PepsiCo verduurzaamt met de kracht van haar merken

PepsiCo verduurzaamt met de kracht van haar merken
Rozanne Drost en Stijn Storms , Pepsico.

In 2040 wil PepsiCo een net-zero bedrijf zijn. Uiteraard spelen de eigen fabrieken en het terrein hier een belangrijke rol in. 'Echter', vertelt General Manager Nederland Stijn Storms realistisch, 'vormt deze scope slechts zo'n 10 procent van onze totale voetafdruk.' De winst zit hem dan ook vooral in het verduurzamen van de merken én in samenwerking met de handelspartners. 'Het daadwerkelijk creëren van een positieve waardeketen lukt alleen als we samen optrekken.'

PepsiCo heeft met veel van haar merken een leidende rol in de categorie, beseft Storms. ‘Onder meer met Lays, waarmee we momenteel een grootse campagne in de markt zetten om te laten zien hoe duurzaam geteeld de aardappelen van onze kwaliteitschips zijn.’ De kracht van een merk doet namelijk veel, weet hij. ‘Maar die kracht moet je wel goed inzetten. Door op een relevante manier te communiceren, en op meerdere sporen. Samen creëren we pas echt impact!’

Regeneratieve landbouw

Het accent van de Lays-campagne ligt dan ook op het geëngageerd vertellen over de zo duurzaam mogelijk geteelde kwaliteitsaardappelen. ’70 procent van de consumenten realiseert zich al dat Lays gemaakt wordt van echte aardappelen’, vertelt duurzaamheidsmanager Rozanne Drost. ‘Dat is al een heel mooi vertrekpunt. Door nu nóg beter te laten zien hoe we de aardappelen telen en verwerken, stellen we de consument nog meer gerust.’

Vrijwel alle chips die lokaal in de schappen ligt, is afkomstig van Nederlandse en Belgische aardappelen”

Dit proces begint dicht bij huis, verklaart ze. ‘Vrijwel alle chips die lokaal in de schappen ligt, is afkomstig van Nederlandse en Belgische aardappelen. Deze worden steeds meer geteeld op basis van regeneratieve landbouw, wat onder andere inhoudt dat we gebruik maken van gewasrotatie en groenbemesting; het land ligt nooit braak en de aarde blijft zo gezond mogelijk. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van onder meer groenbemesting en druppelirrigatie en stimuleren we de biodiversiteit.’

Duurzame warmte nog efficiënter inzetten

Wanneer de aardappelen gerooid zijn, worden ze binnen twee uur verwerkt in de fabriek in Broek op Langedijk. ‘Hier is veel energie voor nodig en het is een behoorlijke uitdaging om dit klimaatneutraal te doen. Samen met Eneco zijn we daarom gestart met het elektrificeren van de fabrieksprocessen. Momenteel wordt er een thermische opslag gebouwd die warmte uit duurzame elektriciteit haalt. Door deze opslag kan de duurzame warmte nog efficiënter worden ingezet om de chips te bakken.’

98 procent CO2-reductie

Het is het eerste elektrificatieproject met een hoge temperatuuropslag in Nederland, benadrukt ze. ‘En tevens ook het eerste elektrificatieproject in de Nederlandse levensmiddelenindustrie op deze wijze.’ Het vervangen van aardgas door duurzame elektriciteit zou in de eerste fase kunnen leiden tot een verlaging van de CO2-uitstoot met 51 procent. ‘Ten opzichte van wat we verwachten aan emissies zonder deze duurzame oplossing. De ambitie is om hiermee uiteindelijk een CO2-reductie van 98 procent te realiseren.’ Eind 2024 verwacht PepsiCo dat de eerste Lays-chips op basis van deze hernieuwbare energie van de productieband rolt.

Niet alleen om te laten zien wat je doet, maar ook in het vergroten van je waardepropositie”

‘Dit zijn mooie ontwikkelingen om aan de consument te vertellen’, vindt Storms. ‘Niet alleen om te laten zien wat je doet, maar ook in het vergroten van je waardepropositie. Ontwikkelingen en boodschappen als deze nemen eventuele barrières voor de consument weg en dragen positief bij aan de merkwaarde.’ Om de consument echt te kunnen betrekken, is het dan ook essentieel om duurzaamheid te verankeren in de kern van je propositie, benadrukt hij. ‘En dat moeten we samen met onze klanten doen. Zodat we samen het verhaal nog beter bij de consument kunnen krijgen.’

Recyclebare verpakkingen

Dat verhaal omvat ook verpakkingen, reageert Drost. ‘Om onze chips vers en knapperig te houden, is een aluminium laagje nodig. Dit laagje is echter zo dun, dat we daarmee voldoen aan de eisen die worden gesteld aan 100 procent recyclebaar monomateriaal. Hierdoor kunnen onze zakken gewoon bij het PMD-afval worden weggegooid. Los van het feit dat producenten zorgen voor recyclebaar verpakkingsmateriaal, moet ook de afvalstroom goed werken en dus is het belangrijk dat de consument dit weet. Wij communiceren hier vanzelfsprekend over, onder meer op de zakken. Maar met extra communicatie, bijvoorbeeld bij het schap en in de magazines, draagt dit nog veel verder. Bovendien is het op deze manier recyclebaar maken van de verpakkingen voor de hele categorie van toepassing, dus ook voor huismerken en private label. Hier gaan we graag over in gesprek.’

Om de consument echt te kunnen betrekken, is het essentieel om duurzaamheid te verankeren in de kern van je propositie”

Er zijn veel gezamenlijke doelstellingen, reageert Storms. ‘Dus waarom zou je telkens het wiel opnieuw uitvinden? Als categorieleider beseffen wij ons dat we veel belangrijke kennis in huis hebben. Deze kennis delen we graag om samen verder te kunnen versnellen. Door aan te geven waar de grote pijnpunten zitten en door te stimuleren om als categorie over belangrijke ontwikkelingen te communiceren.’

Positieve keuzes

Ontwikkelingen als het gezonder maken van producten, bijvoorbeeld. ‘Eveneens een belangrijke gezamenlijke ambitie. We zitten in de business van snacks, daar zijn we ons goed van bewust, en smaak en structuur moeten altijd overeind blijven. Met nieuwe proposities als Popworks en renovatie van het bestaande portfolio, werken we desalniettemin al jaren toe naar andere nutritionele proposities.’ Dit is vooral een kwestie van R&D, benadrukt Drost. ‘En niet zozeer van het laten wennen van de consument aan minder zout en suiker. Met technieken in bijvoorbeeld smaakverneveling kun je bijzonder veel. Daar investeren we dan ook volop in.’

Bij alle merken, besluit Storms. ‘Quaker Oats heeft hierdoor voor het grootste deel al Nutri-Score A of B. In snacks is dit wat moeilijker, maar toch is het grootste deel van Lays al Nutri-Score C, net als Duyvis. En dit najaar nog, lanceren we een herformulering op Doritos, waarbij zowel sodium als verzadigde vetten zijn verlaagd.’ Een gigantische stap, vertelt hij enthousiast. ‘Waar we wereldwijd enorm veel impact mee maken. We gaan dit dan ook, samen met onze handelspartners, groots aan de wereld vertellen!’

Dit artikel is gesponsord door PepsiCo Nederland.

Lees meer over