Distrifood
Distrifood
Compensatie transitievergoeding bij ziekte nu een feit

Compensatie transitievergoeding bij ziekte nu een feit

Na lang wachten is het dan eindelijk zover: het wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij ziekte is door de Tweede Kamer aangenomen. Waar eind 2016 al de komst van deze compensatieregeling aangekondigd werd, wordt het nu eindelijk in wet omgezet. Op 5 juli ging de Tweede Kamer akkoord, en afgelopen dinsdag ging ook de Eerste Kamer akkoord. Wat speelt er precies? BVD Advocaten zet het op een rij.

Compensatie transitievergoeding bij ziekte nu een feit

Wat houdt de regeling ‘Compensatie transitievergoeding’ nu concreet in? Vanaf 1 januari 2020 worden werkgevers gecompenseerd met betrekking tot de transitievergoeding bij zieke werknemers. Dit betreft zowel de zieke werknemers die twee jaar ziek zijn geweest en met wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd, maar ook op werknemers die een tijdelijk contract hebben en ziek uit dienst gaan met een transitievergoeding.

Drie belangrijke punten

De regeling heeft terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015. Drie punten om rekening mee te houden als de werknemer twee jaar ziek is geweest en de arbeidsovereenkomst met toekenning van een transitievergoeding is geëindigd:

    1. De manier waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd maakt niet uit. Of dat via een vaststellingsovereenkomst is gebeurd of dat er – met toestemming van het UWV – is opgezegd, is daarvoor niet relevant.
    2. De compensatie ziet uitsluitend op de transitievergoeding die geldt op het moment van het eindigen van de loonbetalingsverplichting. Als na twee jaar ziekte de loondoorbetalingsplicht eindigt, maar vervolgens het dienstverband nog slapend is gehouden wordt de laatste periode dus niet vergoed. Ook als er een loonsanctie wordt opgelegd, telt deze periode niet mee in de compensatie van de transitievergoeding.
    3. De compensatie is nooit hoger dan het loon dat de werknemer tijdens de ziekte heeft ontvangen.

Wanneer is actie verstandig?

Als één van de volgende situaties bij u speelt, is het verstandig om in actie te komen:

    • U heeft sinds 1 juli 2015 een werknemer met een tijdelijk contract ziek uit dienst laten gaan en u heeft een transitievergoeding betaald.
    • U heeft sinds 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer beëindigd na twee jaar ziekte en u heeft een transitievergoeding betaald.

BVD Advocaten kan de compensatie van de transitievergoeding regelen zodra de wet in werking treedt en alle details bekend zijn. Op de hoogte blijven? Klik hier…

Bekijk ook de video over dit thema…