artikel

Eric Leebeek (Plus): ‘Kom op met innovaties en vergeet e-commerce niet’

Branche & Bedrijf 1031

Eric Leebeek (Plus): ‘Kom op met innovaties en vergeet e-commerce niet’

Plus blijft een oproep doen om met goede innovaties te komen. Eric Leebeek: ‘Denk daarnaast goed met ons mee als het gaat om het ketengericht aansturen van processen, zodat onze klanten nog beter bediend worden, en kijk naar welke support er gegeven kan worden als het gaat om onze online-ambities.’

Industributie gaat over de relatie tussen handel en industrie. Hoe zou u die relatie in het afgelopen jaar willen samenvatten?
‘De samenwerking met leveranciers wordt steeds hechter. Er wordt steeds beter op basis van feiten en cijfers naar de gehele keten gekeken, zodat het ook duidelijker wordt op welke vlakken je nog meer voor elkaar kunt betekenen. Dit zorgt voor een constructieve samenwerking en mooie resultaten. Het afgelopen jaar stond echter ook de zeer matige leverperformance centraal. Je merkt dat wanneer de leverperformance achterblijft, ondanks toezeggingen, dit helaas ook invloed heeft op de relatie.

Eric Leebeek

Op welke terreinen heeft Plus versneld in 2018? Waar kan de organisatie trots op zijn?
‘Vanuit mijn positie springen er een aantal zaken uit. In 2018 hebben we hard gewerkt aan het verder uitbouwen van onze Goed Eten-positionering. Zowel in productverbeteringen als in communicatie. Waar we eind 2018 nog vijf Briljant 2.0-winkels hadden, staat de teller eind 2018 op 15. We zien dat deze formule erg aanslaat en echt uitstraalt waar we met Goed Eten voor staan.’

‘Daarnaast hebben we op het gebied van e-commerce een mooie groei laten zien en zetten we goede stappen om digitaal onze klanten te verbinden, zo is het inmiddels in alle winkels mogelijk om digitaal te sparen. Als laatste vind ik het belangrijk om onze focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen te noemen. We zijn inmiddels vier jaar op rij Meest Verantwoorde Supermarkt en ook het afgelopen jaar hebben we hierin weer forse stappen gezet. Zo zijn we bijvoorbeeld in een vergevorderd stadium om alle cacao in onze huismerkproducten Fairtrade- gecertificeerd te hebben.‘

Op welk terreinen hebben de toeleveranciers de goede stappen gezet in 2018?
‘Vooral op het gebied van de intensievere samenwerking. Plus is vorig jaar meer ketengericht gaan werken. We zitten scherp op de bal en kijken met elkaar goed naar wat de meest optimale logistieke structuur is voor een optimaal rendement in de keten. Leveranciers spelen hier een belangrijke rol in.’

E-commerce is een belangrijk speerpunt, we zien hierin nog veel ruimte voor groei

‘De industrie weet Plus goed te vinden als het gaat om samenwerkingen. We groeien al jaren harder dan de markt en merken dat leveranciers herkennen dat investeringen in Plus ook voor hen waarde oplevert.’

Waar zit nog ruimte voor verbetering in de relatie met de toeleveranciers?
‘De servicelevels zijn structureel slecht te noemen. Hier ligt echt een hele grote uitdaging. Onze ondernemers moeten dagelijks klanten teleurstellen. Het kan niet zo zijn dat zij voor de slechte prestaties van de leveranciers moeten blijven opdraaien. We spreken hier vaak over met onze leveranciers, maar het is echt tijd dat hier een structurele verandering in komt.’

Wat worden belangrijke speerpunten voor 2019 en waarom uitgerekend deze?
‘E-commerce is een belangrijk speerpunt, we zien hierin nog veel ruimte voor groei, zeker met onze Plus Express-propositie. We willen door te investeren in online de verbinding met onze klanten verbeteren, bijvoorbeeld door de optimalisatie van de app en nog meer te investeren in digitaal sparen. Ook blijft de doorontwikkeling van Goed Eten onze focus houden, onder andere door een aantal grote innovaties. Daarnaast is het soms de kunst om bepaalde zaken die we doen beter voor het voetlicht te brengen. Ook dit heeft onze aandacht.’

Klanten zijn nog steeds op zoek naar gemak en gezonde alternatieven en daar ligt absoluut nog potentieel

Wat zouden de belangrijkste speerpunten voor de toeleveranciers moeten zijn in 2019?
‘Naast het verbeteren van de servicelevels blijven wij een oproep doen om met goede innovaties, met name op Goed Eten, te komen. Denk daarnaast goed met ons mee als het gaat om het ketengericht aansturen van processen zodat onze klanten nog beter bediend worden en kijk naar welke support er gegeven kan worden als het gaat om onze online ambities.’

‘Ook op het gebied van verpakkingen dagen we onze leveranciers uit. Help mee door minder of duurzamer te verpakken. Plus maakt deze slag voor de huismerkproducten, het zou mooi zijn als ook merkfabrikanten dit nog meer omarmen.’

Waar ligt de groei voor de supermarktsector in 2019?

Zuiveltap bij Plus van Velzen

‘De versgroepen groeien al een aantal jaren harder dan de kw-groepen en we verwachten dat deze trend verder doorzet. Klanten zijn nog steeds op zoek naar gemak en gezonde alternatieven en daar ligt absoluut nog potentieel.

We verwachten dat promoties niet alleen voor verschuivingen in de markt zullen zorgen, maar ook voor een vergroting van de markt ten koste van andere kanalen. Natuurlijk blijft ook e-commerce nog voor verdere groei zorgen.

Interviewreeks: De Top 2019

Marit van Egmond (Albert Heijn), Olaf de Boer (Jumbo), Eric Leebeek (Plus) en Gerard van Dulmen (Superunie) over samenwerking.

Lees alle interviews

Reageer op dit artikel