artikel

ERP-software voor de voedingsindustrie

Fabrikanten 915

Het werken in de voedselindustrie wordt streng gereguleerd dankzij de vele wetten en regels. Met alle kwaliteitscontroles, houdbaarheidsdata en traceerbaarheid worden bedrijven gedwongen om secuur te werk te gaan. Dit maakt de dagelijkse bezigheden er niet eenvoudiger op. ERP-software kan hierbij uitkomst bieden. Het is bij de keuze voor de juiste software belangrijk dat de leverancier bekend is met alle uitdagingen die zich voordoen binnen de voedingsindustrie om zo het maximale uit de automatisering te halen. Een artikel van Olav Harmelwaard, software consultant bij Software Informatie.

ERP-software voor de voedingsindustrie

Inkoop en verkoop zijn wezenlijke onderdelen van iedere organisatie in de voedingsindustrie. Met ERP-software heb je alle gegevens van klanten en leveranciers op één centrale plek. Per leverancier wordt er bijgehouden hoeveel er wordt gekocht en verkocht, hoeveel korting er wordt gegeven en dit alles wordt automatisch verwerkt in de administratie.

Forecasting

Beschikken over alle data van de in- en verkoop biedt de mogelijkheid tot uitgebreide analyses van de werkprocessen en stelt het bedrijf in staat om voorspellingen te maken. Op basis van historische data en externe bronnen kunnen er nauwkeurige voorspellingen worden gemaakt over de toekomstige vraag naar producten.

Voorraadmanagement

Voedselproducten hebben te maken met een houdbaarheidsdatum waar men rekening mee moet houden. Ingrediënten moeten zo efficiënt mogelijk worden besteld en opgeslagen om zo de voorraadkosten, verspilling en afschrijvingen te beperken. Aan de hand van bijvoorbeeld het First Expired First Out principe worden product die als eerst over datum zullen gaan gebruikt.

Het beheren van de voorraad is in de loop der jaren vele malen eenvoudiger geworden dankzij allerlei nieuwe technologieën. Met de juiste software en een barcodescanner gaat het picken en vervolgens weer aanvullen van de voorraad volledig automatisch.

Productie

De juiste ERP software berekent op basis van de beschikbare machines, mankracht en materialen wat de capaciteit is maar ook wat er nodig is om een bepaalde batch of de maximale capaciteit te kunnen leveren.

Material requirements planning

Met een Material requirements planning wordt het aanvullen van de nodige materialen automatisch gedaan. Deze houdt rekening met de goedkoopste leverancier of de kortste levertijd, afhankelijk van wat er op dat moment belangrijker is.

Shop floor control

Shop floor control zorgt voor overzicht over alles wat er op de werkvloer gebeurt. Een leidinggevende heeft real-time inzicht in de voortgang van de productie en kan direct communiceren met werknemers en machines. Deze software is ook beschikbaar op smartphones of tablets zodat ook de werknemers op de werkvloer beschikken over de benodigde informatie.

Recepten

Een product van voedingsmiddelen moet altijd inzicht hebben in de gebruikte formules en recepten. Receptenmanagement verzekert men ervan dat de producten op de juiste wijze zijn samengesteld en dat elke batch van dezelfde kwaliteit is.

Kwaliteitsbewaking

Strenge wetten vragen om strikt handelen. ERP software helpt om te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen van keurmerken en ISO richtlijnen. Bedrijven kunnen de ingrediënten checken en zo altijd controle houden over de kwaliteit en veiligheid. Dankzij de nieuwste software kan in het geval van een terugroeping een product worden getraceerd, zowel tijdens als na de productie.

Logistiek

Het vervoeren van goederen is in de voedingsindustrie een extra lastige opgave vanwege beperkte houdbaarheid en daardoor vaak een grote kostenpost. Des te meer reden om de logistieke planning digitaal in kaart te brengen. Wie zich waar op welk moment bevindt en of deze op tijd zullen zijn.

In de hele supply chain zijn er veel partijen waar rekening mee gehouden moet worden. Functionaliteiten voor EDI vereenvoudigt het communiceren met externe partijen. Of men met eigen vervoer of met een logistiek partner werkt, leveranciers, klanten, met iedere partij wordt centraal gecommuniceerd.

ERP-software voor de voedingsindustrie

Er komt veel kijken bij het vinden van de juiste ERP-software voor de voedingsindustrie. Wilt u meer informatie over ERP of ERP-leveranciers kunt u terecht op de wat is ERPpagina.

Dit artikel is gesponsord door Software Informatie. 

Reageer op dit artikel