Compensatie voor coronaschade?

De ‘coronamaatregelen’ hebben voor veel retailondernemers enorm grote gevolgen. De drastische gevolgen in de horeca liggen weliswaar meer voor de hand, nu deze zaken moeten sluiten. Maar ook verschillende categorieën supermarkten en foodwinkels ondervinden grote omzetproblemen.

Wat is er voor deze ondernemers geregeld?

Het gaat dan bijvoorbeeld om winkels in toeristische gebieden. Voor deze winkels is de seizoensomzet en bijvoorbeeld de paasomzet cruciaal. Die valt nu weg, en het is nog niet bekend of dit bij de aanvang van het hoogseizoen al weer kan aantrekken.

TOGS: Tegemoetkoming Schade Covid-19

De belangrijkste compensatiemaatregel voor specifieke sectoren is TOGS: Tegemoetkoming Schade Covid-19. Het houdt kort gezegd in: op aanvraag ontvangt de ondernemer een compensatiebedrag ad € 4.000,-.

Dit gold aanvankelijk niet voor retailondernemers, maar op 7 april is de reikwijdte hiervan uitgebreid. Globaal kunnen nu (vanaf 15 april) ook gespecialiseerde foodwinkels een beroep doen op deze compensatie:

 • Winkels in AGF
 • Winkels in vlees(waren), vis, wild
 • Winkels in brood en banket
 • Winkels in kaas
 • Winkels in chocolade / suikerwerk
 • Winkels in natuurvoeding / reformartikelen
 • Winkels in tabaksproducten
 • Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen
 • Overige gespecialiseerde winkel in voeings- en genotmiddelen
 • Markthandel in AGF
 • Markthandel in overige voedings- en genotmiddelen

Kleine dienstverleners

Daarnaast kunnen ook veel ‘kleine dienstverleners’, zoals schoenmakers en reparateurs van elektronica een beroep op de regeling doen. Van belang is verder dat ook veel groothandels in foodproducten in aanmerking komen voor deze maatregel.

De volledige lijst is te vinden via rvo.nl Er zijn nog enkele andere voorwaarden (onder meer moet er een omzetdaling zijn van ten minste € 4.000).

Niet voor (kleine) supermarkten

Helaas geldt de maatregel dus vooralsnog niet voor (kleine) supermarkten, of andere retailondernemers die soms ook zwaar getroffen kunnen worden. Enerzijds is begrijpelijk dat men er nog niet aan begint dat ‘elke ondernemer die een ernstige omzetdaling aantoont’, in aanmerking komt: dat vereist heel veel capaciteit om alle aanvragen te toetsen.

Anderzijds is wel van belang dat de regering blijft omzien naar ondernemers die het niet zullen bolwerken, zodat er tijdig aanvullende compensatiemaatregelen beschikbaar komen. Dit ook voor ondernemers die wel voor de TOGS in aanmerking komen: in veel gevallen is wellicht het vaste bedrag ad € 4.000 te laag om het hoofd boven water te houden. De retailsector is in elk geval een sector die aandacht vraagt, zeker in toeristische gebieden.

Jaco van der BrinkAlgemene maatregelen

Daarnaast zijn er de algemene maatregelen, zoals een coulante opstelling van de Belastingdienst, diverse kredietmogelijkheden en uiteraard de NOW (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid).

Een blog van Jaco van der Brink, advocaat bij BVD Advocaten.