De (on)gevaccineerde medewerker: rechten en plichten in de supermarkt

De (on)gevaccineerde medewerker: rechten en plichten in de supermarkt
Een blog van mr. Dico Bogerd, advocaat bij BVD advocaten. 

Mag ik vragen of een medewerker is gevaccineerd? Is een werknemer verplicht om te antwoorden? Wat mag ik met het antwoord doen?

Het zijn vragen die ondernemers geregeld aan ons stellen. Sommige ondernemers zien het liefst een vaccinatieplicht voor werknemers, terwijl anderen met name de kwetsbare werknemers en klanten willen beschermen. De antwoorden op deze vragen geven we in onze Q&A 'Vaccineren: discussie op de werkvloer'.

Zo mag de vaccinatievraag niet in alle situaties worden gesteld. In ons Q&A vindt u een beslisboom aan de hand waarvan u kunt vaststellen of u de vaccinatievraag mag stellen en zo ja, wat u met het antwoord mag doen. Ook beantwoorden we de vraag of u uw medewerkers de instructie mag geven om zich te laten vaccineren.

Rol van de bedrijfsarts

Daarnaast ontvangen we met regelmaat vragen over de rol van de bedrijfsarts als het gaat om vaccinatiediscussies. Wat kan de bedrijfsarts betekenen bij een discussie over vaccinaties? De bedrijfsarts lijkt soms een vrijbrief te hebben als het gaat om het vragen naar medische gegevens van werknemers, maar is dit wel juist? En als de bedrijfsarts wel vragen mag stellen, welke informatie mag dan aan de werkgever worden doorgegeven?

Als werkgever heeft u immers een zorgplicht voor alle werknemers. Gevaccineerd en niet-gevaccineerd. Wat zijn de gevolgen als u deze zorgplicht niet nakomt? In deQ&A wordt ook antwoord gegeven op vragen over de mogelijkheden en verplichtingen bij het inschakelen van de bedrijfsarts, uw zorgplicht als werkgever en het voeren van een arbobeleid.

Vraag hier de Q&A aan.

Een blog van mr. Dico Bogerd, advocaat bij BVD advocaten. Lees meer artikelen in het partnerdossier.