Vestigingsplaatsonderzoek: juist van belang voor bestaande supermarkten

Vestigingsplaatsonderzoek: juist van belang voor bestaande supermarkten
Richard Kievit, Patrick Wesselo en Joeri van Rens van Marshoek. Foto: Distrifood

De wereldeconomie heeft de afgelopen jaren voor een groot aantal uitdagingen gestaan. Ook in uw marktgebied hebben er in de afgelopen jaren legio veranderingen plaatsgevonden. Het is daarom belangrijk om deze veranderingen zichtbaar te krijgen en te duiden. In dit artikel leest u welke ontwikkelingen Marshoek periodiek analyseert en waarom het voor ondernemers van belang is om herhaaldelijk een vestigingsplaatsonderzoek uit te laten voeren.

Om als ondernemer concurrerend te zijn, bent u bewust dan wel onbewust bezig met het invullen van de marketingmix. Deze mix bestaat uit de 4 P’s van Product, Prijs, Promotie en Plaats. De laatstgenoemde P wordt doorgaans alleen bij de opstart van een winkel geanalyseerd door te kijken naar de concurrentie, inwoners en omzetpotentie in het marktgebied.

Minder goed beeld van de omgeving

Echter, uit onderzoek is gebleken dat ondernemers na verloop van jaren een steeds minder goed beeld hebben van de ontwikkelingen in de omgeving van hun winkel. Juist nu, in tijden van een roerige economie, stapelen deze ontwikkelingen in het marktgebied zich harder op dan ooit.

Vestigingsplaatsonderzoek

Om de omzet positief te laten ontwikkelen en het rendement verder te verbeteren, is het van significant belang om het marktgebied goed te kennen. Daarom stellen de Retailconsultants van Marshoek jaarlijks tientallen vestigingsplaatsonderzoeken op voor hun klanten. In een vestigingsplaatsonderzoek worden de concurrenten bezocht, bekeken en vergeleken.

Aan de hand van analyses is het mogelijk om met aangereikte handvatten de omzet én het rendement verder te optimaliseren”

Daarnaast worden de inwoners van het marktgebied in kaart gebracht en worden de consumentbehoefte van deze inwoners inzichtelijk. Tot slot, wordt een maximale omzetprognose opgesteld. Aan de hand van deze analyses is het mogelijk om met aangereikte handvatten de omzet én het rendement verder te optimaliseren.

Consolidatieslag

Nederland kent een zeer fijnmazig netwerk van supermarkten. De gemiddelde Nederlander woont op circa 900 meter afstand van een supermarkt. Als gevolg van dit zeer concurrerende netwerk van supermarkten, heerst er een consolidatieslag waardoor formules zijn overgenomen of gefuseerd. Naast de verdere toename van het aantal supermarkten, heeft deze consolidatieslag een significant effect op de concurrentiestrijd in het marktgebied.

Inzicht in de concurrentie

Het is van belang inzicht te hebben in de concurrentie om te kunnen begrijpen wat er op de markt gebeurt en om te bepalen wat u als ondernemer kunt doen om succesvol te zijn. Hiervoor is het van belang om in ogenschouw te nemen welke sterktes en zwaktes de eigen onderneming heeft en die van de concurrent. Zodoende is het mogelijk het assortiment beter afstemmen op de behoeften van de consument, marketinginspanningen beter in te richten en gerichter te innoveren om vooruit te blijven lopen op de markt.

Bovendien geeft een kritische blik op de markt ook inzicht in de toekomstbestendigheid van het marktgebied. Zo krijgt u een beeld of het verstandig is om te blijven investeren in uw huidige vestiging of dat het wellicht verstandiger is om op zoek te gaan naar een andere locatie. De mate van toekomstbestendigheid is te beoordelen aan de hand van onder andere de bevolkingsontwikkeling, vergrijzingsprognose, concurrentiedruk, sociodemografische kenmerken, et cetera.

De consumentbehoefte in beeld

Het is van belang om in uw marktgebied inzicht te hebben in de veranderende consumentbehoefte. Dit kan helpen om het assortiment en services beter af te stemmen op de behoeften van de doelgroep en om succesvol te blijven op de markt.

Als ondernemer is het van belang om inzicht te hebben in de maximale omzetpotentie van uw winkel”

De consumentbehoefte verandert als gevolg van verschillende factoren, zoals economische ontwikkelingen, demografische veranderingen en technologische innovaties. Bijvoorbeeld, wordt er in de omgeving een studentencomplex gebouwd, zorg dan voor een ruime keuze aan kant-en-klare maaltijden. Of als het aantal welgestelde senioren in uw marktgebied sterk toeneemt, biedt dan een ruim assortiment aan hoogwaardige producten. Alhoewel dit zeer generieke voorbeelden betreft, schetst dit een beeld waarom het van belang is om inzicht te hebben in de veranderde inwonerssamenstelling en de daarbij horende consumentbehoefte. Door blijvend in te spelen op deze consumentbehoefte, is het mogelijk uw concurrentiepositie te verbeteren.

Aan de slag met een nieuw doel

Als ondernemer is het van belang om inzicht te hebben in de maximale omzetpotentie van uw winkel. Dit geeft u immers een duidelijk beeld van wat voor uw supermarkt binnen het huidige marktgebied mogelijk is. Dit is belangrijk, omdat het helpt om gerichte beslissingen te nemen op welke wijze de bedrijfsstrategie aangepast dient te worden om de omzetprestaties van de winkel te kunnen verbeteren.

Aan de hand van verschillende analyses van het marktgebied (concurrentie, consumentbehoefte, toekomstbestendigheid, formulekracht, et cetera) berekent Marshoek middels een tweetal algoritmes de maximale te behalen omzet voor uw supermarkt.

Inzicht in maximale omzetpotentie

Concluderend, het is voor een ondernemer van groot belang om inzicht te hebben in de maximale omzetpotentie. Mocht u ook geïnteresseerd zijn in een vestigingsplaatsonderzoek, neem dan vrijblijvend contact op. Marshoek gaat graag met u in gesprek over een vestigingsplaatsonderzoek. Zo kan Marshoek een bijdrage leveren aan het succes van uw onderneming en u helpen om uw ambities waar te maken.

Dit artikel is gesponsord door Marshoek

Lees meer over