KroeseWevers accountants en adviseurs nu ook in Groningen

KroeseWevers accountants en adviseurs nu ook in Groningen

KroeseWevers accountants en adviseurs is een belangrijke partner voor vele supermarktondernemers en franchisers in met name Noord- en Oost-Nederland. Sinds 1 januari is KroeseWevers uitgebreid met een vestiging in Groningen, doordat accountantskantoor MTN aan de organisatie is toegevoegd. Hierdoor is de marktpositie van KroeseWevers verder verstevigd, in het bijzonder in de supermarktbranche.

KroeseWevers accountants en adviseurs nu ook in Groningen
Kantoor Groningen: Chiel Reugebrink (links) en Alexander Brands.

Richard ten Pas, partner bij KroeseWevers: ‘We zijn een accountantsorganisatie in de breedste zin van het woord en bieden een multidisciplinaire dienstverlening. Onze specialisatie in supermarkten is van oudsher in Doetinchem gevestigd. Ook MTN kende een specialisatie in accountancy voor supermarkten. Met het samengaan in januari hebben wij onze krachten gebundeld.’

Krachten gebundeld

MTN in Groningen was het bedrijf van Chiel Reugebrink. Tegelijk met de aansluiting van MTN bij KroeseWevers is Reugebrink toegetreden als partner van KroeseWevers. Chiel Reugebrink: ‘Door de samenvoeging kunnen we een nog betere dienstverlening bieden aan supermarktondernemers en franchisers. En voor sommigen ‘dichter bij huis’. We delen de kennis en de ervaring van beide organisaties en kunnen elkaar daarin versterken en aanvullen.’

Door de samenvoeging kunnen we een nog betere dienstverlening bieden aan supermarktondernemers en franchisers.

‘De klanten hebben uiteraard wel hun eigen contactpersoon gehouden, want een accountant is een vertrouwenspersoon, met wie je vaak een jarenlange relatie opbouwt. Voor nieuwe klanten kunnen we naar de meest passende contactpersoon of het dichtstbijzijnde kantoor kijken.’

Belangrijke partner voor supermarktondernemer

Wat maakt KroeseWevers interessant voor een ondernemer? Ten Pas: ‘Onze dienstverlening is breed. Het is onze kracht dat we alle disciplines, alle specialiteiten en diensten onder één dak aanbieden. Voor al deze aspecten hebben wij deskundigen in huis om de ondernemer te kunnen ondersteunen. We verzorgen bijvoorbeeld de financiële administraties van klanten, leveren online inzicht in belangrijke stuurinformatie, maar adviseren ook op gebied van salarisvraagstukken, investeringen, financieringen en subsidies. En we kunnen op basis van de resultaten veel betekenen in de advisering van de ondernemer.’

‘Onze kernwaarden zijn klantgericht, resultaatgericht, mensgericht en kwaliteitsgericht en dat komt in onze dienstverlening tot uiting. We zorgen bijvoorbeeld dat klanten een vast aanspreekpunt hebben, die waar nodig andere specialisten in kan schakelen.’

Kantoor Doetinchem, v.l.n.r.: Richard ten Pas, Wouter Schopman en Roald Visser.

Van bedrijfsadvies tot overnames

Voor ondernemers die voor hun bedrijfsvoering advies kunnen gebruiken, heeft KroeseWevers veel te bieden. Wie een supermarkt overneemt haalt met KroeseWevers ook de kennis en kunde in huis om die overname in goede banen te leiden. Ten Pas: ‘Dat komt ook doordat we alle formules kennen en de organisaties erachter, inclusief de functionarissen. Met deze kennis kunnen we de klant helpen om op een constructieve manier naar het gewenste resultaat toe te werken. Ook bij de exploitatie ondersteunen we de ondernemer. Natuurlijk bij de jaarrekening, maar dat gaat nog over de cijfers van vorig jaar, dat is wat je noemt de ‘geschiedschrijving’.’

‘Veel belangrijker nog is de ondersteuning bij de huidige bedrijfsvoering: hoe sta je ervoor in het lopende jaar en waarop kun je desgewenst bijsturen? Op basis van recente cijfers in het actuele boekjaar treden we in contact met de klant en kijken we waar het goed gaat en op welke punten er aanpassing gewenst is.’

KroeseWevers als sparringpartner

‘De komende tijd zijn er uitdagingen genoeg voor supermarkten. De meeste winkels hebben het prima gedaan in de coronatijd, met uitzondering van grenswinkels en winkels bij bijvoorbeeld universiteiten. Van de omzetplus, die gemiddeld zo’n 12 tot 15 procent bedraagt, zal de supermarkt waarschijnlijk zo’n 10 procent moeten kunnen vasthouden.’

‘Online is daarentegen vaak nog niet echt winstgevend. Met name de loonkosten zijn nog bepalend in dat resultaat, doordat het een ander verdienmodel is dan het traditionele supermarktbedrijf. Met klanten praten we daarover, waar kan het beter, hoe doen anderen het? Door zo te sparren met onze klanten, maar ook vanuit de benchmarkgegevens, helpen we hen verder.’

Bedrijfsvergelijking

Alle aangesloten klanten van KroeseWevers zijn samengebracht in een benchmark, op basis waarvan KroeseWevers de ontwikkeling in de markt kan bijhouden. Jaarlijks houdt KroeseWevers voor alle klanten een bedrijfsvergelijking, meestal in september of oktober. In een bijeenkomst van ongeveer twee uur wordt de ontwikkeling in de markt en de verwachtingen voor de komende maanden doorgenomen.

Uitkomst van de ontwikkelingen in omzet en dekkingsbijdrage per omzetcategorie over 2020 van 134 supermarkten in Noordoost-Nederland.

Ook diverse specialisten komen met hun discipline aan het woord, zoals fiscalisten (met een toelichting op de Prinsjesdagbegroting van het kabinet), arbeidsjuristen en salarisspecialisten. Na afloop kunnen de deelnemers elkaar bij een borrel ontmoeten en netwerken. Indien mogelijk wordt de bedrijfsvergelijking dit jaar in twee sessies georganiseerd, in zowel Doetinchem als Groningen.

Over KroeseWevers

KroeseWevers accountants en adviseurs is financieel en bedrijfskundig dienstverlener met acht vestigingen in het noorden en oosten van het land. Naast Groningen heeft KroeseWevers vestigingen in Enschede, Emmen, Deventer, Doetinchem, Oldenzaal, Raalte en Zwolle. Met meer dan 400 accountants en adviseurs en meer dan 40 jaar ervaring ondersteunen en adviseren zij ondernemers multidisciplinair op het gebied van accountancy, belastingen, corporate finance, personeel & salaris, subsidies en andere vraagstukken in iedere ondernemingsfase. Binnen de accountancy kent KroeseWevers een specialisatie in supermarkten.

Dit artikel is gesponsord door KroeseWevers.