artikel

Wettelijke verankering NFC gaat niet door: hoe verder?

Branche & Bedrijf 235

Recent liet staatssecretaris Mona Keijzer (EZ) weten geen heil te zien in het Wetsvoorstel Franchise. Met dat wetsvoorstel werd beoogd de Nederlandse Franchise Code (NFC) een wettelijke verankering te geven. In het verslag van een algemeen overleg werd de staatssecretaris gevraagd naar de stand van zaken. Hoe zit het precies? Een reactie van BVD Advocaten.

Wettelijke verankering NFC gaat niet door: hoe verder?

Aan Mona Keijzer werd gevraagd: ‘Verder zouden wij graag willen weten wanneer wij voorstellen kunnen verwachten op het gebied van franchise[…]’ Zij antwoordde:

Mevrouw Van den Berg vroeg nog hoe het nu zit met de franchisecode, de regels die voor franchisenemers en franchisegevers moeten worden opgesteld. In het regeerakkoord staat daar ook een zinsnede over, namelijk dat er regelgeving voor moet komen en dat de precompetitieve fase in wetgeving moet worden opgenomen. Ik ben daarmee bezig. Mij is gebleken dat er geen overeenstemming is tussen franchisegevers en franchisenemers over de nationale franchisecode. Daar zit heel veel tijd en betrokkenheid van allerlei belanghebbenden in, maar dat is voor mij dan op een gegeven moment een feit. Daarom zal ik ook naar uw Kamer komen met een uitwerking daarvan in een algemene maatregel van bestuur, met daarin regels voor de precompetitieve fase. Ik hoop dat voor het einde van het jaar te doen.’

Wat betekent dit?

Waarschijnlijk doelt de staatssecretaris erop dat het Wetsvoorstel Franchise in de prullenmand zal verdwijnen. Ze wil met een algemene maatregel van bestuur komen. Wat is dan de status van de NFC? Die vraag kan nog niet met zekerheid worden beantwoord. Duidelijk is wel dat de staatssecretaris de NFC niet een-op-een van toepassing wil verklaren. Anderzijds erkent Keijzer dat de positie van de franchisenemers bescherming behoeft, en dat daarvoor regels moeten worden gemaakt.

Status NFC

Deze ontwikkeling heeft geen invloed op de status van de NFC zelf. Concreet betekent dit dat franchisegevers en –nemers nog steeds overeen kunnen komen dat de NFC van toepassing is op hun franchiseovereenkomst, althans zij kunnen die overeenkomst in

 

Reageer op dit artikel