'Flexmedewerkers spelen essentiële rol binnen OTTO Work Force'

'Flexmedewerkers spelen essentiële rol binnen OTTO Work Force'
Frank van Gool, oprichter en directeur OTTO Work Force: 'Ons werk draait om mensen.'

Ondanks de coronacrisis groeit de economie in Nederland enorm, weet arbeidsbemiddelaar OTTO Work Force. Dit vertaalt zich in grote tekorten op de arbeidsmarkt; voor iedere 100 werklozen zijn er momenteel 126 openstaande vacatures. Met een recordaantal (flex)medewerkers, grotendeels in de foodretail, vangt het bedrijf deze tekorten op.

‘Voor een effectieve invulling van arbeidsvraagstukken moet je investeren in duurzame relaties’, vindt oprichter en directeur Frank van Gool. Dat doet OTTO Work Force dan ook al meer dan twintig jaar. Kort samengevat door goed te zorgen voor mensen, medewerkers en klanten, en door boven op de economische en demografische ontwikkelingen te zitten. ‘We kijken niet alleen op de korte termijn waar de kansen liggen, maar analyseren ze ook op de lange termijn en spelen hierop in.’

We zijn niet overvallen door het coronavirus, zoals veel andere bedrijven”

Risico’s voor zijn

De afgelopen tijd betekende dit voor een groot deel het opvangen van pieken bij haar retailklanten, als gevolg van de stijging in online verkopen, vertelt hij. Een flinke uitdaging, waar het bedrijf desondanks in is geslaagd door die vooruitziende blik. ‘Al ruim voor het moment dat in maart 2020 de boel versneld moest worden aangescherpt, hadden wij denkbare coronaprotocollen en het coronabeleid al klaarliggen. Veiligheidsmaatregelen en werkwijzigingen waren daarom snel geïmplementeerd en door heldere informatievoorziening zijn we erin geslaagd om goed in contact te blijven met onze mensen en klanten.’

Al voor de pandemie officieel losbarstte, had OTTO Work Force het coronavirus als risico geïdentificeerd, vertelt hij. ‘Waardoor we niet zijn overvallen, zoals veel andere bedrijven. En we bovendien in een vroeg stadium meer dan vierduizend mensen hebben kunnen vaccineren in een samenwerkingsverband met de GGD en HollandZorg.’

Kraptes en kansen

Dat vooruitkijken is dan ook de kracht van het bedrijf, vertelt Van Gool. ‘OTTO heeft wervingskantoren in alle landen in Centraal- en Oost-Europa, en daarmee een nauwkeurige kijk op de economische en demografische ontwikkelingen. We zien hierdoor in een vroeg stadium waar de kraptes, maar ook de waar mogelijkheden ontstaan.’

Die kraptes op de arbeidsmarkt ontstaan nu vooral in Centraal- en Oost-Europa, verduidelijkt hij. ‘Vergrijzing en daarmee een grote krimp van de beroepsbevolking zorgt voor minder beschikbare arbeidskrachten. Tevens neemt het welvaartsniveau in deze landen toe door stijgende lonen, waardoor de noodzaak om elders aan de slag te gaan kleiner wordt.’

Nieuw arbeidspotentieel

Die vergrijzing wordt het komende decennia steeds nijpender in Europa, weet OTTO al een aantal jaar. ‘Terwijl in delen van Azië, zoals in India, Filipijnen, Indonesië en Vietnam, ontzettend veel arbeidspotentieel is. Gemiddeld is hier zeventig procent van de bevolking jonger dan veertig en vergrijzing is vrijwel geen begrip. Tel daarbij op dat het gemiddeld uurloon ver onder het minimuminkomen in Nederland ligt, en je begrijpt dat wij toekomst zien in arbeidsmigratie vanuit Azië. Daarom zijn we in 2018 al een strategisch partnership aangegaan met OSI, een Japans beursgenoteerde uitzendorganisatie die mondiaal actief is.’

Taking care of our people

Zorgen voor continuïteit in arbeidskrachten is echter één, het zorgen voor deze mensen is voor OTTO Work Force minstens zo belangrijk, benadrukt Van Gool. ‘Taking care of our people is diep verankerd in de organisatie en hierin gaan we verder dan reguliere uitzendbureaus. Ons werk drááit om mensen; die mensen zijn ons kapitaal. Daarom zorgen we er in de eerste plaats voor dat zij het goed hebben. En omdát zij het goed hebben, vormen ze gemotiveerde en gekwalificeerde arbeidskrachten voor onze klanten.’

Die klanten ontzorgt OTTO vervolgens in het arbeidsvraagstuk door de hele (flex) arbeidspool te organiseren. ‘En door te zorgen voor de juiste match tussen medewerker en organisatie, in zowel competenties als persoonlijkheid. Een ‘blauw persoon’ plaatsen we bijvoorbeeld niet bij een ‘gele organisatie’, en andersom, (lacht) als je begrijpt wat ik bedoel.’

Taking care of our people is diep verankerd in de organisatie”

De match van goed opgeleide medewerkers op de juiste werkplek wordt iedere dag opnieuw georganiseerd. ‘Wij streven naar, en leveren, een dagelijkse performance van > 99 procent.’ Deze werkwijze betaalt zich terug in waardering, vertelt Van Gool. ‘Uit maandelijks repeterend tevredenheidsonderzoek blijkt dat we door onze medewerkers gewaardeerd worden met een 8,2 en door onze klanten met een 8,0.’

Voldoende gekwalificeerd arbeidspotentieel

Momenteel heeft OTTO een recordaantal van 18.000 medewerkers aan het werk in Nederland. En totaal in Europa 25.000. ‘Ons bedrijf groeit hard en die groei zet ook volgend jaar onverminderd door’, voorspelt Van Gool. ‘De komende twee jaar verwachten we zelfs door de 1 miljard euro omzetgrens te gaan, waarmee we bedrijven zoals Adecco, Manpower en Olympia verder achter ons laten.’

Met vijftig kantoren in Europa heeft de arbeidsbemiddelaar dan ook nog voldoende gekwalificeerd arbeidspotentieel beschikbaar, benadrukt hij. ‘Voor ons zit de grootste uitdaging hem in huisvesting voor onze internationale medewerkers. Zij verdienen een fatsoenlijk leven in Nederland en dat betekent dus ook goede huisvesting en toegang tot de gezondheidszorg. Basisrechten waarvoor nu nog te veel wordt weggekeken, zien wij. Met name door lokale overheden. Het komende jaar gaan wij ons dan ook, onder meer met KaFra Housing, hard maken om die huisvestingsomstandigheden te verbeteren.’

Het op de juiste manier inzetten van tijdelijke arbeidskrachten, ook uit eigen land (40 procent van de medewerkers van OTTO wordt geworven in Nederland) helpt bedrijven in de verbetering van hun productiviteit en kwaliteit, besluit Van Gool. ‘We hebben deze mensen nodig om onze economische groei en toekomstige welvaart te behouden en daar zijn we met z’n alle verantwoordelijk voor.’

Dit artikel is gesponsord door OTTO Work Force.