Een blik achter de opmerkelijke kwaliteit van Iers rundvlees

Een blik achter de opmerkelijke kwaliteit van Iers rundvlees

Al meer dan twintig jaar is Iers rundvlees een vaste waarde in de vleescategorie. En al die tijd is het ook een verantwoorde keuze in rundvlees. Dat de Ieren de hoge standaard en de productieomstandigheden van het vlees continu hebben weten uit te breiden, is een bijzondere prestatie. De Ierse voedingsmiddelenorganisatie Bord Bia gaat die exceptionele positie de komende maanden meer onder de aandacht brengen.

‘Nederland heeft Ierland in al die jaren omarmd als een betrouwbare bron van eersteklas vlees met een hoge consistentie in kwaliteit’, zegt Laura Crowley, manager Bord Bia Amsterdam. ‘We hebben sterke relaties opgebouwd. Daarnaast heeft Ierland natuurlijk dezelfde EU-regels als Nederland, maar daarbij hebben we met SBLAS een zeer vooruitstrevend kwaliteitsborgingsysteem. SBLAS, het Sustainable Beef and Lamb Assurance Scheme, is een geaccrediteerd, onafhankelijk gecontroleerd systeem dat continu streeft naar een verbetering in voedselveiligheid, traceerbaarheid, dierenwelzijn, diergezondheid en milieubescherming. Voor onze afnemers in Nederland – die op die aspecten terecht selectief zijn – is dat een belangrijk gegeven.’

Laura Crowley, manager Bord Bia Nederland: "We zijn in Ierland erg trots op ons rundvlees."
Laura Crowley, manager Bord Bia Nederland: "We zijn in Ierland erg trots op ons rundvlees."

Grasgevoerd en zeer ruime weidegang

De kwaliteit en duurzaamheid van Iers rundvlees hebben alles te maken met het milde klimaat en landschap. Ierland kent een veel langer grasseizoen, waardoor de dieren veel langer buiten zijn. Doordat het in het land veel regent, is er zo goed als geen waterstress. En door het volop aanwezige gras hoeven de runderen nauwelijks te worden bijgevoerd met graan. In de winter is er vooral hooi en kuilgras; gras beslaat gemiddeld 90 procent van het menu.

Nederland heeft Ierland omarmd als een betrouwbare bron van eersteklas vlees met een hoge consistentie in kwaliteit”

In Nederland is de eis voor weidemelk een weidegang van ten minste 120 dagen per jaar en minimaal 6 uur per dag. In Ierland staan de runderen jaarlijks gemiddeld 220 dagen van 24 uur in de wei. Dat betekent dat een Iers rund elk jaar ruim zeven keer zo lang in de wei staat als het Nederlandse minimum voor weidegang.

Ierland kent veel slachterijen, die vaak niet verder dan honderd kilometer van de boerderij liggen om het transport beperkt te houden. Bovendien wordt de veehouderij gedreven door kleinschalige familieboerderijen met gemiddeld 66 runderen per boerderij. Tegenwoordig zijn veel jonge boeren hoog opgeleid en wordt er ook met een wetenschappelijke blik gekeken hoe de grasproductie en de fokkerij het beste kunnen worden aangepakt.

De veehouderij wordt gedreven door kleinschalige familieboerderijen met gemiddeld 66 runderen per boerderij.
De veehouderij wordt gedreven door kleinschalige familieboerderijen met gemiddeld 66 runderen per boerderij.

Origin Green

De Ieren zitten niet stil. Meer dan tien jaar geleden voorzagen zij al dat duurzaamheid een belangrijk productaspect zou worden. Met Origin Green, het nationale duurzaamheidsprogramma voor levensmiddelenproductie, startten de Ieren in 2012 met het verzamelen van data en het controleren van de productieomstandigheden rondom duurzaamheid. Een duurzaamheidsclaim moet worden onderbouwd met meetgegevens. Daartoe krijgt elke boerderij om de 18 maanden een audit.

Crowley: ‘Sinds de start van Origin Green is de CO2-uitstoot verminderd, de biodiversiteit versterkt en het waterverbruik verder beperkt. De individuele meetgegevens zijn zeer gedetailleerd en elke individuele boer kan op basis van de rapportage van de audit zeer gericht verbeteringen aanbrengen in zijn bedrijfsvoering.’

De Ierse veehouderij werd in de eigen opzet altijd al gezien als groen, in meerdere opzichten, maar het laatste decennium wordt die productie ook extra zorgvuldig gemonitord en gemeten. De hele keten wordt hiermee van boer tot bord uitvoerig gecontroleerd.

Bord Bia

‘Bord Bia, de Irish Food Board, is een semi-overheidsinstantie die deels gefinancierd wordt door de industrie’, laat Crowley weten. ‘We behartigen de belangen van de hele levensmiddelensector in het buitenland. We zijn er voor ondersteuning, onderzoek en marketing. In Nederland hebben we daarvoor bijvoorbeeld IrishBeef.nl opgezet, een website met informatie en recepten voor consumenten. Ook werken we nauw samen met retailers in diverse landen. We adverteren bijvoorbeeld in retailmedia en op websites. Daarnaast doen we trendonderzoeken die we met de retail delen, bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van de eiwitconsumptie, waarvan we elk kwartaal een rapportage leveren.’

Trots op ons rundvlees

Het beleid ten aanzien van de vleesproductie is vastgelegd in de Sustainable Beef and Lamb Assurance Scheme. Crowley: ‘We zijn in Ierland erg trots op ons rundvlees. En de reden dat we daar zo sterk achter kunnen staan is dat we het zelf voortdurend blijven controleren. Je ziet de kwaliteitsgarantie terug op inkoopspecificaties van de retailers, waaruit blijkt dat ons vlees gecontroleerd wordt op dit beleid. En de Nederlandse retailers eisen deze duurzame, gecontroleerde aanpak ook van alle leveranciers. Neem bijvoorbeeld het Science Based Targets initiative waar veel grote retailers mee werken. Juist omdat wij al jarenlang al die data verzamelen, kunnen we zo goed onderbouwen hoe en waarom we zulke kwaliteit kunnen leveren. En waarom Iers rundvlees dus een buitengewone, verantwoorde keuze is.’

Dit artikel is gesponsord door Bord Bia