Vrumona versnelt op duurzaamheid en relevantie

Vrumona versnelt op duurzaamheid en relevantie
Sustainability manager Inge van Disseldorp en freelance project manager Fokke Snoek bij Vrumona in Bunnik.

Sinds afgelopen september heeft Vrumona een nieuwe Deense eigenaar: Royal Unibrew. Een overname die het frisdrankconcern fors meer mogelijkheden geeft in het maken van efficiency slagen, vertelt general manager Ilco Kwast. 'We gaan dan ook versnellen op verduurzaming én onze rol als challenger beter invullen. Hier past ook een aangescherpte missie en visie bij. Door meer op refreshing te focussen, brengen we letterlijk en figuurlijk een verfrissende kijk op het segment. We gaan voor betere alternatieven, in de breedste zin van het woord.'

De afgelopen jaren werkte Vrumona hard aan het gezonder maken van de frisdrankcategorie, met als doel om laagcalorische frisdranken in 2030 de standaard te maken en zo duurzaam mogelijk te opereren. ‘Die ambitie blijft overeind’, vertelt Kwast, ‘maar wel met een opgefriste, nieuwe insteek.’

Door de overname van Royal Unibrew kunnen we nu écht grote efficiency slagen maken”

De aangescherpte missie luidt dan ook: ‘we change drinking for the better’. 'Dit is beter voor al onze stakeholders. Dit zijn niet alleen consumenten en klanten, maar ook medewerkers, toekomstige generaties en de aandeelhouders. Deze verschillende perspectieven, waaronder de output van de Advantage-scores, hebben we meegenomen in deze aanscherping', aldus Kwast. Zo gaat Vrumona snellere stappen richting net zero (CO2-neutrale) productie zetten. Hierbij worden frisdranken duurzamer verpakt en kijkt het bedrijf kritisch naar het waterverbruik en de afvalstromen.

Beter de rol van challenger oppakken

Vrumona is de tweede frisdrankpartij in Nederland. ‘Die rol kunnen we beter invullen’, vertelt Kwast realistisch. ‘Door daadwerkelijk die challenger te zijn en te komen met alternatieven die er nu in de markt nog niet zijn.’ Door de overname door Royal Unibrew kunnen plannen die al een tijd op de plank lagen nu worden uitgevoerd, verduidelijkt hij. ‘De bereidheid van Royal Unibrew om te investeren in vooruitgang is groot. Hierdoor kunnen we nieuwe, innovatieve technieken en lijnen die nodig zijn om duurzamer te opereren efficiënter en sneller implementeren én beter inspelen op kansen in de markt.’ De general manager vat dit samen in een betere bedrijfsvoering en winstgevendheid nastreven. ‘Dit geeft intern, en bij onze klanten, veel energie.’

Uitdagingen aangaan

Desalniettemin brengt het samengaan met Royal Unibrew ook uitdagingen met zich mee, vertelt Kwast eerlijk. ‘We hebben de ambitie om hard te groeien en dat gaat gepaard met een hogere energie- en waterbehoefte. Dat is uitdagend, maar gaan we niet uit de weg. We moeten belangrijke energie en water efficiëntieslagen maken. We willen met alternatieven komen die er nu nog niet zijn, dat betekent pionieren.’

Fokke Snoek en Inge van Disseldorp: 'We verbruiken bijvoorbeeld al minder stikstof door het vervangen van de brander bij de stoomketels voor aardgas.'
Fokke Snoek en Inge van Disseldorp: 'We verbruiken bijvoorbeeld al minder stikstof door het vervangen van de brander bij de stoomketels voor aardgas.'

Eén van die uitdagingen is het overstappen van gas naar elektriciteit. Kwast: ‘Met ons huidige elektriciteitsnet is dit nog niet haalbaar binnen de tijd die Royal Unibrew ambieert. We hebben ons eerdere einddoel van 2030 opgeschoven naar 2027, maar voor we hier zijn, moet er nog een hoop gebeuren.’

Alternatieven voor aardgas

De doelstellingen van Royal Unibrew zijn behoorlijk ambitieus, onderschrijft ook Inge van Disseldorp, Sustainability Manager bij Vrumona. ‘Om hier ook in Nederland zoveel mogelijk in mee te kunnen, hebben we een haalbaarheidsstudie gedaan naar onze warmtebehoefte in relatie tot onze capaciteit. We willen van het gas af, en zo snel mogelijk, en kijken daarom naar passende oplossingen om dit een feit te laten zijn.’

Dit kan op korte termijn met twee warmtepompen en mogelijk een e-boiler, verduidelijkt ze, ‘maar de infrastructuur op elektriciteitsgebied biedt hiervoor nog onvoldoende houvast.’ Daarom onderzoekt Vrumona nu alternatieven, vertelt Fokke Snoek, extern aangetrokken om de belangrijke vraagstukken waar het concern momenteel tegenaan loopt te helpen oplossen. ‘Op de korte termijn hoe we elektriciteitspieken kunnen voorkomen, bijvoorbeeld door 24/7 te draaien. En één warmtepompsysteem dat voor alle processen kan worden ingezet.’

de infrastructuur op elektriciteitsgebied biedt hiervoor nog onvoldoende houvast”

Tegelijkertijd kijkt Vrumona naar de mogelijkheid om een kabel tussen Driebergen en Bunnik (waar het hoofdkantoor en de fabriek van Vrumona zijn gevestigd, red.) aan te leggen om naar de toekomst toe meer vermogen beschikbaar te hebben. Van Disseldorp: ‘Hier zijn echter behoorlijke investeringen mee gemoeid.’

Voorsorteren

Stilstaan is geen optie, benadrukt Snoek. ‘Al deze stappen zijn dan ook bedoeld om op voor te sorteren. En tegelijkertijd kan er gelukkig ook al heel veel wél. We produceren bijvoorbeeld al minder stikstof door het vervangen van de brander bij de stoomketels voor aardgas, en bij de vervanging van de flessenwasmachine van de vullijn voor statiegeldflessen zijn we wel al helemaal afgestapt van aardgas.’

Momenteel werkt Vrumona aan het efficiënter maken van de glassorteerlijn. Van Disseldorp: ‘Hierdoor kan er sneller op kleur en vorm worden gecontroleerd en worden verpakkingen langer hergebruikt. De 20 cl horecaflesjes worden momenteel gemiddeld al zo’n tien keer hergebruikt, dat gaan we nu nog verder verhogen.’ Het grootste deel van de CO2-footprint van Vrumona is gerelateerd aan verpakkingen, vertelt de Sustainability Manager. ‘Daarom kijken we kritisch naar hoe we deze zo duurzaam mogelijk kunnen maken. Door onder meer het overstappen op 100 procent rPET, het verwijderen van de aluminium laag uit de bag-in-boxen voor de horeca en het verminderen van het gewicht van onze verpakkingen .’

En het met elkaar, als bedrijf, zetten van die stappen geeft veel energie. We werken ergens naartoe”

Iedere stap die je zet heeft impact, benadrukt Van Disseldorp. ‘En het met elkaar, als bedrijf, zetten van die stappen geeft veel energie. We werken ergens naartoe. Maar die stip aan de horizon komt steeds dichterbij, en met de support van Royal Unibrew, steeds sneller. Het verduurzamen van onze operatie, met alle hordes die daarbij te nemen zijn, is dan ook echt een team effort. Een missie waar we ons, in alle lagen van het bedrijf, dagelijks voor inzetten. En op wat nog niet kan, zoeken we naar creatieve alternatieven. Zodat wanneer het moment komt dat het wél kan, we direct duurzaam kunnen doorstomen.’

Dit artikel is gesponsord door Vrumona.