HAK als eerste fabrikant verwerkte groenten On the Way to PlanetProof

Als eerste producent in de groenteconservencategorie gaat HAK het keurmerk ‘On the Way to PlanetProof’ gebruiken voor het overgrote deel van haar assortiment. Maar de grotere inspanningen en kosten die worden gemaakt door de telers moeten wel worden gecompenseerd, stelt HAK. Door de hele keten. Eind oktober verschijnt het keurmerk voor het eerst op de verpakking, te beginnen met rode kool.
Delen:

De Groene Keuken van HAK is de aanduiding voor de duurzaamheidsstrategie van HAK. Speerpunten van het beleid zijn 100 procent natuurlijke ingrediënten, minder zout en minder of helemaal geen suiker en bewuste teelt dicht bij huis. Dit laatste betekent bijvoorbeeld dat nu al 80 procent van de groenten en peulvruchten wordt geteeld binnen een straal van 125 kilometer van de fabriek in Giessen. Ook uitheemse producten als kikkererwten en kidneybonen worden al op kleine schaal nu dicht bij huis geteeld in Zeeuws-Vlaanderen.

Groene missie

Nu is er het onafhankelijke keurmerk van SMK: On the Way to PlanetProof (voorheen Milieukeur). Dit is een keurmerk voor verantwoorde teelt in AGF, bloemen en zuivel. Het is voor HAK een volgende stap in haar groene missie om ook deze certificering op de eigen producten te realiseren en HAK is hiermee de eerste fabrikant binnen verwerkte groenten die die stap gaat zetten. HAK is in 2019 begonnen met rode kool.

Op 24 oktober ontving Minister van Landbouw Carola Schouten van HAK de allereerste pot rodekool uit de nieuwe oogst die ‘On the Way to PlanetProof is gecertificeerd, met de duidelijke boodschap dat boeren die investeren in duurzame teelt, daarvoor financieel moeten worden gecompenseerd door alle schakels in de handelsketen. Deze rode kool is duurzamer geteeld en heeft een positieve milieu-impact. Dat wil zeggen: minder stikstof en fosfaat door beperking van mestgebruik, een gezondere en meer vruchtbare bodem, beperkt gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, schoner oppervlaktewater en meer nuttige insecten en vogels op het land, die als natuurlijke vijanden van ongedierte bijdragen aan een gezond gewas.

Daarnaast leiden de stimuleringsmaatregelen van On the Way to PlanetProof tot een lager energie- en waterverbruik.

Wij geloven dat lokaal en duurzaam geteeld kwalitatief voedsel de toekomst is

Extra kosten

Duurzame teelt brengt voor de teler naast een heleboel extra inspanningen ook hogere kosten met zich mee. Die hogere kosten verschillen per gewas, maar bedragen voor On the Way to PlanetProof-rodekool zo’n 10% extra. HAK vergoedt deze kosten nu al aan de telers, maar is van mening dat die door de keten als geheel gedragen moeten worden. Het bedrijf wil daar de komende tijd voor gaan pleiten bij al haar handelspartners en de koepels waarin het actief is.

‘Wij geloven dat lokaal en duurzaam geteeld, kwalitatief hoogwaardig voedsel de toekomst is’, stelt Adri den Dekker, Directeur Landbouw, Inkoop en Duurzaamheid van HAK. ‘Dat vergt extra kosten voor telers, maar ook voor ons als verwerkers en voor alle volgende schakels in de keten. On the Way to PlanetProof gaat van grond tot mond. We kunnen niet enkel de telers laten opdraaien voor de kosten van het betere en meer weerbare milieu dat bewuste consumenten, bedrijfsleven en politiek voor ogen hebben. Het is logisch dat de hele keten daaraan meebetaalt.’

Grote slagen in duurzaamheid

Rodekooltelers Wim en Johannes Straver, vader en zoon, benadrukken dat On the Way to PlanetProof-teelt ook meer inspanning vergt in administratie en transparante vastlegging. Johannes Straver: ‘Je moet aan tal van eisen voldoen, een milieubeleidsplan opstellen en rapportages bijhouden, die gecontroleerd worden door een onafhankelijke instantie, soms ook steekproefsgewijs.’

Wim Straver: ‘Ik ben blij dat mijn zoons de zaak op een duurzame wijze willen voortzetten. Dat maakt dat we minder opzien tegen alle zaken die we extra moeten doen. Wij zijn op veel terreinen bezig, ook met biologische teelt. Net als On the Way to PlanetProof gaat dat over duurzaamheid, alleen werkt het op een andere manier. Voor louter biologisch is de opbrengstzekerheid voor de marktvraag onvoldoende. Met On the Way to PlanetProof kunnen we grote slagen maken en voor grootschalige teelt de nodige duurzaamheidsstappen maken.’

36 bovenwettelijke eisen

Volgens Den Dekker stelt een On the Way to PlanetProof-certificering maar liefst 36 bovenwettelijke eisen. Dit zijn te vinden op het gebied van gewasbescherming, biodiversiteit en landschap, bodemvruchtbaarheid, bemesting, watermanagement, energie, klimaat, verpakkingen en afval. Daarnaast moeten telers daar bovenop nog 10 bonuspunten halen uit een pakket van keuzemaatregelen die een positieve milieu-impact hebben.

HAK kiest voor On the Way to PlanetProof als volgende stap in het duurzaamheidsbeleid. Het is de opvolger van een certificering die zich als betrouwbaar heeft bewezen (Milieukeur) en onafhankelijk gecontroleerd wordt. Juist het feit dat On the Way to PlanetProof een breed schema is dat naar de hele keten kijkt, is voor HAK als duurzame producent belangrijk. De rodekooloogst voor de supermarkt van dit najaar ligt eind oktober, begin november in de winkel, waarbij de verpakking is voorzien van het PlanetProof-logo. In 2020 en 2021 volgen de andere HAK groenten binnen het programma.

Merken die oog hebben voor duurzaamheid in productie en teelt, worden voor de consument relevanter

Communicatie

Adri den Dekker: ‘Wij zetten deze stap omdat wij nu en in de toekomst goede, kwalitatieve en duurzame groenten en peulvruchten van dichtbij willen blijven halen. Dit hebben wij altijd gedaan. Zonder een duurzamere wijze van telen en verwerken is dat niet mogelijk in de toekomst. Hiermee stellen we dus niet alleen onze bedrijfsvoering en bestaansrecht veilig, maar ook onze missie om zoveel mogelijk mensen te helpen meer groenten en peulvruchten te eten van dichtbij.

De consument vindt duurzaamheid en de herkomst van producten steeds belangrijker. Merken die oog hebben voor duurzaamheid in productie en teelt, worden voor de consument relevanter. Het is ook de taak voor ons als fabrikant en voor de retailer om hierin onze verantwoordelijkheid te nemen. Met on-pack informatie willen we kort uitleggen dat On the Way to PlanetProof in de winkel de duurzamere keuze is. Daarnaast zullen we het uitleggen in de media, om de consument te helpen begrijpen waarom het nou die duurzamere keuze is.’

Motivatie en beloning

On the Way to PlanetProof is niet alleen het teken op de verpakking voor een duurzamere keuze. Den Dekker: ‘Het is ook een motivatie en een beloning voor de teler en de fabrikant. Het keurmerk creëert relevante waarde voor de consument, en dat is goed voor het imago van de hele categorie.’

Dit artikel is gesponsord door HAK