Mars investeert miljard dollar in klimaatdoelen: 'De ambities zijn groot'

Mars investeert miljard dollar in klimaatdoelen: 'De ambities zijn groot'
Marketing en Sales Directeur Catrien d’Ancona: ‘Het is ontzettend mooi om onderdeel te zijn van zo’n groots proces.’

De komende drie jaar investeert Mars een miljard dollar om de benodigde stappen te kunnen zetten in het realiseren van haar klimaatdoelstellingen: 50 procent reductie van emissies in 2030, klimaatneutraal in 2050. 'De ambities en de commitment zijn groot', vertelt Marketing en Sales Directeur Catrien d'Ancona.

Dit kan Mars dan ook niet alleen, stelt d’Ancona. ‘Samen met onze handelspartners zetten we de versnelling in. Mars is een familiebedrijf dat denkt in generaties. Ik weet het, ik heb dit al eerder gezegd. Maar het zit zo diep verankerd in ons bedrijf en de strategie, dat ik er niet omheen kan. We hebben een verantwoordelijkheid naar de wereld om ons heen en dat maakt duurzaamheid het uitgangspunt in alles wat we doen. Het maken van kwalitatief goede producten en aandacht voor mens en klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.’

Professionalisering van duurzaamheid

Dit principe van wederkerigheid heeft vanaf het begin af aan een belangrijke rol gespeeld binnen Mars, vervolgt ze. ‘Niet voor niets is onze purpose the world we want tomorrow, starts with how we do business today. Pas de laatste twee decennia echter, hebben we onze stappen op duurzaamheidsvlak daadwerkelijk vormgegeven, met concrete doelen en actieplannen. Daarvoor was het meer vanzelfsprekend.’

Op de huidige generatie ligt extra veel druk; wij zijn degenen die het moeten doen”

Deze ‘professionalisering’ van duurzaamheid begon in 2007, vertelt ze. ‘Toen lanceerden we ons eerste duurzaamheidsprogramma. In 2017 presenteerden we het Sustainable in a Generation plan, waarin al meer naar voren kwam dat we onze plannen binnen een vastomlijnd tijdsbestek wilden realiseren. Onlangs lanceerden we de Net Zero Roadmap, waarmee we nog verder willen versnellen.’

Doorslaggevend actieplan

En dat is nodig, vervolgt d’Ancona. ‘Op de huidige generatie ligt extra veel druk; wij zijn degenen die het moeten doen, die de grootste stappen in het behoud van onze planeet moeten zetten. Daarom gaan we voor versnelling, door de hele keten heen.'

'Onze CEO, Poul Weihrauch, vat de urgentie als volgt samen: “2050 lijkt misschien in de verre toekomst te liggen, maar de vooruitgang die we de komende zeven jaar boeken is van cruciaal belang.” De Net Zero Roadmap is dan ook een doorslaggevend actieplan, vertelt ze. ‘En omvat een nieuwe doelstelling, herzien door het Science Based Targets Initiative, om de uitstoot in onze gehele waardeketen tegen 2030 met 50 procent te verminderen ten opzichte van 2015, met een traject naar Net Zero in 2050.’

Gezamenlijke targets

Als Marketing en Sales Directeur ziet d’Ancona dat de handelspartners zich eveneens aan deze doelen committeren. ‘Dat zorgt ervoor dat we elkaar steeds beter weten te vinden; we hebben dezelfde targets en om daar te komen hebben we elkaar nodig.’ Dat gemeenschappelijke besef van urgentie kwam goed naar voren tijdens de Cocoa Experience, vertelt ze, die afgelopen jaar werd georganiseerd op het hoofdkantoor van Mars Nederland in Veghel.

‘Tijdens de expo namen we relaties mee in het complete verhaal van de Marsreep, van plantage tot schap, en we creëerden ruimte om naar elkáárs verhalen te luisteren. Zodat we nóg beter die raakvlakken kunnen opzoeken en we samen nog sneller impact kunnen maken.’ Het gesprek is hier echt goed op gang gekomen, kan ze concluderen. ‘En heeft er tevens voor gezorgd dat hier, in samenwerking met onze handelspartners, in 2024 mooie activatie- en awareness initiatieven uit voort gaan vloeien richting de consument.’

We werken er naartoe dat tegen 2025 honderd procent van onze cacao afkomstig is van ons Responsible Cocoa-programma”

100 procent Responsible Cocoa

Het maken van impact begint voor Mars bij de cacao. ‘We zijn een van de grootste cacaoproducenten ter wereld en cacao is de kern van ons bestaan. Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de mensen in de gebieden waar wij cacao produceren, en hun omgeving. We werken er naartoe dat tegen 2025 honderd procent van onze cacao afkomstig is van ons Responsible Cocoa-programma en traceerbaar tot aan het eerste punt van aankoop. Momenteel geldt dit al voor alle cacao die in onze Europese fabrieken wordt gebruikt. Wereldwijd zitten we op zeventig procent.’

Natuurherstel

In de gebieden waar de cacaoplantages gevestigd zijn, is er sprake van ontbossing. ‘Het tegengaan hiervan is een van de belangrijkste punten in het bereiken van net-zero’, vertelt d’Ancona. ‘Middels GPS-tracking en kaders rondom de akkers voorkomen we daarom zoveel mogelijk dat de bossen krimpen en daarnaast werken we aan natuurherstel en het verbeteren van de oogst, bijvoorbeeld door in te zetten op regeneratieve landbouw.’ Behalve de cacao hebben ook de andere ingrediënten die in producten van Mars verwerkt worden impact. ‘Derhalve zijn we continu bezig met het verbeteren van onze recepturen, denk hierbij aan het ontwikkelen van ingrediënten met een lagere broeikasuitstoot.’

Duurzamere verpakkingen

Tegelijkertijd verbetert Mars haar verpakkingen, vertelt d’Ancona. ‘Zodat verpakkingsmateriaal nooit afval wordt, maar wordt gerecycled, hergebruikt of gecomposteerd. Op dit moment wordt bijna de helft van ons verpakkingsassortiment opnieuw ontworpen of geëlimineerd, zodat het past in zowel de actuele als toekomstige recyclinginfrastructuur.’ Het onderwerp verpakkingen gaat natuurlijk veel verder dan alleen de materialen waarin de marsrepen zijn verpakt, benadrukt ze. ‘De totale infrastructuur in afvalbeheer -en recycling moet worden aangepakt. Dit is iets wat we gezamenlijk moeten doen, door de hele keten heen.’

Het is ontzettend mooi om onderdeel te zijn van zo’n groots proces ”

Verantwoordelijkheid

Het actieplan van Mars komt met een investering van een miljard dollar in de komende drie jaar en ook daarna blijft het bedrijf financiële middelen inzetten om net-zero te bereiken. ‘De ambities en de commitment zijn groot’, vertelt d’Ancona. ‘En de druk daardoor ook. Tegelijkertijd is het ontzettend mooi om onderdeel te zijn van zo’n groots proces. “Deze generatie heeft de verantwoordelijkheid, maar ook het vermogen om daadwerkelijke emissiereducties te realiseren en het bedrijfsleven op een duidelijk pad naar net-zero in 2050 te zetten”, zegt Poul Weihrauch.'

'Dat inspireert. Ik probeer dan ook altijd de connectie met mezelf te zoeken in dit proces: waar sta ik en wat kan ík doen? En dat gesprek ga ik ook aan met de medewerkers: denk goed na over de stappen die je zelf kunt nemen en besef dat je een belangrijk onderdeel bent van een groter geheel.' Uiteindelijk doe je het samen, besluit ze. ‘Met elkaar doe je kennis op, met elkaar ontwikkel je. Dat is de verantwoordelijkheid die we allemaal hebben om te zorgen dat we voor de toekomstige generaties een betere wereld creëren.’

Dit artikel is gesponsord door Mars.