SyncForce: 'Over alle afdelingen heen, alle activiteiten managen'

SyncForce: 'Over alle afdelingen heen, alle activiteiten managen'
Paul Oudenhooven (l) en Hans de Gier op de vloer van innovatiebedrijventerrein Strijp T wat straks het nieuwe onderkomen van SyncForce gaat worden.

SyncForce levert een uniek softwareplatform dat productontwikkeling verbindt met het delen van productinformatie, intern en met handelspartners. End-to-end. Alleen zo kunnen managers binnen hun eigen afdeling beslissingen nemen gebaseerd op inzichten vanuit de hele organisatie. Vooral in food wordt dat alleen maar belangrijker, want de druk komt van vele kanten.

Veel bedrijven hebben al ingezien hoe belangrijk het is dat alle betrokken afdelingen naadloos op elkaar aansluiten om productontwikkeling tot een succes te maken, en dat veranderingen bij de ene afdeling invloed hebben op werkzaamheden elders. Te vaak wordt er nog gewerkt in losstaande silo’s en wordt bij de productlaunch pas duidelijk waar het allemaal niet in elkaar past. SyncForce biedt daarvoor de oplossing waarmee afdelingen continu van elkaars wijzigingen op de hoogte zijn. Maar er is meer aan de hand.

Maatschappelijke thema’s

Directeur Hans de Gier: ‘Producenten zien zich - vooral in food - steeds meer geconfronteerd met grote maatschappelijke thema’s. Retailers stellen eisen, Den Haag en de Europese Unie schrijven regels voor, ngo’s oefenen druk uit, en fabrikanten kijken bij innovaties continu of een product wel voldoet aan de trends naar gezonde én duurzame producten.'

Ondernemen is keuzes maken, maar daarvoor heb je wel inzicht nodig”

'Bij productontwikkeling proberen fabrikanten zo goed mogelijk te voldoen aan al die maatschappelijke wensen. Maar die eisen staan soms haaks op elkaar. Minder zout is gezond, maar zout heeft ook een conserverende functie. Minder plastic is een streven, maar plastic maakt veel levensmiddelen veel langer houdbaar en zorgt dus voor minder foodwaste. Verschillende afdelingen werken eraan om aan verschillende maatschappelijke eisen tegemoet te komen, maar rijden elkaar daarbij in de wielen.’

Paul Oudenhooven, business development director: ‘Deze trajecten lopen bij productontwikkeling altijd langs elkaar. De koppijn komt als ze samenkomen. Het wordt complex zodra je én nieuwe producten ontwikkelt én aan maintenance doet op je bestaande portfolio, door bijvoorbeeld ongewenste ingrediënten te gaan vervangen en/of clean labeling (zo min mogelijk gebruik maken van E-nummers).’

De Gier: ‘Bij productontwikkeling en -verbetering worden continu keuzes gemaakt, en het is zaak alle informatie tot je beschikking te hebben om de juiste keuze te kunnen maken. Het gaat om inzicht in wat er loopt en wat er gaat komen. Maar de informatie van andere afdelingen is vaak niet voorhanden. En dat is wat SyncForce biedt: software die die informatievoorziening mogelijk maakt en inzicht geeft.’

Wijzigingen beheren

In SyncForce kan de fabrikant alle portfoliowijzigingen beheren, of het nu grote innovaties zijn of lijnextensies, en alle maintenance-aanpassingen op alle producten en over alle afdelingen. Een wijziging op de ene afdeling wordt direct zichtbaar op de andere afdelingen die bij dat product betrokken zijn. Ook de levering en controle van data voor databases en datapools als GS1, PS en SIM is in SyncForce ingebouwd.

De Gier: ‘Stel je doet volgend jaar een range-redesign omdat het merk moet worden opgefrist. Als je dan nu een receptuurwijziging wilt doorvoeren, kun je beslissen dat iets láter te doen, omdat begin volgend jaar toch al alle verpakkingen worden gewijzigd. Zo kun je verschillende initiatieven met elkaar in lijn brengen, en conflicterende beslissingen direct afstemmen. Zo kun je jezelf veel onnodige uitgaven besparen, en recalls vermijden.’

Oudenhooven: ‘Ondernemen is keuzes maken, maar daarvoor heb je wel inzicht nodig in alle portfolio-wijzigingen, silo-overstijgend, wat er loopt en wat eraan komt. Als je dat inzicht hebt, kun je ondernemen. Anders kun je geen beslissingen nemen. Die gefragmenteerde productontwikkeling moet je dus doorbreken, en dat is voor leidinggevenden ongelooflijk moeilijk.’

De Gier: ‘En dat is wat SyncForce biedt: dat je over alle afdelingen heen alle activiteiten kunt managen, gekoppeld aan producten die in verschillende trajecten een rol kunnen spelen. Dat inzicht, daar gaat het om. Innovatie is nog nooit zo extern gestuurd geweest als nu. Innovatie gaat vaak niet meer over hoeveel marktaandeel je kunt bereiken met een nieuw product, maar over de vraag hoe blijven we überhaupt in de markt met onze producten. Als jij koekjes met palmolie maakt, heb je straks geen handel meer. De maatschappelijke thema’s van nu bestonden twintig jaar terug nog niet. Fabrikanten zullen steeds meer informatie moeten gaan verstrekken over de samenstelling en de productiewijze van hun producten.’

Relevant thema

Nieuwkomers op de markt specialiseren zich allemaal op een relevant thema, vaak rondom goed voor je lijf of goed voor de planeet, stelt De Gier. Bestaande grote spelers zullen zich op alle thema’s moeten richten om duidelijk te maken waar zij staan op dat punt.

Bij productontwikkeling staan de maatschappelijke wensen soms haaks op elkaar”

Oudenhooven: ‘Bij een project werken R&D, marketing, trade marketing, market research, et cetera allemaal samen. We kennen het voorbeeld van iemand die verantwoordelijk is voor de samenwerking met een agency die een verpakking ontwikkelt, en die tot vijf keer toe een verpakking moet aanpassen omdat er allerlei maintenance-trajecten lopen die binnen dat project bij die persoon niet bekend zijn.’

Gebruikers van SyncForce laten weten dat ze nu instant toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben om beslissingen te nemen. Vroeger konden ze hiervoor nog wel eens bij een collega binnenlopen, maar die informatie is daarvoor veel te complex geworden. Oudenhooven: ‘Onze klanten zeggen letterlijk: “Zonder dat inzicht zouden we nu ons werk niet meer kunnen doen.” Het is gaaf om dit zo van de gebruikers terug te horen.’

Dit artikel is gesponsord door SyncForce