Ontdek de visie van het Beter Leven Keurmerk op toekomstbestendige zuivel

Ontdek de visie van het Beter Leven Keurmerk op toekomstbestendige zuivel

Nederlanders zijn gek op zuivel. Menig landgenoot is trots op de ook internationaal zeer gewaardeerde Nederlandse kaas en ons land heeft de hoogste melkproductie per hectare in Europa. Die hoge productie heeft impact op dierenwelzijn, biodiversiteit en natuur.

Om die reden heeft het Beter Leven keurmerk eisen uitgewerkt voor de melkveehouderij. 'Daar kunnen we écht stappen voorwaarts zetten met behulp van een sterk keurmerk', vinden samenwerkende organisaties Dierenbescherming, Stichting Natuur & Milieu en Vogelbescherming Nederland.

Inmiddels is het Beter Leven keurmerk op zuivel al enkele jaren van kracht en is er volop praktische ervaring opgedaan met alle Beter Leven sterniveaus, dankzij verschillende deelnemers die het keurmerk dragen. Iets waar de Dierenbescherming, eigenaar van het Beter Leven keurmerk, trots op is. Nu ligt de focus op groei; om samen met de zuivelsector zorg te dragen voor een beter welzijn voor de koe, met aandacht voor milieu, meer biodiversiteit en natuur.

Het integraal duurzame concept

In samenwerking met Vogelbescherming Nederland en Stichting Natuur & Milieu stelde de Dierenbescherming criteria op voor een integraal duurzaam zuivelconcept. In dit concept wordt welzijn van zowel koe als kalf verbeterd en is aandacht voor natuur en milieu. In het keurmerk worden voorwaarden gesteld aan een betere zorg voor de natuur op en rondom de boerderij. Er dient in de weilanden meer ruimte te komen voor blijvend kruidenrijk grasland voor bloemen, insecten en boerenlandvogels. Daarnaast wordt van veehouders verwacht dat ze overstappen op groene energie, hun mestoverschotten afbouwen en chemische bestrijdingsmiddelen beperken.

Er dient in de weilanden meer ruimte te komen voor blijvend kruidenrijk grasland voor bloemen, insecten en boerenlandvogels”

De kracht van het Beter Leven keurmerk zit in de expertise van de Dierenbescherming op het gebied van dierenwelzijn. Voor de melkveehouderij heeft de Dierenbescherming gekeken naar de behoeftes van de koe en haar kalf. Waar andere keurmerken vooral op weidegang en milieu focussen, zet het Beter Leven keurmerk grotere stappen. Op gebied van dierenwelzijn doen ze dit door te zorgen voor een passende stal, aangezien de dieren hier meer dan 90% van het jaar verblijven.

Jumbo zette de eerste stap

Supermarkt Jumbo legde in 2019 de basis voor de doorontwikkeling van het Beter Leven keurmerk naar de nieuwe productcategorie zuivel. Als eerste supermarktketen introduceerde ze dagverse melk en yoghurt met het 1 ster Beter Leven keurmerk. Om de 'zuivel met een ster' mogelijk te maken is er nauw samengewerkt met zowel Jumbo’s zuivelverwerker als met de melkveehouders. Inmiddels heeft Beter Leven zuivel bij Jumbo een vaste positie in het zuivel schap, dat sinds 2019 fors is uitgebreid.

Als eerste supermarktketen introduceerde Jumbo dagverse melk en yoghurt met het 1 ster Beter Leven keurmerk en sinds 2019 is het assortiment sterk uitgebreid.
Als eerste supermarktketen introduceerde Jumbo dagverse melk en yoghurt met het 1 ster Beter Leven keurmerk en sinds 2019 is het assortiment sterk uitgebreid.

'We zien dat onze klanten steeds vaker een bewuste keuze maken en de impact op mens, dier en natuur meewegen in hun voorkeur. Sinds de introductie van 1 ster Beter Leven melk en yoghurt in 2019 hebben we onze klanten geholpen om een duurzamere én diervriendelijkere keuze te maken in hun basiszuivel. Vanaf het eerste uur zijn we betrokken geweest bij de ontwikkeling van het 1 ster Beter Leven keurmerk op zuivel en zijn dan ook trots op het ruime assortiment 1 ster Beter Leven zuivel in onze winkels', vertelt Bart Hovens, assortimentsmanager Zuivel bij Jumbo.

Sinds 2023 bestaat er ook zuivel met het 2 sterren Beter Leven keurmerk. Deze volle melk van boer Kees is bij Jumbo verkrijgbaar onder de ‘Direct van de Boerderij’-zuivellijn. Melkveehouder Kees Schutte, was de eerste boer die in Nederland Jerseykoeien hield volgens de voorschriften van het 2 sterren Beter Leven keurmerk voor zuivel. Dat doet hij nog steeds, op zijn familieboerderij mét kleine melkfabriek, waar hij zijn melk zelf verwerkt en bottelt. Stichting Natuur en Milieu prijst deze bedrijfsvoering: 'Kees laat zien dat bescherming van milieu, natuur en dierenwelzijn hand in hand kunnen gaan met een gezond boerenbedrijf. Een integraal duurzame én mooie stap naar een natuur inclusieve, groene toekomst.'

'Het is belangrijk dat koeien voldoende weidegang hebben, maar ook het verblijf in de stal moet aansluiten bij het natuurlijk gedrag van het dier. Met de eisen die wij als keurmerk stellen komen we daar zoveel mogelijk aan tegemoet. We zijn blij dat Jumbo het aandurfde om de eisen in de praktijk te brengen zodat we hebben kunnen laten zien hoe het ook kan', vertelt bestuurder van de Dierenbescherming Ellen Bien.

Beter Leven kaas valt goed in de smaak

Lidl introduceerde samen met kaasleverancier Vandersterre als eerste supermarkt een duurzamere en diervriendelijkere kaas, die zowel het Biologisch én het 3 sterren Beter Leven keurmerk dragen. Lidl won met deze kaas de Bio-productverkiezing in 2023. Binnenkort ligt er ook bij Dekamarkt kaas in de schappen met het 3 sterren Beter Leven keurmerk dankzij Vandersterre.

De prijswinnende 3 sterren Beter Leven keurmerk kaas.
De prijswinnende 3 sterren Beter Leven keurmerk kaas.

Belangrijk is de integraal duurzame ontwikkeling in de zuivelsector. Dat blijkt uit allerlei actuele vraagstukken. In de melkveehouderij spelen volop issues rond dierenwelzijn, natuur en milieu. Die moeten in samenhang worden bekeken. Dit kan met partners als Stichting Natuur&Milieu en Vogelbescherming Nederland. De afgelopen jaren is het Beter Leven keurmerk volop in de praktijk getoetst en is nu een praktische set met criteria voor 1, 2 en 3 Beter Leven sterren beschikbaar.

De Dierenbescherming is optimistisch dat dankzij retailers als Jumbo en Lidl en innovatieve boeren de basis is gelegd voor een integraal duurzaam en toekomstbestendig zuivelconcept onder de vlag van het Beter Leven keurmerk. Nu is het tijd om verder te groeien, zoals ook gebeurd is bij ei en vlees. Om dit te verwezenlijken gaat de Dierenbescherming de komende periode in gesprek met nieuwe partners om integraal duurzame zuivel breder weg te zetten in retail en foodservice.

Dit artikel is gesponsord door de Dierenbescherming.