artikel

Nestlé stelt met Grown Respectfully duurzame toekomst van koffie veilig

Assortiment 584

Respect. Respect voor de boer, respect voor de gemeenschap. En respect voor de planeet. Het zijn de drie pijlers onder Grown Respectfully. Dit wereldwijde initiatief van Nestlé biedt meerwaarde aan iedereen die betrokken is bij het proces van koffieproductie tot koffieconsumptie. Koffiedirecteur Athur van Keeken van Nestlé vertelt erover, deels op basis van zijn eigen ervaringen.

Nestlé stelt met Grown Respectfully duurzame toekomst van koffie veilig
Volgens Arthur van Keeken (midden achter) wil Nestlé op individueel niveau, op het niveau van de koffieboer en zijn bedrijf echt een verschil maken voor de lange termijn.

‘Wat mij het meest is bijgebleven van mijn bezoek aan de koffieplantage in Indonesië? Dat we op individueel niveau, op het niveau van de boer en zijn bedrijf echt een verschil maken. Voor de lange termijn’, zegt Van Keeken. Met name dat laatste is essentieel, zegt hij als verantwoordelijke voor Nescafé binnen Nestlé. ‘Het moet doorgaan, ook als wij weggaan. Dan moeten de boeren zichzelf redden en de adviezen, die wij via het initiatief Grown Respectfully met hen delen, in de praktijk brengen. Alleen zo is een duurzame toekomst van koffie verzekerd.’

Nestlé is actief in 17 koffieproducerende landen en werkt wereldwijd samen met maar liefst 1 miljoen van de in totaal 25 miljoen koffieboeren. Alles wat de koffieproducent doet, heeft om die reden impact. Nestlé investeert dan ook 300 miljoen euro in de drie belangrijke pijlers: respect voor de koffieboeren, respect voor de gemeenschap en respect voor de planeet. Daarnaast investeert het bedrijf nog eens 350 miljoen euro in het reduceren van energie- en watergebruik.

Respect voor de koffieboeren

Een deel van de 300 miljoen euro wordt besteed aan het vergroten van de kennis van de koffieboeren. Zo heeft Nestlé al 660.000 trainingen gegeven; ieder jaar komen daar nog eens 100.000 trainingen bij. Verder zijn er wereldwijd 300 landbouwkundigen actief voor de koffieproducent. Zij geven de boeren advies en technische ondersteuning. Zo worden er lessen gegeven over duurzame landbouwtechnieken. ‘En die zijn lokaal toespitst, in elk land is de situatie namelijk weer anders. Kijk alleen al naar het klimaat. We geven adviezen over de toepassing van de juiste bestrijdingsmiddelen en vertellen de boeren hoe zij met slimme irrigatietechnieken de kans op een succesvolle plantage vergroten’, aldus Van Keeken.

Hij heeft met eigen ogen ervaren hoe dit alles zijn vruchten afwerpt. ‘Bedrijfsovername is een probleem, de kinderen van de boeren hebben weinig interesse in de overname van het bedrijf van hun ouders. Ze trekken naar de stad, waar ze het succes zoeken. Zo ontmoette ik een dochter van een boer. Zij is inmiddels als landbouwdeskundige voor ons aan de slag gegaan en helpt nu haar ouders aan kennis. Kennis waarmee zij de plantage succesvol kunnen runnen. Hoe mooi is dat?’

Effectiever en efficiënter met land omgaan

Maar kennis is één, Nestlé helpt de boeren via Grown Respectfully ook aan een hogere productie. ‘Wij leren de boeren effectiever en efficiënter met het land om te gaan’, weet Van Keeken. Boeren worden bijvoorbeeld gestimuleerd om ook andere gewassen te telen op hetzelfde land. ‘Neem Indonesië, daar is de gemiddelde koffie-opbrengst per hectare grond zo’n 750 kilo per jaar. Via intercropping, waarbij op dezelfde plantage naast koffie ook pepers worden verbouwd, verhoogt de boer de opbrengsten naar 1,3 ton per hectare.’

Maar dat is het niet alleen, verzekert Van Keeken. ‘Koffie wordt maar één keer per jaar geoogst, de boer ontvangt dan ook maar één keer per jaar inkomen. Inkomen waar hij vervolgens het hele jaar mee moet doen. Door ook pepers te verbouwen, die twee keer per jaar kunnen worden geoogst, wordt er niet alleen meer inkomen gegenereerd, het inkomen wordt hierdoor ook beter verspreid over het jaar heen. Het zorgt er op deze manier voor dat de boer weerbaarder is.’

Daarnaast zet Nestlé in op het efficiëntere gebruik van de bestaande grond door het planten van goede, gezonde plantjes.’ Met dat laatste doelt de koffiedirecteur van Nestlé op het feit dat Nestlé al 160 miljoen koffieplantjes heeft gedistribueerd naar de plantages over de hele wereld. ‘Die nieuwe plantjes zijn van een superieure kwaliteit en kunnen oude koffieplanten vervangen. Zo wordt er voor gezorgd dat een plantage ‘vruchtbaar’ blijft en voldoende blijft opleveren. Ons doel is om in totaal 220 miljoen gezonde, nieuwe plantjes te distribueren.’

Afzetmogelijkheden verbreden

Maar daarmee is de cirkel nog niet rond. Nestlé zet zich ook in om de afzetmogelijkheden van de koffieboeren te verbeteren. ‘Wij geven inzicht in de koffiemarktprijzen en wat kwaliteit doet met prijs. En aangezien de boeren vaak kleine hoeveelheden produceren, stimuleren wij de opzet van coöperaties waarin onder meer wordt samengewerkt voor een betere koffieprijs’, vervolgt Van Keeken. Daaraan gekoppeld zorgt Nestlé er samen met de Rabobank voor dat boeren een eigen bankrekening krijgen en dat ze via een app inzicht krijgen in hun inkomsten.

En dat werkt, zo heeft Van Keeken zelf ervaren in Indonesië. ‘Indonesië geldt als het gemiddelde van de koffieproducerende landen als het gaat om de kennis van de boeren, de opbrengst per hectare grond en het inkomen. Het land geeft om die reden een heel goed beeld van wat wij als Nestlé kunnen betekenen. En dat heeft mij verrast; boeren staan open voor onze adviezen en nemen de kennis graag tot zich. En dat rendeert. De opbrengsten per boer zijn daar fors verhoogd.’

Respect voor de gemeenschap

Via Grown Respectfully toont Nestlé respect voor de boer, zoveel is wel duidelijk. Maar de marktleider in koffie toont ook respect voor de gemeenschap waarin de koffieboeren leven. Zij nemen de gemeenschappen rondom de koffieplantages mee, het welzijn wordt er in de breedte verbeterd. Hoe? Er worden leiderschapstrainingen gegeven en Nestlé zet arbeidsparticipatieprogramma’s op die gericht zijn op onder anderen de vrouwen in de gemeenschappen.

En dat ook dit aanslaat, weet Van Keeken uit ervaring. ‘Wij zetten in de gebieden, waaronder Indonesië, lokaal kassen neer waar goede en gezonde koffieplantjes kunnen worden gekweekt. Daarvoor is de gemeenschap verantwoordelijk, vrouwen participeren voor een belangrijk deel in die kassen.’ Daarnaast investeert Nestlé in projecten voor schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. ‘Het zorgt voor een gezondere samenleving, iets waar de plantages uiteindelijk ook van profiteren. Dit is zelfs zo succesvol, dat lokale overheden de projecten hebben omarmd en zelfstandig verder doorvoeren.’

Respect voor de planeet

Maar het gaat verder; het doel van Nestlé is ook om de eigen ecologische voetafdruk te verkleinen door middel van een reductie van broeikasgassen, het behoud van biodiversiteit en het terugdringen van wateronttrekking. Onderdeel van de aandacht voor de planeet binnen Grown Respectfully is ook ontbossing en het tegengaan daarvan. Hierbij maakt Nestlé gebruik van het wereldwijde verificatiesysteem Starling, waarbij door middel van satellieten plantages in de gaten worden gehouden en worden gescreend op ontbossing. Wordt er ontbost, dan grijpt men in. ‘Het gaat ver, ook hier in ons eigen land zitten wij binnenkort samen met de andere stakeholders om de tafel en kijken wij hoe wij gezamenlijk de koffieketen verder kunnen optimaliseren. Wij voelen het als onze verantwoordelijkheid om de toekomst van duurzame koffie veilig te stellen.’

Dit artikel is gesponsord door Nestlé.

Foto's

Reageer op dit artikel