Zijerveld en Superunie zetten stap in duurzaamheid met On the way to PlanetProof-kaas

Zijerveld en Superunie zetten stap in duurzaamheid met On the way to PlanetProof-kaas
V.l.n.r.: Kaasdrager Cor Schipper, Harm Fokker (Superunie), melkveehouders Marieke en Joep Verbij, Joris Vogelpoel (Zijerveld) en Kaasvader Willem Borst, voorzanger van het KaasdragersGilde.

Op de Alkmaarse kaasmarkt nam Superunie-inkoper Harm Fokker de eerste Noord-Hollandse kaas met het On the way to PlanetProof-keurmerk in ontvangst. Voor kaasgroothandel Zijerveld is het een belangrijke stap op het gebied van verduurzaming. En beslist geen makkelijke stap, gezien de strenge duurzaamheidseisen die aan de productie van melk met het On the Way to PlanetProof-keurmerk worden gesteld. Harm Fokker: 'Steeds meer consumenten beginnen het keurmerk te herkennen, dus proberen wij dat in zo veel mogelijk categorieën toe te voegen.'

Noord-Hollandse kaas is beroemd om zijn volle en romige smaak. De regiogebonden productie geeft de unieke smaak aan de kaas. De smaak is zo bijzonder dat de EU Noord-Hollandse kaas als een authentiek streekproduct heeft erkend met het rode zegel van de Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB). Een eersteklas kwaliteitskaas is die uit de kaasmakerij in Lutjewinkel, die het al jaren goed doet bij consumenten over de hele wereld.

Een jaar geleden kreeg Zijerveld de vraag deze kaas ook te gaan leveren met het On the way to PlanetProof-keurmerk”

Een jaar geleden kreeg kaasgroothandel Zijerveld de vraag deze kaas nu ook te gaan leveren met het On the way to PlanetProof-keurmerk. Een duurzaamheidskeurmerk ontwikkeld door de Stichting Milieukeur, waarvoor hoge eisen gelden op het gebied van dier, natuur en klimaat. Het is een onafhankelijk, internationaal keurmerk, dat inmiddels te vinden is op zuivel, groenten en fruit, eieren, bloemen, planten, bomen en bloembollen.

FrieslandCampina, het moederbedrijf achter kaasgroothandel Zijerveld, levert sinds 2018 als eerste zuivelonderneming zuivel met On the way to PlanetProof-keurmerk. De introductie van deze nieuwe kaas is een vervolgstap waarmee verder wordt ingespeeld op de groeiende vraag naar duurzamere kaas.

Duurzaamheidsstrategie

Joris Vogelpoel, Sales Director bij Zijerveld: ‘Deze kaas is speciaal voor Superunie ontwikkeld, en sluit aan bij de duurzaamheidsstrategie van de Superunie-leden. Medio oktober stroomt de kaas in.'

'In mei van dit jaar zijn we gestart met het ophalen van de On the way to PlanetProof-melk bij ruim veertig Noord-Hollandse leden-melkveehouders van FrieslandCampina en is de productie gestart. Daarna hebben we een aantal weken nodig gehad voor de rijping (minimaal vier weken voor jonge kaas, vier maanden voor belegen kaas). Nu zijn we zover dat we de kaas kunnen gaan uitleveren, een 48+ kaas in de leeftijden jong, jong belegen en belegen. Hiermee verduurzamen we gelijk een substantieel deel van het aanbod in het premium segment.'

Joris Vogelpoel.
Joris Vogelpoel.

Integrale aanpak

Sales Manager Wouter Wijsman van Zijerveld: ‘Het initiatief is gestart met een vraag van onze klanten om onze kazen verder te verduurzamen. Met het On the way to PlanetProof-keurmerk kunnen we garanderen dat de melk die voor de kaas wordt gebruikt, komt van melkveebedrijven die zich extra inspannen op het gebied van diergezondheid en welzijn, natuur en klimaat. Het keurmerk kenmerkt zich door deze integrale aanpak; het gaat om verduurzaming op meerdere thema’s, in nauwe samenwerking met onze melkveehouders.'

'Het past geheel binnen onze duurzaamheidsstrategie en het is goed om te zien dat in toenemende mate ook steeds meer klanten waarde hechten aan het keurmerk en daarmee een duurzamere productie van onze kaasproducten. Tegelijkertijd ontvangen de melkveehouders die onder het keurmerk leveren een toeslag voor hun extra duurzaamheidsinspanningen. Met deze extra vergoeding die de boer ontvangt helpen we hem bij het verder verduurzamen van zijn bedrijfsvoering.’

Wouter Wijsman.
Wouter Wijsman.

Extra duurzaamheidsinspanning van melkveehouders

De ruim veertig melkveehouders in Noord-Holland zijn begin dit jaar gecertificeerd en voldoen aan alle eisen die Stichting Milieukeur stelt aan het keurmerk. Dit betekent onder andere dat deze melkveehouders zich sterk maken voor de natuur op hun bedrijf, bijvoorbeeld door het opstellen van een bedrijfsnatuurplan, door de aanleg van kruidenrijk grasland of bloemenranden rond percelen en door extra aandacht te geven aan weidevogels. De zorg voor klimaat komt onder andere terug in een verminderde uitstoot van broeikasgassen en het gebruiken van groene stroom. Het welzijn van de koeien wordt verbeterd met onder andere een eigen ligbox voor elke koe, massageborstels en weidegang van minimaal zes uur op honderdtwintig dagen.

Onderdeel van het On the way to PlanetProof-certificatieschema is dat de voorwaarden door de tijd heen steeds verder worden aangescherpt, zodat melkveehouders steeds nieuwe stappen blijven zetten richting een duurzamere melkveehouderij. Zo wordt vanaf 2023 ook weidegang voor jongvee aan de voorwaarden toegevoegd. Wijsman: ‘Het keurmerk heet dan ook: On the Way to PlanetProof; met die naam wordt aangegeven dat het een voortdurende verbetering is van duurzamere productiemethoden.’

Proeven.
Proeven.

Duurzaamheid bij Zijerveld

Vogelpoel: ‘Voor Zijerveld is duurzaamheid net zo’n kernbegrip als voor ons moederbedrijf. Dus geven ook wij, net als FrieslandCampina, een invulling aan het On the way to PlanetProof-keurmerk. Voor ons is het een belangrijke stap dat we onze Noord-Hollandse kaas nu met dit duurzaamheidskeurmerk kunnen aanbieden, en zo inspelen op de behoefte van de klant. Daar zijn we zeer trots op.’

Het betekende ook verschillende investeringen in de fabriek in Lutjewinkel. ‘On the way to PlanetProof borgt dat productstromen in gecertificeerde fabrieken zijn gescheiden, dat er energie- en waterbesparende maatregelen worden genomen, en uitsluitend groene stroom wordt gebruikt. Het is echt een gesloten keten, waarin we uiteindelijk ook de rijping en de afwerking met een eigen etiket toevoegen. Het is een behoorlijk traject eer het hele productieproces gecertificeerd is en de keten in kaart is gebracht. De eerste gesprekken dateren van mei 2021, een jaar later konden we starten in de kaasmakerij in Lutjewinkel.’

We beantwoorden met deze introductie ook de vraag kwam vanuit melkveehouders van FrieslandCampina”

Wijsman: ‘We beantwoorden met deze introductie aan de vraag van de klant, maar die vraag kwam ook al vanuit melkveehouders van FrieslandCampina. Ook zij zien dat een duurzamere bedrijfsvoering de toekomst heeft. Makkelijk is dat nog niet; het vergt van de melkveehouders flinke investeringen, en dat moet maar net passen in je bedrijfsvoering. Om deze investeringen terug te verdienen, krijgen melkveehouders een extra vergoeding wanneer hun On the way to PlanetProof-melk in het uiteindelijke product wordt verwerkt. Er heerst onder hen ook trots wanneer het ze lukt om met hun bedrijf deze stappen te zetten. Het enthousiasme leeft ook onder andere veehouders, we zien dus nog kansen om nog verder te groeien.’

Snelle start

Vogelpoel: ‘Uiteindelijk hebben we heel snel deze stap kunnen zetten. Dat we binnen een jaar na de eerste plannen al met de productie zijn begonnen is mede te danken aan het feit dat FrieslandCampina al sinds 2018 producten levert onder het On the Way to PlanetProof-keurmerk. In die jaren hebben we steeds snel kunnen schakelen.'

'Deze Noord-Hollandse On the way to PlanetProof-kaas is een voorbeeld in dezelfde lijn en biedt ons die kans om snel aan de marktvraag te kunnen voldoen. We wisten dat meerdere leden van Superunie de kaas wilden opnemen in hun assortiment. Vervolgens is het in dat jaar dan spannend om te zien of we vraag en aanbod goed genoeg op elkaar weten af te stemmen. Dat is dus goed gelukt.’

Het aansnijden van de eerste kaas.
Het aansnijden van de eerste kaas.

Ruimte voor groei

Zeven supermarktorganisaties gaan met de Noord-Hollandse On the way to PlanetProof-kaas aan de slag onder hun eigen labels. De kaas is vanaf medio oktober verkrijgbaar bij de versafdeling van Plus, Sligro, Boon’s Markt, COOP, Dirk, Boni en SPAR, zowel in stukken als in plakken. ‘Hierin zien we nog voldoende ruimte voor groei. We weten dat nog meer boeren in aanmerking willen komen om hieraan deel te nemen. En we hebben de mogelijkheid om ook de productie in Lutjewinkel verder op te schroeven’, stelt Wijsman.

Ook uitbreiding van het assortiment, met kaas van oudere leeftijden, behoort tot de mogelijkheden, afhankelijk van de vraag naar de huidige leeftijden. Vogelpoel: ‘Het blijft zaak om het aanbod en de vraag goed op elkaar af te stemmen. Het belangrijkste is echter dat we deze weg zijn ingeslagen; voor onze boeren, voor onze afnemers en voor onszelf is dit een mooie stap in de verdere verduurzaming van de sector.’

Superunie: scherp én duurzaam inkopen

Die afnemers werden op de kaasmarkt vertegenwoordigd door Harm Fokker, inkoper van Superunie. Samen met On the way to PlanetProof-melkveehouder Joep Verbij luidde hij de bel ter opening van deze markt, waarna Fokker uit handen van Verbij het eerste exemplaar van de Noord-Hollandse On the way to PlanetProof-kaas kreeg overhandigd.

Melkveehouder Joep Verbij opent samen met Harm Fokker van inkooporganisatie Superunie officieel de Alkmaarse kaasmarkt.
Melkveehouder Joep Verbij opent samen met Harm Fokker van inkooporganisatie Superunie officieel de Alkmaarse kaasmarkt.

Harm Fokker: ‘Voor onze leden is dit een belangrijke volgende stap in duurzaamheid. Enkele jaren terug hebben leden van Superunie de stap naar On the way to PlanetProof gezet binnen diverse zuivel- en kaas categorieën, een open systeem waar elke leverancier aan kan deelnemen om zijn duurzaamheidsinspanningen te tonen aan de consument. Superunie wil haar eigen melkartikelen zo duurzaam mogelijk inkopen, en dat kan nu dus ook met deze premium kazen.'

'Ook binnen aardappelen, groenten en fruit is On the way to PlanetProof al een belangrijk keurmerk', vervolgt Fokker. 'Steeds meer consumenten beginnen het keurmerk te herkennen, dus proberen wij dat in zo veel mogelijk zuivel en kaas-categorieën toe te voegen. En uiteindelijk is dit de weg die we voor ons hele zuivel- en kaasassortiment nastreven.'

Rendabele exploitatie

Met scherpe inkoop houdt Superunie de exploitatie voor de bij haar aangesloten leden rendabel. Naast die scherpte heeft ook duurzaamheid bij de inkoopvereniging een vooraanstaande rol. Fokker: ‘Je moet het groter zien dan alleen scherp inkopen. We hebben binnen Superunie de Stuurgroep Duurzame Handel, die samen met ons het duurzaamheidsbeleid bepaalt. Producten met het On the way to PlanetProof keurmerk passen prima binnen dit beleid.’

‘Ook de consument stelt zich die vragen steeds vaker. On the way to PlanetProof past zeer goed in het beleid om producten in te kopen waar de consument op kan vertrouwen dat ze niet alleen lekker zijn, maar ook goed en zorgvuldig zijn verbouwd en geproduceerd. En binnen dat beleid kopen we nog steeds scherp in, maar omdat de extra toeslag die door Superunie wordt betaald via onze contractleverancier aantoonbaar naar de leverende melkveehouders gaat, zijn wij bereid dit te doen.’

Dit artikel is gesponsord door Zijerveld.