NIX18; ontslag werkneemster bij niet naleven regels alcohol- en tabakverkoop?

NIX18; ontslag werkneemster bij niet naleven regels alcohol- en tabakverkoop?

Geen alcohol en tabak onder de 18 jaar. Als supermarktondernemer is het uiteraard van groot belang dat uw medewerkers deze wettelijke regels naleven. Niet-naleving kan immers grote gevolgen hebben.

Per overtreding kan aan u als ondernemer een boete worden opgelegd. Daarnaast geldt: three strikes and you’re out. Indien driemaal binnen één jaar een fout wordt begaan tijdens een controle, kan de burgemeester tijdelijk (maximaal 12 weken) een verbod opleggen om deze producten te verkopen.

Ontbinding arbeidsovereenkomst?
Een ondernemer heeft een ontbindingsverzoek ingediend voor werkneemster ‘Janneke’ die de regels keer op keer aan haar laars lapte. In vier jaar tijd leeft ze meer liefst zesmaal de regels niet na. Diverse keren vraagt ze niet om een legitimatiebewijs van een mystery guest die jonger is dan 25 jaar. Wegens haar gedrag ontvangt ze een derde en laatste officiële waarschuwing. Wanneer vervolgens het beoordelingsgesprek plaatsvindt, worden de officiële waarschuwingen nogmaals herhaald.

Desondanks verkoopt ze een maand later weer alcohol in strijd met de wettelijke regels. Ditmaal vraagt ze wel om een legimitatiebewijs van de 17-jarige mystery guest. Ondanks zijn leeftijd voert ze toch de code 123-PLU in en verkoopt ze het flesje bier.

Lisette Riezebos (BVD Advocaten)

Dat voor de ondernemer de maat vol is, moge duidelijk zijn. De ondernemer verzoekt dan ook om ontbinding vanwege (ernstig) verwijtbaar handelen van Janneke. De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek toe. Hierbij acht de kantonrechter het van belang dat Janneke duidelijke informatie en instructies heeft ontvangen van werkgever en diverse waarschuwingen heeft gekregen.

Janneke beroept zich nog op de – volgens haar – hoge werkdruk. Dit verweer haalt evenwel niets uit. Omdat de ondernemer erg duidelijk is geweest, was het voor Janneke voldoende helder dat ze ook bij een hoge werkdruk om legitimatie diende te verzoeken.

Geen vergoeding, wel kostenveroordeling
De kantonrechter gaat nog verder. Voor ontbinding is verwijtbaar handelen van Janneke voldoende. De kantonrechter oordeelt evenwel dat het handelen van Janneke ernstig verwijtbaar is. Het gevolg hiervan is dat de arbeidsovereenkomst per direct eindigt én de ondernemer geen transitievergoeding verschuldigd is aan Janneke. Daarnaast wordt Janneke veroordeeld in de proceskosten van de ondernemer.

Conclusie
Duidelijke schriftelijke instructies en schriftelijke waarschuwingen; als een medewerker desondanks de wettelijke regels over de verkoop van alcohol en tabak niet naleeft, zijn er voor een ondernemer volop mogelijkheden. Waarschijnlijk was ontslag op staande voet in deze situatie ook mogelijk geweest. Maar ontslag zonder vergoeding, mét kostenveroordeling is ook een rechtvaardig resultaat.