De consument denkt iets positiever over vleesconsumptie

De consument denkt iets positiever over vleesconsumptie
Edwin Zeller, Commercieel Directeur bij Vion Retail.

Vion zet zich al jaren in voor goede ketensamenwerking in de vleescategorie. Transparantie en traceerbaarheid, en een goede afstemming van het aanbod op de vraag zijn nodig om voor de consument en de sector het beste uit de keten te halen. Een van de middelen daarbij is de jaarlijkse Consumenten Monitor, waaruit dit jaar blijkt dat de consument wat minder negatief over vlees denkt dan soms lijkt.

De Vion Consumenten Monitor is een jaarlijks onderzoek, uitgevoerd door GfK in februari en maart, onder consumenten uit het GfK-panel. Zo’n tweeduizend consumenten zijn gevraagd naar hun mening en hun gedrag over hun bronnen voor eiwitten.

Edwin Zeller, Commercieel Directeur bij Vion Retail: ‘Vion is leverancier van vlees, vleeswaren en plantaardige eiwitproducten. Voor ons is het van belang te weten hoe het gedrag van de consument zich ten aanzien van vlees ontwikkelt. Wat we soms in de media lezen, is dat ook hoe de consument er zelf over denkt? Een jaarlijks onderzoek geeft ons daarbij inzicht in de markt en stelt ons in staat om onze klanten goed te adviseren over de vleescategorie. De bevindingen uit het onderzoek zullen we daarom de komende maanden delen met onze retail partners, zoals supermarkten, zodat zij hun categorie zo goed mogelijk kunnen inrichten en de consument beter kunnen bedienen.’

Dit jaar hebben we extra vragen gesteld over de inflatie en de hogere prijzen in de supermarkt”

Monique Witteveen, Manager Product & Marketing bij Vion Retail: ‘We stemmen de vragen in het onderzoek elk jaar gedeeltelijk af op de actualiteit. Zo hebben we de afgelopen jaren extra vragen gesteld over de invloed van corona op het aankoopgedrag. Dit jaar hebben we extra vragen gesteld over de inflatie en de hogere prijzen in de supermarkt. Veel vragen blijven dezelfde, zodat we de ontwikkeling op de langere termijn kunnen volgen. Hierdoor zijn we ook in staat om samen met onze productontwikkelaars innovaties te ontwikkelen die passen bij de consumentenvraag.’

Over drie jaar nog vlees?

Vijf bevindingen uit de monitor vallen in het bijzonder op. Ten eerste de vraag: verwacht u over drie jaar nog vlees te eten? 83 procent van de respondenten verwacht dit inderdaad nog te doen. In 2022 werd dit door 81 procent bevestigd. Witteveen: ‘Die lichte stijging is opmerkelijk, omdat de trend naar plantaardig eten veel aandacht krijgt in onze maatschappij. Je zou zelfs verwachten dat het percentage lager zou zijn dan dat van vorig jaar.’Zeller: ‘Voor onze categorie is dit een opmerkelijk resultaat. Vleesconsumptie blijft bij veel consumenten toch wekelijks op het boodschappenbriefje. Bij het maken van plannen voor de toekomst moet je dit wel meenemen.'

Redenen voor vleesconsumptie

Een volgende kwestie is waarom de consument vlees eet. Respondenten kregen enkele stellingen voorgelegd. Met de stelling “Als ik vlees eet krijg ik zeker voldoende bouwstoffen”, blijkt 63 procent van de respondenten het eens te zijn. Ook dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar (59 procent in 2022).

45 procent van de consumenten heeft de voorkeur voor kleinere porties, bij gelijkblijvende prijzen”

Inhakend op de actualiteit werd de consument dit jaar gevraagd of hij liever ziet dat zijn vaste portie vlees duurder wordt, of dat de porties kleiner worden bij een gelijkblijvende prijs. Zeller: ‘45 procent van de consumenten heeft de voorkeur voor kleinere porties, bij gelijkblijvende prijzen. De overige 55 procent wil dat haar porties gelijk blijft.’

Eerlijke prijs voor boer

Zeller: ‘Bij Vion focussen we ons op verschillende aspecten van de sector. We denken dat het voor retailers belangrijk is om op het schap meer te innoveren, om te zorgen dat er voldoende vernieuwing blijft komen. Daarnaast werken we al een flink aantal jaren aan het bouwen van duurzame ketens met boeren en klanten, waarmee we er samen voor zorgen dat de vraag van onze klanten en het productenaanbod op elkaar afgestemd zijn. Daarnaast is het ook voor ons belangrijk dat onze klanten en onze leveranciers hun klimaatdoelen kunnen halen. Vanuit die gedachte geeft dit onderzoek ook enkele andere bijzondere resultaten. Bijvoorbeeld de aandacht voor de herkomst van producten, respect voor het dier, de impact op het klimaat en het belang dat wordt gehecht aan het verdienmodel van de boeren.’

Zo is het aandeel consumenten dat een voorkeur heeft voor vlees waarbij de boer een eerlijke prijs voor zijn product ontvangt gestegen van 59 naar 62 procent.‘Zo’n stijging is voor ons prettig om te constateren, juist omdat die eerlijke keten een belangrijk onderdeel is van onze strategie. Het past ook bij alle inspanningen die de retailers investeren in traceerbaarheid, herkomst en meer regionale producten.’

Witteveen: ‘Ten slotte is ook een belangrijk resultaat dat 61 procent van de respondenten het eens is met de stelling dat vlees een onmisbaar onderdeel is van voeding. Dat is een flinke stijging van 5 procent.’ Zeller: ‘In de lijn van zo veel jaren dat we dit onderzoek al doen zijn dit duidelijke resultaten; vlees is volgens de respondenten een belangrijk onderdeel van ons dagelijkse voedingspatroon, naast de plantaardige alternatieven, die eveneens onderdeel zijn van het aanbod voor de klant.’

Ketensamenwerking

Zeller: ‘We werken al lange tijd aan het bouwen van goede ketens en het bevorderen van transparantie. Niet alleen in vlees; dat doen we ook bij onze plantaardige producten. Vion richt zich op het produceren van gezond voedsel dat ertoe doet voor de consument. “Food that Matters” noemen we het. Gezonde producten, uit de eigen regio en met een lage druk op het klimaat zijn voor de consument belangrijke items. Transparantie, respect voor het dier en traceerbaarheid zijn daarbij essentieel. De oplossing daarvoor ligt in het bouwen van een goede ketensamenwerking, from farm to fork. Om het aanbod zo goed mogelijk op de vraag af te stemmen geeft de Consumer Monitor daarbij goede inzichten.’

Dit artikel is gesponsord door Vion Food Group.