Kan franchisegever na een aanbod nog terug?

Kan franchisegever na een aanbod nog terug?

Voor veel franchisepartijen is inmiddels duidelijk dat de franchisewet dit jaar is ingegaan. Wat dat praktisch betekent is alleen vaak nog een raadsel. Wanneer u in overleg bent met een franchisegever om een franchisecontract aan te gaan, is het verstandig om te weten wat uw rechten zijn.

Een van die rechten is dat de franchisegever u van allerlei relevante informatie moet voorzien, waaronder een concept van de franchiseovereenkomst. Gebeurt dat niet, dan kan dat later een grond zijn om een gesloten franchiseovereenkomst te vernietigen. Gebeurt het wel, dan is het de vraag wat dit betekent.

De verstrekte informatie tezamen wordt ook wel het Precontractuele Informatie Document genoemd (PID). Is eenmaal zo’n PID verstrekt dan heeft u in principe vier weken de tijd om de overeenkomst te accepteren. U kunt zich afvragen of een franchisegever in die tijd nog kan terugkrabbelen. Het antwoord daarop is: in principe niet.

Toch niet, toch wel

Deze vraag was aan de orde in een kort geding tussen een bekende pizzaketen en een partij die bij nader inzien graag franchisenemer wilde worden. Na een week bedenktijd had deze aspirant een kritische e-mail gestuurd. Hij opperde dat als de overeenkomst conform zijn opmerkingen zou worden aangepast, hij wellicht de overeenkomst wilde tekenen.

Deze e-mail schoot bij franchisegever in het verkeerde keelgat. Franchisegever zat niet te wachten op een kritische franchisenemer die mogelijk zelfs andere franchisenemers tegen hem zou opstoken. Bovendien was franchisegever niet gediend van het bericht dat zelfs als de wijzigingen werden doorgevoerd, het niet zeker was of franchisenemer zou tekenen. Franchisegever trok daarom de stekker eruit.

Een blog van Arnold Vedder (BVD advocaten).

Conceptovereenkomst toch accepteren

De aspirant had dit niet verwacht en wilde gewoon door. Hij gaf aan dat hij slechts het advies van de Franchise Advies Raad volgt om de conceptovereenkomst niet te accepteren en tegelijkertijd druk ervaart, omdat de ABN AMRO extra kosten gaat rekenen als niet snel een lening wordt opgenomen. De berichten baten de aspirant niet, want franchisegever blijft bij haar standpunt. Daarop besluit de aspirant de woorden uit de eerste e-mail zelfs terug te nemen (verkeerde toon, verkeerd begrepen). Daarnaast wilde hij de conceptovereenkomst bij nader inzien toch accepteren. Franchisegever blijft echter onvermurwbaar; het vertrouwen was weg en blijft weg.

Naar de rechter

Voor de aspirant zit er daardoor niets anders op dan via de rechter af te dwingen dat franchisegever nogmaals haar aanbod gestand doet. Zowel op basis van de wet, als op basis van wat tussen partijen is overeengekomen stelt de rechter franchisenemer in het gelijk.

Met het verstrekken van het PID, doet de franchisegever een aanbod. Vervolgens kan hij gedurende de vier weken-periode slechts afwachten of franchisenemer dit accepteert. De rechter achtte het in strijd met de wet als deze wettelijk aangeboden bedenktijd ondergraven kan worden door een franchisegever die zijn aanbod intrekt. Daarnaast was er ook geen gegronde reden voor franchisegever om het aanbod toch geen gestand te doen. Franchisegever moest alsnog zijn aanbod gestand doen en riskeerde anders een fikse dwangsom. Hopelijk zijn partijen vervolgens deze valse start te boven gekomen.

Kortom, wanneer u een aanbod wordt gedaan, dan mag u gebruikmaken van de wettelijke bedenktijd en dan zit franchisegever in principe voor die tijd aan het aanbod vast.

Een blog van mr. Arnold Vedder, advocaat bij BVD advocaten. Lees meer artikelen in het partnerdossier.