Henkel roept op: Stop met kleding kopen, rethink fashion

Henkel roept op: Stop met kleding kopen, rethink fashion
Stefan Pichler: 'We willen een klimaat-positief bedrijf worden.'

In de supermarkt is Henkel een van de grote drie leveranciers van wasmiddelen. Maar achter de bedrijfsnaam gaat al tientallen jaren een bedrijf schuil dat sterk gericht is op duurzaamheid. Komende introducties gaan dat nog verder onderstrepen.

De categorieën wasmiddelen en homecare hebben een goede ontwikkeling achter de rug in de afgelopen twee jaar. Door corona zijn veel segmenten in homecare sterk gegroeid, zoals allesreinigers en vaatwasmiddelen, doordat veel consumenten vaker en langer thuis hebben doorgebracht.

‘In wasmiddelen was die groei er niet’, stelt Stefan Pichler, general manager Benelux bij Henkel. Pichler is bij Henkel verantwoordelijk voor wasmiddelen en homecare, met merken als Witte Reus, Persil, Fleuril en Silan. ‘Wie niet elke dag meer met een schoon shirt de deur uit hoeft, en minder vaak met zijn kinderen naar buiten gaat, hoeft ook minder vaak zijn kleren te wassen.'

Pichler vervolgt: 'Dit jaar zien we dat alle segmenten weer groeien, en nu ook wasmiddelen. De verkopen zijn weer genormaliseerd. Vaatwasmiddelen zijn ook in 2021 op peil gebleven, want ondanks dat restaurants weer zijn geopend is men toch minder vaak uit eten gegaan. Voor Nederland doen wasmiddelen en homecare het behoorlijk goed, het is voor ons een van de belangrijkste groeimarkten in West-Europa, ook in de komende jaren.'

Convenience blijft groeien

De grootste groei in wasmiddelen is - ook al voor corona - afkomstig van innovaties in gemak: de dosering per wasbeurt. Naast waspoeder en vloeibare wasmiddelen zijn tabs en capsules sterk in opkomst in de categorie. Pichler: ‘Alle soorten huishoudens maken gebruik van deze pre-doseringen, maar ze zijn vooral populair onder jonge huishoudens. Naast deze trend zien we voor de komende tijd ook een verschuiving naar meer value-for-money producten. Dus consument kiest voor prijs of voor gemak.’

Corona heeft ook verandering gebracht bij de consument ten aanzien van duurzaamheid”

‘Corona heeft ook een verandering gebracht bij de consument ten aanzien van duurzaamheid. Mensen zoeken nu vaker naar duurzame alternatieven bij hun aankopen. Waar we eerst dachten dat de consument met oog op hygiëne vooral naar de beste reinigingsmiddelen zouden zoeken, zijn ze zich ook veel meer bewust geworden van de impact van onze leefstijl op onze planeet.’

Duurzaamheid

Duurzaamheid is al heel lang een kernwaarde binnen Henkel. Al dertig jaar presenteert het bedrijf een jaarlijks duurzaamheidsrapport, waarin steeds doelstellingen voor de komende jaren worden geformuleerd en welke daarvan zijn bereikt. De aandacht voor duurzaamheid en milieu heeft het bedrijf zelfs al veel langer. Tegenwoordig is dat vrij gebruikelijk voor een bedrijf, maar in 1990 was dat beslist niet vanzelfsprekend. Pichler: ‘Het is niet altijd makkelijk in cijfers uit te drukken, en we hebben ook niet altijd zo hard geroepen wat onze resultaten waren. Het is beslist een vaste waarde in alles wat we doen.’

Henkel werkt met vijf duurzaamheidsdoelstellingen. Elke nieuwe innovatie gaat pas van start als duidelijk is dat het aan nieuwe duurzaamheidseisen voldoet. Elk nieuw product en nieuwe verpakking moet een verbetering zijn in gebruik van plastic, transport of milieu-impact. Voor de Persil-discs werd zo veel verbeterd dat Henkel er zelfs de Worldstar Global Packaging Award mee heeft gewonnen.

De tweede doelstelling is dat Henkel klimaat-positief wil zijn in het jaar 2040, door fabrieken op groene energie te laten draaien, die energie zelf op te wekken en het overschot aan energie aan de buitenwereld aan te bieden. Op weg daar naartoe wil Henkel in 2025 de CO2-uitstoot al met 65 procent hebben verminderd.

Circulaire economie

De derde stap is de circulaire economie: in 2025 zullen alle verpakkingen recyclebaar of herbruikbaar zijn, en wil Henkel het gebruik van nieuw plastic met 50 procent reduceren. Stap vier: de duurzaamheid komt ook tot uitdrukking in een zeer hoge mate van transparantie over het gebruik van grondstoffen, de duurzaamheid van die bronnen en de leveranciers ervan. De vijfde duurzaamheidsdoelstelling is de sociale voortuitgang.

We willen het leven van 25 miljoen mensen verbeteren. We werken daarvoor met grote projecten over heel de wereld”

Pichler: ‘Tot in 2025 willen we het leven van 25 miljoen mensen verbeteren. Natuurlijk is dat moeilijk te meten. Maar we werken met grote projecten over heel de wereld. Bijvoorbeeld Plastic Bank, een organisatie die in derdewereldlanden verzamelcentra bouwt voor plastic, onder andere in Haïti. De lokale bevolking verzamelt plastic afval, levert het in en krijgt betaald. Het plastic wordt bij Henkel weer gebruikt in nieuwe verpakkingen. Wij de grondstof, zij een schonere omgeving en iets meer inkomen. Het is win-win-win.'

'Naast die internationale projecten hebben we de Fritz Henkel Foundation, waar medewerkers zelf goede, lokale ideeën kunnen aandragen voor sociale steun. Of Henkel Smiles, waarbij medewerkers tijdens de lockdown konden hardlopen of fietsen en voor elke kilometer een bijdrage konden verdienen voor een goed doel, zoals steun aan Stichting Kinderfondsen of voedselbanken. Samen met de medewerkers proberen we ook lokaal steeds te kijken waar we onze bijdrage kunnen leveren.’

2022

Terug naar de categorie. Want Henkel is in de eerste plaats natuurlijk een producent van wasmiddelen, waarbij het de consument gaat om een goed werkend product met een aangename geur. Wat zijn de verwachtingen voor 2022?

Pichler: ‘In wasmiddelen blijven we de focus leggen op het pre-dosed segment. In 2022 komen we met een enorme innovatie, je zou het een nieuwe generatie in pre-dose kunnen noemen, met de waskracht die de consument zoekt, maar tegelijk een enorme stap vooruit in duurzaamheid. Het product heeft 97 procent minder plastic dan de pre-dose producten van vandaag. Het product zelf zal ook een stuk kleiner zijn dan we gewend zijn. Medio 2022 komen we hiermee op de markt. Tegelijk verwachten we dat pre-dose verder in aandeel zal groeien; waspoeder zal op termijn verdwijnen.’

‘Daarnaast starten we een nieuwe campagne rond de meerwaarde van Fleuril. Met Fleuril helpen we de klant kleding langer mooi te houden; het wasmiddel doet veel meer dan alleen wassen. De zogenoemde “fast fashion”, het steeds maar nieuwe kleding kopen, heeft een enorme druk op de planeet, vooral in watergebruik. De productie van een T-shirt kost 2700 liter water. Stop daarmee, rethink fashion, doe langer met je kleren. Fleuril zal je helpen je huidige kleding veel langer mooi te houden.’

Dit artikel is gesponsord door Henkel.