprotocollen hebt en dat er in de praktijk uitvoering aan wordt gegeven. Anders ben je sowieso als werkgever aansprakelijk!”

Reageer op dit artikel