Distrifood
Distrifood
Brandrisico's: voorkomen is beter dan genezen

Brandrisico's: voorkomen is beter dan genezen

Van alle risico's die u als ondernemer kunt lopen, heeft brandschade de grootste impact. Meer dan 25 procent van alle branden in de detailhandel heeft een elektrische oorzaak* en door het toenemende gebruik van elektrische apparatuur neemt dit risico in rap tempo toe. Preventiemaatregelen ter voorkoming van brand worden daarom steeds belangrijker.

Brandrisico's: voorkomen is beter dan genezen

(dit artikel is geschreven op gezag van ABN Amro)

De meeste branden in de detailhandel zijn toe te schrijven aan elektra: defecten, ondeskundig installatiewerk, onjuist gebruik van apparaten en onvoldoende onderhoud. Dergelijke branden hebben doorgaans verstrekkende gevolgen en betekenen in de meeste gevallen totaalverlies: omdat de meeste supermarkten uit één grote ruimte bestaan, kan vuur zich razendsnel door het pand verspreiden en maken bluswater en rook uw voorraad onverkoopbaar en uw interieur onbruikbaar.

Check regelmatig

(Onherstelbare) schade door brand is te voorkomen door een regelmatige check van elektrische installaties en apparatuur. Apparatuur als koelingen, vriezers en afbakovens, maar ook koffiezetapparaten, verlichting, zelfscanners en kassa’s en de bijbehorende snoeren en stekkerverdeeldozen. Materiaal dat door beschadigingen of storingen met één enkel vonkje uw winkeldecoratie en verpakkingsmateriaal in lichterlaaie kan zetten en de bedrijfscontinuïteit drastisch kan beïnvloeden. Toenemend gebruik van elektra in supermarkten maakt het periodiek inspecteren van de gehele winkel op brandgevaarlijke situaties noodzakelijk. Om risico’s uit te sluiten, dienen elektrische installaties en apparaten, evenals ventilatie- en afzuigsystemen, regelmatig te worden nagekeken en verdient de opslag van brandbare materialen als emballage, pallets en afvalcontainers een frequente kritische blik.

Veilige bedrijfsvoering

Een dergelijke inspectie verzekert u van een veilige en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Het geeft u inzicht in de hoeveelheid aanwezige brandrisico’s en brengt tegelijkertijd in kaart welke veiligheidsmaatregelen er moeten worden getroffen om risicosituaties in de toekomst te voorkomen. Agendeer deze controles daarom, en baseer u hierbij op het deskundige advies van een onafhankelijk keuringsbureau. Een objectieve expert, die door periodieke inspectie van elektrische installaties en de daarop aangesloten apparatuur overzicht en veiligheid schept.

De risico’s die kleven aan het gebruik van elektra zijn aanzienlijk en worden door schaalvergroting alleen maar groter. Voorkom daarom een brand, laat uw apparaten op tijd keuren en hou zelf vinger aan de pols door de brandrisico’s in uw pand regelmatig na te lopen. Neem brandrisicokeuringen en de bijbehorende preventietips op in uw digitale agenda en laat bij inspectie geconstateerde gebreken zo spoedig mogelijk herstellen door een bij Uneto-VNI aangesloten installatiebedrijf. Zodat u de risico’s op brandgevaar niet alleen voor bént, maar ook voor blíjft.

Auteur: Jaap Scholte, Specialist Arrangementenverzekeringen ABN AMRO Verzekeringen