On the way to PlanetProof viert 5e verjaardag: 'Het topkeurmerk is er voor iedereen die wil verduurzamen'

On the way to PlanetProof viert 5e verjaardag: 'Het topkeurmerk is er voor iedereen die wil verduurzamen'

Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof bestaat dit jaar vijf jaar. Inmiddels is het keurmerk marktleider in de Nederlandse supermarkt op de AGF afdeling en het zuivelschap. Meer dan drieduizend boeren en telers produceren volgens de bovenwettelijke eisen van On the way to PlanetProof. Tijdens de On the way to PlanetProof Week van 2 t/m 8 oktober werkt SMK (Stichting Milieukeur) samen met supermarkten, merkfabrikanten en andere ketenpartijen om aandacht te vragen voor het Topkeurmerk.

On the way to PlanetProof heeft een lange geschiedenis, die teruggaat naar 1992. De ministeries VROM en Economische Zaken gaven SMK (Stichting Milieukeur) de opdracht voor het ontwikkelen en beheren van een keurmerk voor duurzamere productie. Het doel is om consumenten een duurzamere keuze te bieden, en de eisen die aan producten worden gesteld, onafhankelijk en voor elke producent toegankelijk te laten beheren. Unieke eigenschap van SMK is dat alle betrokken stakeholders in goed overleg met elkaar besluiten over verduurzaming en aanscherping van eisen.

vijf jaar later zijn er inmiddels meer dan drieduizend deelnemende bedrijven in zes verschillende sectoren”

Het keurmerk Milieukeur is succesvol gegroeid en kreeg in 2018 de nieuwe naam On the way to PlanetProof. Waar er toentertijd nog zo’n driehonderd boeren een certificaat hadden, zijn er nu vijf jaar later inmiddels meer dan drieduizend deelnemende bedrijven in zes verschillende sectoren, zowel nationaal als internationaal. Ook buitenlandse retailers tonen interesse in het keurmerk.

Marktleider

Het keurmerk is te vinden in elke Nederlandse supermarkt op de producten zoals aardappelen, groente, fruit, eieren, zuivel en bloemen, planten en bomen. Het staat voor de integrale verduurzaming op natuur, klimaat en dier. On the way to PlanetProof streeft naar een landbouw in balans met de draagkracht van onze planeet, met zoveel mogelijk gesloten kringloop van grondstoffen en gewaardeerd door de maatschappij en in de markt. Hierbij is een integrale aanpak nodig, waarbij gewerkt wordt aan verduurzaming op meerdere thema’s in alle schakels van de productieketen.

Alle eisen van het keurmerk zijn bovenwettelijk, dus de producten voldoen aan strengere eisen dan het Nederlands wettelijk niveau. Het ambitieniveau wordt per thema en per eis vastgesteld door de onafhankelijke Colleges van Deskundigen van SMK.

Onafhankelijk

On the way to PlanetProof is ontwikkeld en wordt beheerd door SMK (Stichting Milieukeur). SMK is een onafhankelijke, kundige en betrouwbare partner in duurzaamheid zonder winstoogmerk. SMK staat ten dienste van de gehele sector of keten en heeft enkel tot doel om verduurzaming te bevorderen op een wijze waarop de markt er economisch belang bij heeft.

Gijs Dröge, directeur SMK: ‘Al meer dan 25 jaar levert SMK internationale, ambitieuze en duurzame keurmerken en programma’s voor de route naar een duurzamere wereld. Wij zijn er voor iedereen die met haar producten, diensten of bedrijfsvoering wil verduurzamen. De eisen zijn inhoudelijk goed onderbouwd en bestand tegen kritiek, dankzij enerzijds de wijze waarop SMK werkt met consultatie en besluitvorming en anderzijds dat de eisen tot stand komen volgens ISO richtlijnen, erkende beginselen (LCA), en gebaseerd op deskundigheid en wetenschap.’

Topkeurmerk

De onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal nam alle bedrijfslogo’s en keurmerken voor voeding onder de loep. Deze werden beoordeeld op basis van transparantie, betrouwbaarheid en ambitie. On the way to PlanetProof is één van de 12 door Milieu Centraal benoemde Topkeurmerken.

Tijdens de campagne week van 2 t/m 8 oktober wordt er aandacht gevraagd voor het 5-jarige bestaan van het keurmerk. SMK werkt samen met (gecertificeerde) supermarkten, merkfabrikanten en andere ketenpartijen. Zo wordt aandacht gevraagd voor duurzamere voedselproducten met het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof. Zo is er een nieuwe commercial op TV en radio, worden de actieplannen van keurmerkhouders uitgevoerd door supermarkten, zijn er productintroducties rondom de week, acties op de winkelvloer en meer!

Dit artikel is gesponsord door Stichting Milieukeur.