CONO Kaasmakers: 'Er is geen enkele boer die niet wil verduurzamen. Maar groen doen als je rood staat, dat lukt niet'

CONO Kaasmakers: 'Er is geen enkele boer die niet wil verduurzamen. Maar groen doen als je rood staat, dat lukt niet'

Stijgende kosten en stijgende prijzen hebben in 2023 een sterke invloed gehad op de categorie kaas. Toch blijft kaas de retail een ruime marge bieden, en binnen een moeilijke markt presteert CONO Kaasmakers met Beemster kaas als beste A-merk. De nieuwe algemeen directeur Jerry Griep zet uiteen waar de mogelijkheden liggen en welke weg er is voor CONO en retail om samen het verschil te blijven maken.

Jerry Griep is de nieuwe algemeen directeur bij CONO Kaasmakers sinds 1 juli, als opvolger van Wim Betten. Hiervoor was hij bij CONO tien jaar managing director sales voor de Benelux en Noord-Amerika. ‘2023 ging vooral over kosten en prijzen, om de vraag of de consument nog wel in staat is om bepaalde producten te kopen, en voor de retail de noodzaak om toch zo veel mogelijk consumenten aan zich te blijven binden. Bij CONO doen we geen concessies aan de kwaliteit van onze premium kaas maar deze moet wel betaalbaar blijven.'

'De consument kijkt naar de kiloprijs, maar kijkt ook naar wat een enkel product hem kost. Met onze Beemster kaas zijn we toch ook in 2023 de winnaar als beste A-merk in de categorie kaas in de supermarkten. Ons marktaandeel is gestegen, al blijft het een continue gezamenlijke verantwoordelijkheid om daarin de juiste keuzes te blijven maken.’

Stabiele prijsontwikkeling

‘Toen de kosten vanaf 2021 snel omhooggingen, hebben wij onze prijzen slechts zeer ingetogen verhoogd. Voor CONO is een stabiele prijsontwikkeling belangrijk. En dat betekent dat wanneer de kosten weer iets minder hoog worden wij ook niet direct naar beneden gaan. CONO is een coöperatie. Bij ons is de melkprijs gebaseerd op het geld dat we in de afgelopen periode hebben verdiend. Dat is dus anders dan bedrijven die vooraf hun melkprijs vaststellen en daaraan hun kaasprijs koppelen.’

Er is geen enkele boer die niet wil verduurzamen. Maar groen doen als je rood staat, dat lukt niet”

‘Zeer bepalend is de kostenontwikkeling op het boerenerf: de renteontwikkeling en de kosten voor voer. Dat financiële stuk is een van de belangrijkste dingen. Daarnaast heb je een overheid die maar geen duidelijkheid schept over de nabije toekomst, en speelt de ziekte blauwtong nu ook behoorlijk onder runderen. Boeren zitten nu in een enorme turbulentie.'

'Tegelijk wordt er van ze verwacht dat ze hun bijdrage leveren aan een verdere verduurzaming. Er is geen enkele boer die niet wil verduurzamen. Maar groen doen als je rood staat, dat lukt niet.En boeren hebben erg het gevoel dat alles op hun bord komt. Qua productie en marktontwikkeling doen we het heel goed, maar de grootste uitdaging ligt op het boerenerf.’

Pilots met Ben & Jerry’s

Toch houdt CONO vol om de voortrekkersrol in duurzaamheid hoog te houden. CONO Kaasmakers stimuleert al jaren haar melkveehouders, om koeien in de wei te laten lopen, met een weidegangpremie. De gemiddelde weidegang bij CONO ligt op 180 dagen van 10 uur, in plaats van de minimale 120/6. Dat maakt de weidegang tweeënhalf keer zo groot als vereist. De ambitie is om in 2030 klimaatpositief te produceren, niet pas in 2050.

‘Deze ambitie hebben wij enkele jaren geleden naar buiten gebracht echter, vanuit Europa komen er nieuwe richtlijnen op het gebruik van claims. Dat maakt dat we carbon credits minder gaan gebruiken en nu de focus volledig leggen op reductie van uitstoot. Samen met Ben & Jerry’s doen we verschillende pilots op het boerenerf om te kijken op welke manieren we de uitstoot nóg verder naar beneden kunnen brengen.’

Jerry Griep, algemeen directeur CONO Kaasmakers in gesprek met Annet Dirkson, medewerker kaaswinkel.
Jerry Griep, algemeen directeur CONO Kaasmakers in gesprek met Annet Dirkson, medewerker kaaswinkel.

Toegevoegde waarde voor de boer

Volgens Griep is openheid en transparantie in de communicatie hierin belangrijk, ook over zaken die níet lukken. ‘Want ook daar kunnen anderen hun voordeel mee doen. Een belangrijke learning is bijvoorbeeld dat je niet één programma kunt maken voor alle boeren. Het is geen one-size-fits-all. We moeten modules maken waar boeren in hun eigen situatie uit kunnen putten.'

'Oplossingen voor veengrond werken niet als je geen veengrond hebt. Of het middel Bovaer, een additief voor veevoer, wat de methaan-uitstoot fors verlaagt. Een fantastische innovatie. Maar dat moet meerdere malen per dag worden toegevoegd aan het voer, en dat is lastig wanneer koeien hele dagen in de wei staan. In de winter kan het wel. Zo kijken we naar alle mogelijkheden. Het moet voor de boer toegevoegde waarde hebben, niet alleen vanuit zijn hart om het goede te doen, maar op zijn minst moeten de extra kosten goedgemaakt worden.’

Gezonde margemix

Dat zijn sterke uitdagingen op het bord van de boer en voor CONO als coöperatie. Maakt u zich zorgen? ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat wij aan de juiste knoppen kunnen draaien om onze doelstellingen te bereiken. Maar ik maak me ook zorgen om bepaalde zaken, zoals de blijvend hogere kosten in de hele keten. Sommige productgroepen kunnen wellicht weer wat goedkoper worden, maar veel producten zullen daar niet in mee kunnen. Ook de retailers hebben te maken met hogere kosten in de keten. De uitdaging is om een gezonde margemix te krijgen in de hele keten over alle productgroepen, zowel voor de boer als voor de andere spelers.’

Het is belangrijk dat we ons niet laten leiden door paniekvoetbal; de consument heeft in veel gevallen best begrip voor een hogere prijs”

Een win-win

‘We begrijpen heel goed welke kant het op moet in de samenwerking met de retail. Het is voor iedereen belangrijk dat we ons niet laten leiden door paniekvoetbal; de consument heeft in veel gevallen best begrip voor een hogere prijs. Krampachtige prijsverlagingen of acties, daar is niemand bij gebaat. Onze oproep is: blijf kijken naar de samenwerking voor de lange termijn. Er gaat gewoon minder melk komen in Nederland.'

'Vanuit CONO zullen wij er alles aan doen om te zorgen dat er voldoende melk overblijft om de retail onze Beemster kaas te kunnen blijven leveren. Maar daar is samenwerking voor nodig; het moet een win-win zijn. Dat wordt het gesprek voor volgend jaar. We zitten samen in dezelfde keten, met dezelfde uitdagingen. Laten we er dan ook samen voor zorgen dat het een win-win blíjft. Ik weet zeker dat we elkaar daarin kunnen blijven vinden.’

Dit artikel is gesponsord door Cono Kaasmakers.