Nieuwe aanpak in supply chain nodig om voedselverspilling te verminderen

Nieuwe aanpak in supply chain nodig om voedselverspilling te verminderen

Voedselverspilling is nog steeds een enorm probleem; het beslaat een derde deel van de wereldvoedselproductie. Nederland vormt daarop geen uitzondering: vijf miljoen kilo voedsel wordt dagelijks weggegooid, met gevolgen voor samenleving, economie en milieu.

In 2018 kondigde de Nederlandse Taskforce Herijking Afvalstoffen (gericht op de circulaire economie) aan te streven naar een halvering van de voedselverspilling per 2030. Een doelstelling van die omvang vraagt om samenwerking vanuit de hele voedselketen, van multinationals en retailers tot aan de consument.

Hoewel de meeste voedselverspilling plaatsvindt bij de consument, zijn retailers in staat om met schaalvoordelen de problemen voor consumenten te verkleinen of zelfs te voorkomen. Met het streven naar vermindering van voedselverspilling helpen supermarktorganisaties niet alleen mens en planeet, maar kunnen zij ook hun winstgevendheid verbeteren, omdat de kosten van voedselverspilling meer dan 1,5 procent van de winst van een gemiddelde foodretailer beslaat.

Verspilling in de versketen wordt vaak veroorzaakt door te grote voorraden en verlopen houdbaarheid.”

Een gescheiden supply chain leidt tot verspilling

Uit een recent onderzoek in de levensmiddelensector blijkt dat de kern van het probleem vaak is terug te voeren op verkeerde keuzes in de supply chain. Verspilling in de versketen wordt vaak veroorzaakt door te grote voorraden en verlopen houdbaarheid, als gevolg van handmatig bestellen, te grote voorraden voor promoties, onnauwkeurige verkoopprognoses, te hoge schapvoorraden die niet in verhouding staan tot de vraag, enzovoort. Het merendeel van de problemen ontstaat wanneer inkopers handmatig extra hoeveelheid bestellen uit angst voor lege schappen, of winkelmanagers voorraden inslaan gedurende promoties, om uiteindelijk grote hoeveelheden onverkochte producten te moeten weggooien.

RELEX Solutions helpt haar klanten bij de aanpak van voedselverspilling door de planning in hun supply chain te verbeteren. ‘Vaak is er sprake van minder sterk supply chain management, met inefficiënte werkwijzen en verouderde systemen, die vaak niet op elkaar aansluiten’, zegt Franck Westrelin, VP Sales Southern Europe & MENA bij RELEX Solutions. ‘Het goede nieuws is dat door een verbetering van de planning en de inzichten in de supply chain, retailers hun voedselverspilling tot wel 40 procent kunnen verminderen.’

Bevoorrading in de versketen

In vers is een uitgekiende bevoorrading uitermate belangrijk voor de optimale balans tussen de risico’s van verlies door derving en verlies door out-of-stock. In het onderzoek gaf slechts de helft van de ondervraagde foodretailers aan te werken met forecasting op het niveau van winkel-product-dag. Het ontbreken van nauwkeurigheid in de prognose en het feit dat slechts 24 procent aangeeft dat hun geautomatiseerde bevoorrading gebaseerd is op prognoses op winkelniveau zijn de belangrijkste oorzaken van voedselverspilling.

Supermarkten waarbij de bevoorrading niet gegenereerd wordt door prognoses in de vraag hebben doorgaans een vijfmaal hogere kans op bovengemiddelde derving, volgens het onderzoek van RELEX. Foodretailers die starten met geautomatiseerde bevoorrading op basis van forecasts zien 10 tot 40 procent daling in hun derving. De Franse keten Franprix bereikte bijvoorbeeld een reductie in derving van 30 procent, terwijl tegelijk de out-of-stock met 67 procent werd verminderd, enkel door meer nauwkeurige prognoses en een geoptimaliseerd bevoorradingsproces.

De bevoorrading in vers kent extra complicaties ten opzichte van die van houdbare producten. Vers vereist nog meer nauwkeurigheid in de planning. ‘Kort houdbare producten stellen bijzondere eisen, die met oudere bestelsystemen nauwelijks zijn op te lossen’ zegt Westrelin. ‘Gelukkig zijn moderne prognose- en bevoorradingsoplossingen voorzien van artificial intelligence en machine-learning, waarmee ze deze vereisten zelfs overtreffen en de efficiency en prestaties sterk verbeteren.’

Onderzoek toont een duidelijk verband tussen het gebruik van geïntegreerde prognoses en bevoorrading, en lagere derving.”

Integreer de supply chain

Hetzelfde onderzoek toont een duidelijk verband tussen het gebruik van geïntegreerde prognoses en bevoorrading, en lagere derving. Dat gaat het best met een geïntegreerde aanpak in één systeem voor de forecasting en belevering van winkels en distributiecentra, wat doorgaans nog gescheiden processen zijn die met verschillende prognoses van de vraag werken.

De beste werkwijze is het maken van forecasts voor distributiecentra op basis van winkelprognoses, in plaats van een aparte prognose voor het dc. Zo’n forecast gaat uit van de prognoses van de verkooppunten, om vandaaruit een totaalbeeld te creëren op basis van winkeldata op kritische factoren als schapruimte of minimum-voorraden. Door deze datatotalen op te nemen in de prognoses voor dc’s kunnen foodretailers steeds een nauwkeurige distributie bereiken, rekening houdend met vraag en voorraadeisen.

‘Retailers die geïntegreerde prognose- en bevoorradingsoplossingen gebruiken zien hun derving gemiddeld tot 40 procent afnemen en kunnen toe met tot 30 procent minder voorraad’, stelt Westrelin. ‘Klanten van RELEX, bijvoorbeeld, zien hun derving met 20 tot 40 procent verminderen, wat de winst in die groepen tot 25 doet toenemen en de verkopen met 2 procent doet groeien.’ Andere benchmarks tonen daarnaast een afname van 85 procent in out-of-stock, meer dan 99 procent beschikbaarheid en 50 procent minder tijd voor het plaatsen van bestellingen. Daarom zouden alle supermarkten die streven naar minder derving serieus moeten kijken naar de voordelen van een geïntegreerde, AI-gestuurde supply chain.

Dit artikel is gesponsord door RELEX Solutions.