2018 was een transformatiejaar voor FrieslandCampina

2018 was een transformatiejaar voor FrieslandCampina
Trade marketing directeur Dieuwer van Staveren (r) en directeur sales & trade marketing Menno Oosterhoff (l).

FrieslandCampina investeert volop in merken, duurzaamheid en het versnellen van innovaties. Dit levert een verantwoord geproduceerd productaanbod op, vertellen trade marketing directeur Dieuwer van Staveren en directeur sales & trade marketing Menno Oosterhoff. Dat goed aansluit op de vraag van de consument en zorgt voor een actieve samenwerking met de handel.

2018 was een transformatiejaar voor FrieslandCampina, blikken Van Staveren en Oosterhoff terug. Binnen de organisatie vonden behoorlijke veranderingen plaats. 'Onze divisies retail, out of home en private label zijn steeds meer gaan samenwerken. Hierdoor kunnen we nog beter kunnen inspelen op consument- en klantbehoeftes.' De snelheid op innovatievlak werd vergroot. 'Een must in deze markt. Behoeftes veranderen in rap tempo en hier moet je op in kunnen spelen.' Tevens werden de duurzaamheidsdoelstellingen kritisch onder de loep genomen. Dit resulteerde in een toekenning van het On the way to PlanetProof keurmerk. Dit vormt de basis voor een ingrijpende verduurzaming van de gehele Nederlandse zuivelketen.

'De kwaliteit van onze producten is heel hoog en de consument weet dat te waarderen'”

FrieslandCampina zit dicht op de consument

'We richten onze blik nog meer naar buiten', vertelt Van Staveren. 'Hierdoor zitten we dichter op de consument. We brengen innovaties die nog beter aanslaan en die zorgen voor waardecreatie.' Innovaties als het Chocomel 0.0, bijvoorbeeld, zonder toegevoegde suiker. 'Hoe dit aan is geslagen, heeft echt al onze verwachtingen overtroffen.' Maar ook in de vorm van premium producten binnen jarenlang door private label gedomineerde segmenten als yoghurt en kwark. 'Zelfs de nieuwe Campina Kwark sku's (we hebben er inmiddels zeven) komen hier on top, en inmiddels zijn we hier zelfs tweede merkspeler in food. Ik durf wel te zeggen dat de kwaliteit van onze producten heel hoog is en dat de consument dit weet te waarderen.'

Ook retail waardeert inspanningen

De retail waardeert de inspanningen van het zuivelconcern eveneens, krijgt de trade marketing directeur terug. 'Onze partners zien dat we snel acteren, of dat nu is bij versneld introduceren van nieuwe producten of maar ook dat we de stekker eruit durven te trekken wanneer een product niet loopt.' Dit leidde het afgelopen jaar tot een nog betere samenwerking, vertelt Oosterhoff. 'We zitten weer naast elkaar, in plaats van tegenover elkaar. Natuurlijk zijn er nog wel discussies, maar de belangen zijn in de basis hetzelfde en dat vergroot de bereidheid tot samenwerking.' Op het vlak van executie bijvoorbeeld. 'Een punt dat momenteel echt beter kan', geeft de directeur sales & trade marketing toe. 'Hier gaan we volgend jaar dan ook extra focus op leggen. Door die goede samenwerking met onze partners kunnen we nu nog beter in kaart brengen hoe de keten in elkaar zit en waar verbeterslagen toe kunnen worden gepast.'

'FrieslandCampina wil een beweging creëren om de gehele keten uiteindelijk te verduurzamen'”

On the Way to Planet Proof

De 2018 typerende begrippen snelheid en efficiency zijn niet alleen terug te zien in productinnovaties en het schakelen met partners. We zien ze ook in het verduurzamen van de producten, benadrukt Van Staveren. 'Duurzaamheid is uiteraard niets nieuws voor ons. Hier is FrieslandCampina al jaren mee bezig op verschillende plekken in de zuivelketen. Zo'n zes maanden geleden hebben we daarom al veel van deze initiatieven bij elkaar gebracht. Zo werken we toe naar officiële On the Way to Planet Proof-certificering van Stichting Milieukeur.'

Dit is een certificering die optimale aandacht voor dier, natuur en klimaat waarborgt, legt de trade marketing directeur uit. Het officiële keurmerk dwingt je om op alle drie de thema's hoog te scoren, legt ze uit. De uitdaging is dat verbeteringen op het ene thema gepaard kunnen gaan met een minder goede score op een ander thema. Het vergt veel vakmanschap om op alle thema’s goed te scoren. 'Een gigantische operatie.'

Verbeteren van duurzaamheid

Desalniettemin geeft een ontwikkeling als deze heel veel energie, vertelt Oosterhoff. 'De tijd is er echt rijp voor, dat merk je door het hele bedrijf heen. Iedereen slaat er op aan en is er trots op om hier aan bij te dragen. Van het hoofdkantoor tot aan de coöperatie.' Wanneer dit interview naar de drukker gaat, verschijnen de eerste On the way to PlanetProof melk- en yoghurtproducten in de supermarktschappen. FrieslandCampina wil een beweging creëren, besluit Oosterhoff. 'Om de gehele keten uiteindelijk te verduurzamen, want dat kun je niet alleen. We hopen dan ook dat de gehele zuivelschap en het kaasschap in Nederland over anderhalf jaar over is.' Dit is dan ook nog niet het eindpunt, benadrukt de trade marketing directeur. 'Elke dag werken we aan de verbetering van duurzaamheid en we willen de lat hoger blíjven leggen.'

Dit artikel is gemaakt in samenwerking met FrieslandCampina.