Is mineraalwater in 2018 groter dan cola?

Is mineraalwater in 2018 groter dan cola?

De groei in mineraalwater zet onveranderd door. Daarom investeert Spadel ook in 2017 volop in de categorie én in het merk Spa.

Is mineraalwater in 2018 groter dan cola?

– artikel aangeleverd door Spadel

‘Het waterschap in de supermarkt is de laatste jaren gemiddeld met een meter toegenomen. Een sterk groeiende behoefte aan meer water zorgt er voor dat de shopper steeds vaker kiest voor mineraalwater als gezond alternatief voor frisdrank en deze verschuiving vertaalt zich door naar het schap. De extra meters mineraalwater zijn voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de inzet van Spadel. Door een belangrijk deel van de media-investeringen in mineraalwater op ons te nemen (83 procent volgens MediaXim) en te zorgen voor zichtbaarheid in de winkels. Als marktleider zien wij het als onze taak om categoriebreed te investeren. Ook dit jaar zetten we ons daarom volop in om de ondernemer te helpen de waterplas nog groter te maken.’

Groei voor de ondernemer

‘De introductie van natuurlijk mineraalwater met smaak is een belangrijke reden geweest voor de uitbreiding van de schapruimte in de supermarkt. Door goed te luisteren naar de consumentenbehoefte zijn wij met het lanceren van Spa Touch Of de aanjager van deze groei geweest. Lanceren is echter één ding, het waarmaken is een tweede. Daarom heeft Spadel de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd om het mineraalwater met smaak top of mind te krijgen en te hóuden. Bovendien hebben we ons ingezet om het breedste assortiment in smaken en formaten aan te bieden. Dit leverde mooie resultaten op, als maar liefst drie Wheels of Retail en de Foodmagazine Marketing Award, maar vooral een rendabele groei voor de ondernemer.’

‘Door een goede samenwerking met de retail is de categorie mineraalwater een categorie op zich geworden. Spadel is trots op deze goede samenwerking met de retail en we doen er daarom alles aan om de gezamenlijke focus op groei te behouden. Een ambitie die voor ons niet alleen vanzelfsprekend is, maar vooral ook nodig. Groeicijfers van Nielsen wijzen uit dat het plafond voor de watercategorie nog lang niet bereikt is. Wij verwachten zelfs dat mineraalwater in 2018 in volume groter is dan cola. In de Verenigde Staten is dit al een feit, blijkt uit recent onderzoek van onderzoeksbureau Beverage Marketing Corp, en deze trend gaat zonder twijfel doorzetten naar Europa. Spadel blijft daarom intensief invulling geven aan haar rol als marktleider. Met zichtbaarheid en variatie zorgen we ervoor dat we de huidige mineraalwaterkopers behouden en tegelijkertijd nieuwe gebruikers aantrekken.’