Marshoek plaatst franchise supermarkten in perspectief

Marshoek plaatst franchise supermarkten in perspectief

De supermarktbranche bevindt zich in ongekende tijden. Daarom is het goed om te kijken waar de branche de afgelopen tien jaar vandaan komt en wat ons mogelijk de komende tien jaar te wachten staat: leren vanuit het verleden en daardoor paralellen trekken naar de situatie van vandaag en de toekomst van de supermarktbranche.

In dit kader heeft Marshoek gekeken naar de ontwikkelingen van de franchise supermarktbranche over de afgelopen tien jaar (2013 – 2022) op basis van ruim driehonderd supermarkten. De omzet in de markt is in deze tien jaar gestegen van circa 33 miljard in 2013 naar ruim 46 miljard in 2022. Een duidelijke constatering is dat franchiseondernemers aanzienlijk beter hebben gepresteerd dan de markt.

Snelle verandering

De onderzochte periode wordt gekenmerkt door snelle veranderingen in de markt. Niet uitputtend noemen ze daarin de consolidatie met het verdwijnen van diverse formules en de toenemende focus op vers en foodservice. Ook de opkomst van online boodschappen, zelfscan, Corona, de situatie in Oekraïne, energiekosten en inflatie hebben hun stempel op de markt gedrukt. Dit heeft forse impact op de marktaandelen en rendementen.

Weliswaar heeft Corona op korte termijn wat lucht gegeven, de daarna volgende uitdagingen hebben dit al snel weer doen verdampen. We zijn ook nog niet uit de storm gelet op de mutaties op het gebied van CAO/tabaksverkoop en doorlopend kosteninflatie. Het gevolg is dat de reële rendementen in 2023 en de verwachtingen voor 2024 ontwikkelen naar het laagste niveau in tien jaar. Waar het inkomen sinds 2013 in euro’s gestaag toenam, daalt het inkomen van de ondernemer momenteel effectief. Ook dit dient in perspectief te worden gezien waarbij voor de supermarkten weer betere conjuncturele tijden aan zullen breken. Dit gaat niet vanzelf en gaat gepaard met weloverwogen keuzes. In de woorden van Thoreau: ‘De wereld verandert snel en wie niet meebeweegt, beweegt binnenkort helemaal niet meer.’

Slim investeren

'Het is van belang te leren van het verleden en het heden. Slim investeren, duurzaamheidskansen benutten en modulair investeren zorgen uiteindelijk voor een lagere overall investeringslast (en rente), energiebesparing en hogere rendementen. Kijk naar het personeelsbestand en wees creatief. Denk aan het inzetten van pensionado’s en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het blijft ook belangrijk om optimaal te putten uit de in het marktgebied aanwezige personele pool. Dit kan door medewerker tevredenheid en je medewerkers ambassadeur te laten zijn', aldus Marshoek.

Onderscheid vanuit het lokale ondernemerschap waarmee de sterke punten van de formule optimaal worden gecombineerd met de lokale markt”

'Het lijkt een dooddoener, maar het blijft waar; onderscheid vanuit het lokale ondernemerschap waarmee de sterke punten van de formule optimaal worden gecombineerd met de lokale markt. Daarbij is het van belang een goede financiële planning te hebben, niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor uzelf als ondernemer. Benoem uw ambities en beschrijf het plan daarnaartoe. Daar helpt Marshoek u graag bij.' Want zoals Roosevelt liet optekenen: 'Het is moeilijk om een toekomst te voorspellen, maar het is nog moeilijker om er geen te hebben.'

Dit artikel is gesponsord door Marshoek.