Marshoek: De consument is terug

De benchmark Supermarkten 2015 is klaar! Beschikbaar voor iedere supermarktondernemer die wil kijken waar hij staat en waarop hij kan bijsturen. 2015 was vooral een jaar van herstel, met voor het eerst sinds jaren een groei van het rendement. De consument is terug.
Delen:

(dit artikel is geschreven op gezag van Marshoek)

260 supermarkten zijn dit jaar meegenomen in de benchmark en er is een duidelijke trendbreuk met voorgaande jaren te zien. Ondernemers hebben meer omzet gedraaid, een betere marge gerealiseerd en de (loon)kosten zijn gedaald. Met als resultaat netto meer over onderaan de streep en dat is voor het eerst sinds jaren. We zien trouwens dat de deelnemende franchise supermarkten het ook nog eens significant beter doen dan de totale markt. Alle ins en outs en de onderliggende cijfers zijn inhet rapport te vinden, dat sinds 20 mei gratis te downloaden is op marshoek.nl. Daar wil ik verder hier nu niet op in gaan.

Investeren
Waar ik het wel over wil hebben, is investeren. Investeren in het up to date houden van de winkel en het op tijd inhaken op nieuwe ontwikkelingen. De benchmark 2015 leert dat een relatief hoger investeringsniveau een positief effect heeft op de omzetindex van de winkel. Ondernemers die bijvoorbeeld hebben geïnvesteerd in zelfscan hebben aantoonbaar meer omzet gedraaid. Soms vraagt een investering ook een langere termijnvisie, zoals dat geldt met online verkopen.

Relatie online omzet en locatie winkel
Direct rendement zal het vaak niet opleveren, maar de klant verwacht vandaag de dag wel zijn boodschappen online te kunnen doen. Het liefst bij zijn eigen vertrouwde supermarkt. Ik denk daarom dat online het thema van 2016 zal zijn en als ondernemer moet je kort op die ontwikkeling zitten. Uit onze benchmark blijkt dat de meest succesvolle ‘online ondernemer’ gevestigd is in landelijke gebieden en/of aan de randen van steden. Er is dus een relatie tussen de online omzet en de locatie van de winkel. Kijk daar naar als ondernemer. Wij adviseren daar graag bij.

Gunstig moment
Dat 2015 duidelijk een jaar van herstel was, maakt het doen van investeringen nu ook aantrekkelijk. Extra gestimuleerd door de lage rentestand is het nu een gunstig moment om te investeren. De consument is terug en de ontwikkelingen gaan sneller en sneller. Verlies die consument nu niet door stil te blijven zitten. De uitdagingen zijn groot maar als ondernemer zie je daar kansen in.

30 mei: Benchmark Foodretail 2016

De retailspecialisten van Marshoek gaan op dinsdag 30 mei in op de belangrijkste kengetallen in de supermarktbranche. Benchmark Foodretail 2016 is voor alle supermarktondernemers gratis toegankelijk. De sessie vindt plaats bij Marshoek in Houten van 15.30 – 18.30 uur en is inclusief een hapje en een drankje. Mis deze kans niet om meer inzicht te krijgen in alle actuele foodretaildata. Meld je hier gratis aan…