Informatie is key bij ontwikkeling duurzame producten

Informatie is key bij ontwikkeling duurzame producten
Hans de Gier (links) en Paul Oudenhooven in het nieuwe onderkomen van SyncForce, op innovatiebedrijventerrein Strijp-T.  

Productinnovaties worden vaak gedreven door wat er speelt in de maatschappij. Maar wat nu als de ene afdeling palmolie in de ban doet, terwijl de andere afdeling samenwerkt met een leverancier die wel palmolie gebruikt? Het is essentieel om alle afdelingen op de hoogte te stellen van elkaars ontwikkelingen.

Bij productontwikkeling proberen fabrikanten zo goed mogelijk te voldoen aan alle wensen en (maatschappelijke) eisen die aan een product worden gesteld. Maar die eisen staan soms haaks op elkaar. Verschillende trajecten om aan eisen te voldoen lopen bij productontwikkeling langs elkaar. De problemen komen boven water als die trajecten samenkomen. Het wordt complex zodra je én nieuwe producten ontwikkelt én aan maintenance doet op je bestaande portfolio, bijvoorbeeld wanneer ongewenste ingrediënten worden vervangen.

De keuzes die bij bepaalde trajecten worden gemaakt beïnvloeden alle andere trajecten. Het is zaak alle informatie ter beschikking te hebben om de juiste keuze te kunnen maken. Software platform SyncForce biedt software die informatievoorziening mogelijk maakt en inzicht geeft. Welke rol speelt dat bij het verduurzamen van product portfolio’s?

Gezondheid vs. duurzaamheid

Directeur Hans de Gier: ‘Klanten managen de pipeline van innovaties in SyncForce. Maar innovaties worden vaak gedreven door groeiende maatschappelijke eisen, aan de gezondheid enerzijds en aan de duurzaamheid van fabrikanten en hun producten anderzijds. Producten moeten meer en meer voldoen aan eisen als good for planet, good for people, minder plastic, minder palmolie, gecertificeerde visvangst en geen kinderarbeid meer.'

Druk op de agenda

'Al die eisen zetten een forse druk op de agenda van onze klanten, op hun interne procescomplexiteit. Innovaties zijn steeds vaker gericht op het streven om in business te blijven, en veel minder vaak op een zoveelste nieuwe smaak of variant. Duurzaamheid en gezondheid staan als streven vaak haaks op elkaar.'

'En: elke doorgevoerde verbetering heeft consequenties voor de rest van het productieproces. Dat maakt dat ook bij innovatie in duurzaamheid en gezondheid de keteninformatie steeds belangrijker wordt.’

Conflicterende innovaties

Business development director Paul Oudenhooven: ‘De complexiteit van innovatie komt eigenlijk op een derde niveau. Eerst ging het om enkel een nieuwe variant. Daarna kwam innovatie op thema’s als plasticreductie, wat impact heeft op het hele assortiment.'

'Nu krijg je innovaties op thema’s die met elkaar conflicterend zijn over het hele portfolio heen. Wat te doen als je over (een deel van) het productportfolio zout gaat reduceren én gelijktijdig plastics in verpakkingen gaat reduceren én palmolie wil gaan vervangen door een meer geaccepteerd alternatief?’

Zicht op alle stappen

De Gier: ‘Met SyncForce zitten alle ontwikkeltrajecten in één systeem en heb je zicht op alle stappen. Dat voorkomt dat de ene afdeling bijvoorbeeld werkt aan het uitsluiten van het gebruik van palmolie, terwijl een andere afdeling een voedselveiligheidsprobleem oplost met een nieuwe leverancier, die wel weer palmolie gebruikt. Daarnaast zorgt het systeem er met één druk op de knop voor dat alle handelspartners voorzien worden van accurate productinformatie. Essentieel in deze coronatijd waar online verkopen enorm zijn gegroeid.’

Met ons platform ben je juist wel op de hoogte van elkaars ontwikkelingen”

Op de hoogte van elkaars ontwikkelingen

Oudenhooven: ‘We zien vaak dat in de praktijk de verantwoordelijkheden voor ontwikkeltrajecten bij verschillende mensen liggen, die dat niet van elkaar weten. Waar ons platform de oplossing voor biedt is dat je juist wel op de hoogte bent van elkaars ontwikkelingen, zodat je je beslissingen erop kunt afstemmen. Daarnaast merken we dat de eisen tegenwoordig zo complex zijn geworden, dat ondernemers vaker verzuchten dat ze eigenlijk niet meer kunnen ondernemen. Ze zijn vooral druk met hun organisatie en productie aan te passen aan alle nieuwe eisen.’

Nieuw onderkomen

SyncForce is onlangs ondergebracht in een nieuwe locatie op Strijp-T in Eindhoven. De inrichting was klaar op het moment dat de coronacrisis uitbrak. Nog niet alle medewerkers hebben van de werkplek gebruik kunnen maken, omdat er door de crisis nog veel vanuit huis wordt gewerkt.

Snel schakelen

De Gier: ‘Zeker in de foodsector geldt dat agility nu key is. Voor veel leveranciers zijn de omzetten in foodservice en horeca sterk teruggelopen, terwijl de vraag in foodretail juist sterk is toegenomen. Dat vraagt om snel schakelen en snelle aanpassingen van het productportfolio.

Snel schakelen kan alleen als je goed op de hoogte bent op het moment dat beslissingen genomen moeten worden. De bedrijven die hun processen goed onder controle hebben slagen daarin. Dat heeft voor ons geleid tot een flinke toename in de vraag naar verdere automatisering. We hebben daardoor momenteel een van onze beste jaren.’

Afhankelijk van wereldmarkten

Oudenhooven: ‘De foodsector is voor zijn leveranciers vaak afhankelijk van wereldmarkten. En met het open- en dichtgaan van grenzen was het voor veel bedrijven bijna onmogelijk om producties op peil te houden, laat staan dat je snel schakelt om veranderingen door te voeren. SyncForce heeft zijn rol ook in die processen bewezen.’

Dit artikel is gesponsord door SyncForce