Accountantskantoor UNP sluit zich aan bij KroeseWevers

Accountantskantoor UNP sluit zich aan bij KroeseWevers
Van links naar rechts: Chiel Reugebrink, Ferdy Geertsma en Richard ten Pas.

Het samengaan van de accountantskantoren KroeseWevers en UNP per 1 januari 2023 is goed nieuws voor de supermarktwereld. Samen bedienen zij zo'n 300 franchise-ondernemers. 'We hebben meer slagkracht en kennis in huis en dat is belangrijk, zeker in de huidige roerige en uitdagende tijden,' stelt Richard ten Pas.

KroeseWevers en UNP zijn vooraanstaande landelijke spelers in de accountancy, ook voor supermarkten. En nu de twee gevestigde namen gezamenlijk zo’n 300 franchise-ondernemers in de branche als klant hebben, zal de slagkracht toenemen. Daarvan zijn Chiel Reugebrink, Richard ten Pas en Ferdy Geertsma overtuigd. AA-accountants Reugebrink en Ten Pas zijn partners bij KroeseWevers en Geertsma is registeraccountant bij UNP.

Beide partijen bieden naast accountancy ook bedrijfseconomisch advies aan (supermarkt)ondernemers. Het drietal legt in dit artikel uit hoe de samenvoeging tot stand is gekomen en waarom deze zo belangrijk is.

Het dak repareren als de zon schijnt

Bij UNP, dat zo’n 50 personeelsleden telt, bestaat een derde van de klanten uit supermarkten. ‘Deze samenvoeging komt op het juiste moment, gezien de extra taken die deze jaren op ons af komen als het gaat om het opstellen van bijvoorbeeld duurzaamheidsrapportages en het toenemen van compliancevoorschriften’, stelt Ferdy Geertsma.

‘We hebben gezamenlijk meer slagkracht en profiteren van elkaars kennis en kunde. Tegelijkertijd betekent dit een borging voor onze klanten. Voor de continuïteit is het goed dat we gekozen hebben voor een samengaan met KroeseWevers. Het beste kun je het dak repareren als de zon schijnt.’ UNP, waar veel franchisers van Albert Heijn bij zijn aangesloten, is in 2007 opgericht door zeven partners en kenmerkt zich als een middelgroot kantoor met groeiambities.

Albert Heijn als klant

En die ambities worden nu waargemaakt. ‘Franchisenemers van Albert Heijn wilden we eigenlijk al wel langer als klant, maar het was lastig een voet tussen de deur te krijgen omdat ze in vertrouwde handen waren bij UNP’, legt Richard ten Pas van KroeseWevers uit. ‘Maar nu wordt deze groep door de fusie dus ook toegevoegd aan onze klantenkring en dat is voor ons allemaal winst. UNP stond dan ook al langer bovenaan ons verlanglijstje.’

Ferdy Geertsma: ‘De allereerste franchisenemer van Albert Heijn in ons land was gevestigd in Appingedam en werd klant bij ons kantoor in Assen. Daarna volgden de tweede, de derde en ga zo maar door. Gaandeweg werden de franchisenemers van Albert Heijn voor ons een steeds belangrijkere klant. Daar kwamen later ook franchisenemers van Etos en Gall & Gall bij.’

Het samenvoegingsproces krijgt dit jaar geleidelijk vorm zodat er straks een succesvolle, toekomstbestendige organisatie staat”

Win-winsituatie en schaalgrootte

KroeseWevers rekent vooral franchisers van PLUS, Coop, Jumbo, Spar, Etos en Gall & Gall tot haar klantenbestand. Chiel Reugebrink legt uit dat de gesprekken met UNP in de zomer van 2022 van start zijn gegaan. Al snel voorzagen de gesprekspartners een win-winsituatie. ‘De integratie zorgt voor een verbetering van schaalgrootte. Het samenvoegingsproces krijgt dit jaar geleidelijk vorm zodat er straks een succesvolle, toekomstbestendige organisatie staat,’ aldus Reugebrink. Ook voor medewerkers ontstaan extra mogelijkheden om hun talenten verder te ontwikkelen.

Het drietal benadrukt dat die nieuwe organisatie er is voor supermarktondernemers in het héle land. ‘We zijn wellicht als kantorennetwerk vooral gevestigd in Noord- en Oost-Nederland, maar we zijn niet gebonden aan die regio en bedienen landelijk franchisenemers’, zegt Ferdy Geertsma.

Voor de bestaande klanten zal overigens de komende tijd niets veranderen. Er wordt niet ‘gehusseld’ met de bestanden en de franchisenemers hebben nog steeds met dezelfde vertrouwde gezichten te maken. ‘We creëren door de samenvoeging wel meer kennis, daar gaan onze klanten van profiteren. In die zin verandert er dus in positieve zin wél wat’, legt Ten Pas uit.

Samen toekomstbestendig in roerige tijden

Goede accountancy- en bedrijfseconomische adviezen zijn hard nodig voor supermarktondernemers in de toch wel roerige tijden waar de branche mee te maken heeft. De problemen en uitdagingen zijn aanzienlijk als het gaat om het in de hand houden van personeelskosten, krapte op de arbeidsmarkt, hoge rentetarieven, stijgende derving, dalende volumes, stijgende energiekosten, hogere grondstofprijzen en forse huurprijzen.

‘Enerzijds dienen deze stijgende kosten te worden doorbelast in de verkoopprijzen, maar de huidige praktijk is dat dit niet lukt, waardoor rendementen onder druk staan. Weliswaar stijgen de omzetten door de gestegen verkoopprijzen, maar onvoldoende om de rendementen uit de coronatijd te kunnen realiseren. Op deze terreinen adviseren we ook’, legt Chiel Reugebrink uit. ‘En momenteel zijn we natuurlijk heel druk met de fusieperikelen rond Coop en PLUS. Ook daar staan we ondernemers bij om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen.’

Minder rendement

Richard ten Pas vult aan dat de post-coronatijd, hoe raar het ook klinkt, niet even makkelijk is voor de supermarktbranche. ‘De meeste ondernemers draaien nu minder rendementen dan in de coronajaren. Dat is logisch, maar het is best lastig wanneer rendementen teruglopen. Daarover sparren we met onze klanten en kunnen we als accountants hen met raad en daad bijstaan op allerlei gebieden.’ Op het gebied van duurzaamheid speelt er ook het een en ander, waarbij de kersverse fusiepartners de ondernemers van dienst kunnen zijn.

‘Duurzaamheids- en klimaateisen leiden tot hogere artikelprijzen die de ondernemers door moeten berekenen aan de consumenten. Dat is niet altijd eenvoudig. Door de bundeling van krachten krijgen franchisenemers die klant zijn bij UNP ook toegang tot de kennis die er is bij de subsidieadviseurs van KroeseWevers. Zij kunnen ook adviseren bij het duurzaamheidsbeleid,’ zegt Geertsma.

Doordat de schaalgrootte flink toeneemt krijgt de benchmarking ook meer betekenis en kracht, stellen de drie accountants verder. Omdat ondernemers uit meerdere ketens tot de klantenkring gaan behoren is het namelijk beter mogelijk om bedrijfsprocessen en prestatiegegevens te vergelijken met die van aanverwante en vergelijkbare organisaties en ondernemers hierover verder te adviseren. Uiteraard is de vertrouwelijkheid van individuele gegevens hierbij altijd gewaarborgd.

Fusieorganisatie Moore MKW

Voorlopig blijven de namen KroeseWevers en UNP nog bestaan, maar aan het eind van het jaar zal gesproken worden over Moore MKW. Reugebrink: ‘Nu profiteren we nog van de gevestigde namen, maar dat gaat dus wel veranderen.’ KroeseWevers was namelijk al bezig met een samenwerking met Moore MTH. Door de toetreding van UNP aan deze combinatie telt het toekomstige Moore MKW bijna 1.000 medewerkers, verdeeld over 21 vestigingen in het noorden, oosten, midden en westen van Nederland. Gezamenlijk bedienen zij 40.000 klanten (inclusief de supermarktondernemers) en de organisatie realiseert daarmee een omzet van meer dan 100 miljoen euro per jaar.

Hiermee gaat Moore MKW richting de top 10 accountancykantoren van Nederland. De aansluiting van UNP maakt het voor Moore MKW mogelijk om ondernemers multidisciplinair nog beter en continu verder te helpen.

Dit artikel is gesponsord door KroeseWevers.