Waarom de pool pallet op de duurzaamheidsagenda hoort

De circulaire economie staat hoog op de agenda bij de overheid en het bedrijfsleven. Het is echter een enorme uitdaging voor ondernemingen om hun afvalstromen te hergebruiken of recyclen. Het inzetten van pool pallets helpt bedrijven en hele ketens op weg.
Delen:

Bij pallets wordt vaak alleen aan het vervoer van producten gedacht en niet aan de duurzame impact die ermee gemaakt kan worden. Door te kiezen voor pallet pooling, waarbij de pallets na transport weer ingezameld en hergebruikt worden, kunnen bedrijven milieuwinst en kostenbesparingen realiseren.

Hout: hernieuwbaar en CO2-neutraal

De houten pallet is om verschillende redenen duurzaam. Zo is hout een hernieuwbare grondstof; bomen kunnen immers oneindig worden bij geplant. Daarbij is hout bijna CO2-neutraal, omdat bomen tijdens hun leven koolstofdioxide absorberen. De keurmerken FSC en PEFC garanderen dat de bossen, waar het hout vandaan komt, ook duurzaam beheerd worden.

Daarbij passen houten pallets goed binnen de circulaire economie. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden reststromen zoveel mogelijk hergebruikt of hoogwaardig gerecycled. Dat is precies wat er tijdens de levenscyclus van de houten pallet gebeurt.

De houtkrullen die bij de productie overblijven doen bijvoorbeeld dienst als stalbedding en het overige resthout wordt als energiebron voor droogovens ingezet.

In tegenstelling tot plastic pallets zijn houten pallets gemakkelijk te repareren als ze stuk zijn, waardoor de levensduur kan oplopen tot wel tien jaar. Daarna wordt het hout vermalen en gerecycled tot bijvoorbeeld spaanplaten, of gebruikt als houtsnippers in stallen. Voor andere materialen, zoals plastic, is die recycling vaak nog een uitdaging.

Pallet pooling als circulaire service

Pallet pooling stimuleert hergebruik en recycling van materialen. In dit systeem blijft de pallet provider eigenaar van de pallets. Door de pallets na gebruik in te zamelen, te repareren en opnieuw te gebruiken, zorgt de provider voor een zo lang mogelijke levensduur. Daarmee past een poolingsysteem goed in de circulaire economie.

Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit, deed onderzoek naar businessmodellen voor de circulaire economie en noemde pallet pooling bedrijf IPP één van de weinige circulaire bedrijven in Nederland. Het bedrijf heeft als doel meer dan 95 procent van de pallets en kisten opnieuw te gebruiken.

Op het gebied van transport kan een pallet poolingsysteem de CO2-uitstoot van een bedrijf verlagen. De pool provider garandeert optimale beschikbaarheid van pallets en vermijdt zo inefficiënte inzet van transport. In plaats van de pallets te leveren uit een centraal depot, kunnen zij ook direct vanaf de eindgebruiker naar een volgende eindgebruiker worden gebracht. Door vrachten zo efficiënt mogelijk in te delen worden deelvrachten vermeden, zodat het aantal transportkilometers van lege pallets zo laag mogelijk is.

Optimalisatie in logistieke keten

De inzet van pool pallets zorgt voor optimalisatie in de hele logistieke keten. Retailers verwachten dan ook steeds vaker van hun leveranciers dat zij gebruikmaken van een poolingsysteem. Bijvoorbeeld PepsiCo Benelux.

“Wij hebben de samenwerking met IPP verlengd vanwege de vlotte processen en de kostenefficiëntie die het model met zich meebrengt. Tegelijkertijd draagt het pooling model bij aan onze duurzaamheidsagenda”, zegt Harold Notkamp, third party logistics & productivity manager bij PepsiCo Benelux.

Naast het besparen van transportbewegingen zorgt het poolingsysteem ook voor kostenbesparing voor de gebruiker. Met de pool provider als eigenaar hoeven gebruikers geen kosten meer te maken voor de aanschaf van pallets. De provider is verantwoordelijk voor reparaties en transport van de pallets en de bijbehorende administratie, zodat de gebruiker zijn tijd en geld volledig kan inzetten voor de core business.

Keurmerken voor duurzaam hout

Alle pool pallets dragen de keurmerken Programme for the Endorsement of Forest Certicification (PEFC™) en Forest Stewardship Council (FSC®). Deze keurmerken garanderen dat het hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. De leefomgeving van allerlei diersoorten wordt gerespecteerd en voor elke gekapte boom worden vijf nieuwe bomen aangeplant. Door waarde te geven aan de bossen, wordt bovendien ontbossing voor landbouw of veeteelt tegengegaan.

Volgens PEFC™ Nederland hebben PEFC™ en FSC® samen wereldwijd ongeveer 450 miljoen hectare gecertificeerd. Door strikte wetgeving en verantwoord management zijn de Europese bossen de laatste twintig jaar aanzienlijk gegroeid.

Dit artikel is gesponsord door IPP.

IPP is een onderdeel van de Faber Halbertsma Group, marktleider in Europa in geïntegreerde, full-service poolingdiensten en productie van houten pallets & kisten met aandacht voor de klant, de mens en het milieu. Meer informatie over het pooling model? Lees hier verder.