Het managen van de Goodness Paradox

Het managen van de Goodness Paradox
Hans de Gier, directeur van SyncForce.

SyncForce is een Product Success Platform, voor merkproduct- en private label fabrikanten, dat alle productinformatie uit alle silo's in de organisatie vanuit verschillende bronnen samenvoegt in één systeem en distribueert naar alle klanten en kanalen (online en offline). De steeds kritischer consument, gesteund door apps en sociale media, stelt in snel tempo steeds hogere, extra eisen aan producten. Wie zijn maatschappelijk verantwoord ondernemen te gelde wil maken zal dat met informatie moeten bewijzen.

Het succes van een product wordt bepaald door de unique selling points. Tenminste, zo was dat vroeger. Tegenwoordig staan merken onder een veel grotere druk en moet het product niet alleen sterk zijn in de eigenschappen van het product zelf, maar wordt er ook verantwoording gevraagd op allerlei andere terreinen als productieomstandigheden, duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en vele andere maatschappelijke eisen.

Hans de Gier, directeur van SyncForce, noemt in dit verband de “Goodness Paradox”. ‘De maatschappelijke eisen aan een product maken dat er eerst aan meer voorwaarden moet worden voldaan, voordat een product als “goed product” wordt bestempeld. Een goed product doet wat het moet doen, maar is ook duurzaam, fair trade, diervriendelijk en heeft een lage CO2-impact. Maar het blijkt voor fabrikanten helemaal niet zo simpel om aan al die eisen te voldoen, want vaak zijn ze ook tegenstrijdig. We willen minder plastic gebruiken en minder voedselverspilling, maar een folie om een komkommer maakt hem langer houdbaar en voorkomt derving. Klassiek voorbeeld.’

Tegenwoordig wil een consument geen shampoo meer met microplastics”

De Gier: ‘Consumenten gaan hun producten steeds meer kiezen op die maatschappelijke aspecten. Vroeger moest een product alleen goed, leuk of lekker zijn. Tegenwoordig wil een consument geen shampoo meer met microplastics. Diezelfde keuzes worden ook in de top van elk producerend bedrijf gemaakt bij het opstellen van de sociale en duurzaamheidsdoelstellingen. Per product zijn vervolgens bepaalde doelstellingen belangrijk: microplastics zijn een item in lichaamsverzorging, en slaafvrije cacao is voor Tony Chocolonely een belangrijk doel.’

Harvest the benefits of doing good

‘Vervolgens gaat het erom dat de producent dit ook kan oogsten, ofwel: “Harvest the benefits of doing good.” In productinformatie moet ook de informatie worden meegenomen over die aspecten waarop een product excelleert in die maatschappelijke doelen. Dat moet, omdat de consument bij zijn keuze steeds vaker zulke aspecten meeneemt, al dan niet geholpen door apps die voor hem producten selecteren op zijn eisen: fair trade, zonder microplastics, Rainforest Alliance, glutenvrij... et cetera. De filters voor de consument, op de verpakking of in de beschrijving op webshops, worden steeds belangrijker. En dat is precies de uitdaging voor hedendaags productsucces.’

‘Want leveranciers hebben vaak meerdere initiatieven die tegelijkertijd gaan lopen. Die zijn enerzijds vaak conflicterend, en anderzijds raken die initiatieven het hele assortiment. Dat nieuwe ingrediënt of dat nieuwe verpakkingselement komt in alle producten terug en zal bij alle productbeschrijvingen moeten worden opgenomen. Daar gaat vaak jaren overeen voordat dat in alle beschrijvingen is doorgevoerd.’

SyncForce

De consument filtert

Ondertussen is de consument steeds beter in staat om met websites of apps producten te scannen op de extra waarden van goodness. De consument kan steeds makkelijker zoeken met filters: bijvoorbeeld zoekt hij alleen op fair trade producten of op producten zonder micro plastics. Alleen als alle informatie correct in het hele bedrijf is doorgevoerd voorkom je dat jouw product bij die consument er wordt uitgefilterd.

De data voor die noodzakelijke productinformatie komt uit steeds meer silo’s: inkoop, productie, productontwerp, legal... In elke afdeling ontstaat nieuwe informatie, in vaak eigen programmatuur, terwijl elke afdeling ook continu toegang moet hebben tot die informatie. De complexiteit neemt sterk toe en dat maakt voor grote organisaties een enorme uitdaging voor het management. Het SyncForce Product Success Platform maakt dat al die informatie uit verschillende bronnen wordt samengebracht en gecentraliseerd in één inzichtelijk systeem.

We sync your silos

‘SyncForce verbindt data en vooral inzicht. In alle eenvoud. En wij begrijpen als geen ander: dat is allesbehalve eenvoudig. Want de praktijk is complex. SyncForce accepteert de silo’s maar... de ruis tussen de silo’s niet. Informatie moet de verbindende factor zijn. En dat is precies wat SyncForce doet: we sync your silos. Zodat de gemene deler wordt geborgd. En beschikbaar is voor iedereen. Voor elk idee. Voor elke stap. In elk proces. In elke silo. Want als iedereen en alles de juiste informatie instant beschikbaar heeft en hetzelfde interpreteert, zorg je voor inzicht, overzicht en wendbaarheid. En kun je als c-suite weer sturen in plaats van besturen.’

De Gier: ‘Vroeger was produceren een marketingfeestje. Een marketeer zette de tien benefits van een product op een rij en dat was je informatie. Tegenwoordig is alles veel complexer, met informatie uit de hele keten. Het lastige bij de nieuwe doelstellingen uit die goodness paradox is dat wanneer er een keuze wordt gemaakt dat vaak in één keer een aanpassing van informatie vergt voor een hele range aan producten. Dat is een soort horizontale productontwikkeling; niet een extra variant, maar een kleine aanpassing die over álle varianten gaat.’

Turn your goodness strategy in a more sustainable portfolio, manage the complexity of doing that, and make sure that you harvest the benefits of doing good”

‘Soms schrikken onze klanten zelf van zo’n wijziging; wanneer één component verandert dan schieten er ineens 1500 producten in revisie, omdat die component in al die producten voorkomt. En met enkel handwerk is al die informatie tegenwoordig niet meer up-to-date te houden.’

Goodness-strategie

SyncForce helpt met haar platform producenten de complexiteit van een goodness-strategie (duurzaam, fair trade, planet proof et cetera) om te zetten in een beter portfolio en tegelijk dat ze alle inspanningen voor die goede producten ook oogsten, omzetten in een betere marktprestatie, doordat de informatie die daarbij hoort ook duidelijk overal beschikbaar is in verpakkingsinformatie, webshopinformatie et cetera.

De Gier: ‘In het Engels: Turn your goodness strategy in a more sustainable portfolio, manage the complexity of doing that, and make sure that you harvest the benefits of doing good. En dat draait in de achtergrond allemaal om data. Die datastroom is compleet veranderd, van enkel productspecificaties naar alle achtergrondinformatie over ingrediënten, grondstoffen, duurzaamheid, biologische landbouw et cetera. Dat is voor álle producenten een nieuwe aanpak. En dat wordt heel snel heel veel belangrijker, omdat consumenten door alle apps en internet zoveel sneller en beter geïnformeerd zijn. Consumenten willen ineens dat jij als producent je verantwoordt voor je ingrediënten, je grondstoffen, je sourcing en alle andere keuzes in jouw maatschappelijke verantwoordelijkheid. Kun je dat niet, dan kiest de consument voor een ander product. En dat gaat harder dan iemand ooit had durven voorspellen.’

Dit artikel is gesponsord door SyncForce.