artikel

Rabobank verbindt relaties: project Voedselbank Westland

Branche & Bedrijf 486

Van oudsher is Rabobank sterk verbonden met agri en food. Tegelijk is het veel meer dan alleen een bank. Als partner van de Dag van de Supermarkt laat Rabobank zien dat ook duurzaamheid en derving de organisatie na aan het hart liggen. Het project met Voedselbank Westland is hiervan een goed voorbeeld.  

Rabobank verbindt relaties: project Voedselbank Westland

‘Rabobank is méér dan een bank. We zijn financieel dienstverlener, maar ook sterk in het delen van kennis en het bij elkaar brengen van netwerken’ stelt Anton Gelten, relatiemanager Franchise & Arrangementen. ‘We spelen een grote maatschappelijke rol, landelijk en internationaal.

Binnen food zijn we wereldwijd betrokken bij voedselvoorziening, letterlijk faciliteren we de hele keten van ‘boer tot bord’, en hebben we een scherp oog voor duurzaamheid en milieubewustzijn. We brengen daarin partijen bij elkaar. Internationaal helpen we boeren bij het realiseren van betere oogsten door bijvoorbeeld te investeren in projecten voor duurzamer bodembeheer. Binnen Nederland, waar de voedselopbrengsten al hoog zijn, werken we dit jaar gericht aan het terugdringen van voedselverspilling.’

Els van Diermen, sectorspecialist Food: ‘Onze missie luidt: “Growing a better world together”. Dat komt terug in verschillende thema’s. Vorig jaar hebben we ons gericht op de ’bodem’, waarbij we ons in samenwerking met onder andere de Verenigde Naties, het Wereld Natuur Fonds en Wageningen UR sterk hebben gemaakt voor biodiversiteit. In zo’n project brengen we onze relaties bij elkaar. We hebben een uitgebreid netwerk in agri-food. In Nederland is zo’n 80 procent van alle boeren klant bij Rabobank waarmee we de grootste bank in agri zijn. Ook wereldwijd zijn we een topspeler. Zo kunnen we een verbindende rol spelen door onze netwerkfunctie te gebruiken. Tegelijkertijd kunnen we ons financieringsbeleid inrichten op projecten voor duurzame bedrijfsvoering.’ Gelten: ‘De organisaties waarmee we samenwerken, onze eigen kennis en de inspirerende praktijkvoorbeelden die we in de markt zien, delen we via publicaties en strategische gesprekken met onze klanten. ‘Zo helpen we ondernemers groeien.’

Nauwe band met food

Vlnr: Margreeth Terpstra, Anton Gelten en Els van Diermen.

Net als in agri heeft Rabobank ook met de foodsector een nauwe band. Zo’n 40 procent van de supermarkten is klant bij de bank. De bank is zelf een coöperatie, en sluit daarmee aan op de belevingswereld van ondernemers en franchisers.

Gelten: ‘Op hoofdkantoor niveau zoeken we de samenwerking, onder andere vanuit ons team Franchise & Arrangementen. Maar juist lokaal, in samenwerking met de individuele supermarktondernemer, kunnen onze lokale banken een sterke rol spelen in de ondersteuning van een duurzame bedrijfsvoering. Het terugdringen van derving, waaronder voedselverspilling, is daarin een belangrijk doel. Maar denk ook aan andere vormen van duurzaamheid. We zien daarvan bij franchisenemers mooie voorbeelden. Een groene investering in zonnepanelen is zo’n item wat veel speelt bij franchisers. Zij nemen vaak die extra stap, waardoor een verbouwing soms fors duurder uitvalt, maar waarmee ze in maatschappelijk verantwoord ondernemen flinke stappen zetten. Daarin kan Rabobank een adviserende en ondersteunende rol spelen, onder meer door voordelige Groenfinancieringen via Rabobank Groenbank.’

Van Diermen: ‘Doordat we zo veel klanten hebben kunnen we met de goede voorbeelden van de ene klantengroep andere klanten inspireren. Dat is het delen van kennis, de rol van Rabobank is het leggen van die verbindingen. Via het netwerk van onze lokale banken organiseren we ondernemersbijeenkomsten, bijvoorbeeld over circulair ondernemen.’ Een ander voorbeeld: Rabobank heeft het initiatief genomen tot de Circular Economy Challenge, waarin bedrijven geïnspireerd en gestimuleerd worden om aan de slag te gaan met duurzaamheid en de verwerking van de reststromen in het bedrijf. In samenwerking met KPMG en MVO Nederland helpt Rabobank haar klanten daarin de eerste stappen te zetten.

Voedselbank Westland

Een van die ruim honderd lokale banken is Rabobank Westland. Hier werkt Margreeth Terpstra als projectleider. ‘Met de strategie Banking for Food geven we lokaal invulling aan onze missie Growing a better world together. In het Westland hebben we een nog groter aandeel in food en agri, door alle tuinbouwbedrijven, dus juist onze bank zou zeker iets moeten kunnen met deze missie.’ In een eerste gesprek met de lokale Voedselbank Westland blijkt dat – heel schrijnend – uitgerekend hier de voedselbank niet in staat is om verse producten te distribueren aan de 250 aangesloten huishoudens. Want Voedselbank Westland heeft geen beschikking over gekoeld transport. Houdbare levensmiddelen worden gedistribueerd met vrijwilligerswerk en een geleende vrachtwagen van de kringloopwinkel. Maar voor verse producten was geen oplossing. Terpstra: ‘Daar moesten wij toch wat aan kunnen bijdragen. Ik heb het besproken met onze directievoorzitter, die er op dezelfde manier door werd geraakt. Een van mijn collega’s is op zoek gegaan naar een goede gekoelde vrachtwagen, die hij uiteindelijk ergens in Frankrijk bij een slager vond. Met een nieuwe belettering erop bezorgt deze wagen nu elke week verse producten bij deze 250 huishoudens. Zuivel, kaas, vlees, vis en groente, waar ze voorheen enkel houdbare producten ontvingen.’

Gewoon mensen

Niet alleen kunnen nu verse producten van het distributiecentrum van Voedselbanken Nederland worden betrokken, ook rijdt de vrachtwagen langs lokale franchisenemers die nu de overtollige producten uit hun supermarkt kunnen doneren; goede producten die anders zouden worden weggegooid omdat er nog geen goede reststroom was ingericht. Terpstra: ‘Met een kleine ingreep in de keten is er ineens veel meer mogelijk. Terwijl we zo de Voedselbank en de franchisers veel dichter bij elkaar hebben gebracht. Mooi hè? De Rabobank is een groot concern, maar we zijn gewoon mensen.’

Dit artikel is gesponsord door Rabobank.nl/food

Reageer op dit artikel