Ontwikkel de supermarkt door optimalisatie 'Onze klanten besparen snel 0.5 fte of meer'

Ontwikkel de supermarkt door optimalisatie 'Onze klanten besparen snel 0.5 fte of meer'
Martijn van Kampen en Arti Elbertsen van Marshoek.

De groeiende interesse van supermarktondernemers in de AFAS ERP-omgeving wordt steeds duidelijker. ERP (Enterprise Resource Planning) automatiseert en verbindt bedrijfsprocessen binnen organisaties. Dit vertaalt zich in meer structuur, georganiseerd werken en beter beleidsbeheer, wat uiteindelijk ruimte schept voor nieuwe taken. Klanten die het systeem actief benutten, groeien sneller en besparen snel 0.5 fte of meer, afhankelijk van hun omvang.

Het AFAS ERP-systeem en de Marshoek Food Retail-ketenoplossing bieden de mogelijkheid om administratieve processen te optimaliseren en aan te passen aan specifieke behoeften. Door het totaalconcept te benutten, wordt de kennisontwikkeling vergroot op vlakken zoals wet- en regelgeving, CAO’s, contracten en de toepassing daarvan binnen het systeem. Door voortdurende ondersteuning in kennis en inrichting ontstaat er structuur en rust, waardoor er ruimte vrijkomt om aandacht te schenken aan nieuwe of andere taken.

Door voortdurende ondersteuning in kennis en inrichting ontstaat er structuur en rust, waardoor er ruimte vrijkomt om aandacht te schenken aan nieuwe of andere taken”

Marshoek benadrukt de groeiende toegankelijkheid van ERP-systemen en de voortdurende ontwikkeling van de Food Retail-oplossing. Dit stelt het bedrijf in staat om de implementatiesnelheid te verhogen en het rendement op investeringen (ROI) voor supermarkten te verbeteren.


Jarenlange ervaring heeft geleid tot het naadloos aansluiten van kassa- en inkoopdata van grote supermarktformules. Bijna alle data wordt geautomatiseerd verwerkt en beleidslijnen zijn in het systeem ingebed. Door beleid en data te integreren met AFAS-software worden taken gedelegeerd volgens de lijn. Hierdoor ontstaat een datagestuurde bedrijfsvoering met uitgebreide business intelligence voor ondernemers.

Portalen en een intensieve samenwerking

Maak gebruik van portalen zoals een verzuimportaal ten behoeve van de wet verbetering poortwachter en communicatie met UWV. Of een sollicitatieportaal waarbij sollicitanten zichzelf inschrijven en zelf alle documenten aanleveren. Hierna worden contracten automatisch gegenereerd en digitaal getekend middels een app. De medewerker kan direct gepland worden. Gedurende de loopbaan komen er zo steeds meer documenten bij zoals verlengingen, WAB aanbiedingen, waarschuwingen en overige signaleringen.

Gedurende de loopbaan komen er zo steeds meer documenten bij zoals verlengingen, WAB aanbiedingen, waarschuwingen en overige signaleringen”

Marshoek ervaart dat intensieve samenwerking zorgt voor een optimale inrichting en kennisdeling. Denk aan een overname van een supermarkt waarbij medewerkers gemigreerd moeten worden met aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Arti Elbertsen, Manager HRS Marshoek: ‘Klanten ervaren dat het gebruik van portalen goed werkt. Het overnemen van een supermarkt vereist intensieve samenwerking met alle belanghebbende. Na migratie van de medewerkers lopen deze direct mee met bestaand beleid, processen, contracten, portalen, koppelingen en verloningen. Zo wordt gezorgd voor relatieve rust en ruimte om de focus te hebben op het proces, supermarkt en medewerkers.'

Dit artikel is gesponsord door Marshoek.