Vrumona drijvende kracht achter gezonder maken frisdrankenschap

Vrumona drijvende kracht achter gezonder maken frisdrankenschap

Tegen de verdrukking in blijft Vrumona tekenen voor groei. Het gezonder maken van het frisdrankenschap door sterk te innoveren, is een strategische keuze die zich uitbetaalt. Vrumona groeit zowel in volume als in omzet sterk door, terwijl de markt onder druk blijft staan.

Vrumona drijvende kracht achter gezonder maken frisdrankenschap

– artikel aangeleverd door Vrumona

De perceptie dat frisdranken ongezond zijn, leeft sterk bij de consument/shopper. Dat zorgt ervoor dat shoppers steeds minder vaak frisdranken kopen en ook minder flessen/pakken per keer. De visie van Vrumona om de categorie gezonder te maken is daarom een logische strategische keuze om weer groei voor de gehele categorie te creëren. Doordat Vrumona in alle segmenten proposities heeft, wordt Vrumona gezien als de ideale partner om dat doel te bereiken. Retail directeur Esther Tromp-Strijdveen signaleert dat ook retailers nu echt een ommezwaai hebben gemaakt en actief meedenken met Vrumona om het schap ook echt gezonder te maken. Door bijvoorbeeld meer ruimte te geven aan waters en laag tot mid-calorische proposities of de keuze maken om binnen de traditionele frisdranken als cola, sinas en lemon lime de gezondere varianten meer de ruimte te geven.

Innoveren op caloriereductie

De innovaties die Vrumona één ding gemeen hebben, naast dat zij lekker zijn: het aantal calorieën is substantieel teruggebracht. Vorig jaar is Vrumona de drijvende kracht geweest achter de reductie van 3,8 procent calorieën per liter die in de hele categorie is bereikt. Voor alle merken van Vrumona tezamen geldt dat er een daling van 8,5 procent in calorieën is gerealiseerd. Het doel is om zeker 5% reductie van calorieën per liter per jaar te bereiken tot 2020. Dat is een uitdaging, maar de nieuwe innovaties van dit eerste half jaar laten weer goed zien hoe serieus Vrumona is om het de consument steeds gemakkelijker te maken te kiezen voor een gezonder alternatief. Zo bieden de recente introducties onder het watermerk Sourcy en een koolzuurvrije Rivella in fles weer meer variatie binnen de gezondere frisdrank alternatieven.