Mogelijke versobering Bedrijfsopvolgingsregeling heeft grote fiscale gevolgen

Mogelijke versobering Bedrijfsopvolgingsregeling heeft grote fiscale gevolgen
Ilyas Kayhan, hoofd fiscale afdeling.

Vroeg of laat kunt u er mee te maken krijgen: bedrijfsopvolging. Na al uw ziel en zaligheid in uw onderneming te hebben gestopt, is het tijd om de onderneming over te dragen aan de volgende generatie. Dit is veelal een complex proces met emotionele aspecten zoals de familiebelangen maar ook andere aspecten, zoals fiscale, juridische en financiële zaken. Het is voor de continuïteit van uw onderneming belangrijk om bedrijfsopvolging goed en tijdig te regelen. Een mogelijke versobering van deze fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen ligt namelijk op de loer.

Bij een bedrijfsopvolging komt een tweetal belastingen aan bod: de schenk- en erfbelasting en de inkomstenbelasting. Voor familiebedrijven gelden voor deze belastingen weer fiscaal vriendelijke bedrijfsopvolgingsregelingen die voorkomen dat deze belastingen de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen wanneer ze worden overgedragen.

Vrijstelling BOR

Wanneer een actieve onderneming (deels) wordt geschonken (of vererft), geldt er onder bepaalde voorwaarden tot een ondernemingsvermogen van circa €1,1 miljoen volledige vrijstelling van schenkbelasting en van het meerdere is 83% vrijgesteld. Alleen over 17% van het meerdere boven €1,1 miljoen is dan schenkbelasting verschuldigd. Wanneer we gemakshalve uitgaan van het hoogste belastingtarief van 20% kan de onderneming dus voor maximaal 3,4% schenkbelasting worden overgedragen aan de kinderen. Dit is een zeer voordelige regeling voor de opvolgers. Let op! Ook wanneer de reële bedrijfsopvolger er (nog) niet is, kan er al gebruik worden gemaakt van deze regeling.

Ook wanneer de reële bedrijfsopvolger er (nog) niet is, kan er al gebruik worden gemaakt van deze regeling”

Doorschuiffaciliteit

Bij de overdracht van de onderneming dient zowel bij schenken, verkoop als overlijden afgerekend te worden met de Belastingdienst over de inkomstenbelasting (box 1 of 2-claim). Maar als de opvolger minimaal 36 maanden op de loonlijst staat, kan de inkomstenbelasting-claim bij schenking worden doorgeschoven naar de toekomst.

Versoberingsvoorstellen

Er liggen nu verschillende plannen op tafel om de regelingen af te schaffen of te versoberen, maar het is nog niet duidelijk wat het kabinet hiermee gaat doen. Naar verwachting wordt op Prinsjesdag 2022 bekendgemaakt wat er met deze fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen gaat gebeuren

Advies

Voor supermarkten zijn deze fiscale regelingen van levensbelang voor de continuïteit van de onderneming. Marshoek begeleidt voortdurend ondernemers bij een bedrijfsopvolgingstraject. Zij hebben oog voor de zakelijke aspecten, maar onze specialisten besteden ook ruimschoots aandacht aan de emotionele aspecten en de familiebelangen.

Denkt u na over een bedrijfsoverdracht, en zou u mogelijk gebruik willen maken van de huidige ‘ruime’ regelingen? Dan gaat Marshoek hier graag met u over in gesprek.

Dit artikel is gesponsord door Marshoek.