artikel

Achtergrond: Hoe kijken supers naar actiegroepen

Vers 2594

Achtergrond: Hoe kijken supers naar actiegroepen
Foto: Roel Dijkstra

DOETINCHEM – Actiegroepen zoeken regelmatig de publiciteit om te vertellen wat ze van supermarkten vinden. Maar wat vinden de supers van Wakker Dier en Varkens in Nood?

Supermarktketens hebben moeite zich te verweren tegen de aantijgingen van actiegroepen als Wakker Dier en Varkens in Nood. Het is enorm lastig voor supermarkten zich te verdedigen als ze worden uitgemaakt voor kiloknallerkampioen of verkoper van onrechtmatig geproduceerd vlees. Keer op keer blijkt dat deze NGO’s makkelijke ingangen hebben bij de media. Er is veel irritatie, maar toch ook begrip onder ketens.

Actiegroepen ‘in de tijd blijven hangen’

‘Hun activiteiten zijn een beetje in de tijd blijven hangen en dat is heel erg jammer’, vindt Emté-woordvoerder Wilco Jansen. ‘In het verleden heeft Wakker Dier wezenlijk bijgedragen aan de verbetering van het dierenwelzijn en is zeker van betekenis geweest. Je kon het met ze eens zijn of niet, maar ze hebben Nederland wel anders leren kijken naar veehouderij en de vleesketen. Inmiddels is dierenwelzijn bij supermarkten integraal onderdeel van een duurzaam assortiment geworden. Supermarkten hebben zich ontwikkeld en een veel bredere duurzaamheidsscope gekregen’, aldus Jansen.

Natuurvlees voorbeeld van stagnatie

‘Maar de groeperingen als Wakker Dier en Varkens in Nood zélf niet. Zij blijven uitsluitend dierenwelzijn als het enige echte geloof prediken en accepteren geen andere, bredere visie of een andere route en dat is niet goed. Mooi voorbeeld is ons Natuurvlees. Misschien wel het meest diervriendelijke Nederlandse rundvlees, maar nog steeds zonder Beter Leven-sterren. Emté scoort hierdoor laag op de ranglijstjes van Wakker Dier.’

Ngo’s claimen te veel de successen

Jansen vindt ook dat de ngo’s te veel de successen claimen. ‘Ze proberen zo’n beetje elke vooruitgang te claimen als resultaat van hun acties. De werkelijkheid is dat ze tegenwoordig meer remmen dan versnellen, helaas’, aldus Jansen. ‘Steeds bedenken ze weer wat nieuws of veranderen tijdens het spel de regels. Supermarkten raken daar immuun voor en kiezen hun eigen route naar een hoger niveau van duurzaamheid, samen met hun klanten en leveranciers.’

Spar niet groot genoeg om zelf zaken te regelen

Toch is er ook begrip. Spar vindt het begrijpelijk dat er acties worden gevoerd om in de samenleving bewustzijn te creëren en te behouden als het gaat om dieren en welzijn. ‘Organisaties als Wakker Dier en Varkens in Nood dragen bij aan dergelijke acties om bewustzijn te vergroten’, laat Xandra Eijkemans namens Spar weten. ‘Duurzaamheid, en dan in dit geval dierenwelzijn, staat hoog in het vaandel bij Spar. Het blijft een proces dat continu gemonitord wordt om te bezien waar zich nog kansen voordoen om verbeteringen aan te brengen. We zijn tevreden met de initiatieven die Superunie op dit terrein neemt. Spar is vaak niet groot genoeg om zaken op eigen kracht te regelen.’ Ook Coop stelt dat door de inzet van de ngo’s verduurzaming binnen de branche versneld plaatsvindt.

AH vindt campagnes niet altijd eerlijk

Albert Heijn is van mening dat de campagnes niet altijd een eerlijk beeld schetsen. ‘In gesprekken met ngo’s delen we ons beleid, vertellen we hoe onze keten eruit ziet en voor welke uitdagingen we nog staan. Om zo te laten zien dat in sommige campagnes een beeld wordt geschetst dat ver afstaat van de werkelijkheid’, laat woordvoerder Els van Dijk namens AH weten. ‘Dat scoort wellicht goed, maar gaat geheel voorbij aan alle stappen die we hebben gezet op het gebied van dierenwelzijn.’
Bij AH is al het varkensvlees en varkensvleeswaren uit Nederland inmiddels voorzien van minimaal één Beter Leven-ster van de Dierenbescherming en sinds 2016 wordt een kip verkocht die vitaler en sterker is en meer ruimte heeft, de nieuwe AH kip.

Hoogvliet: wij hebben sterk mvo-beleid

Hoogvliet laat in een reactie aan Distrifood niet het achterste van de tong zien. ‘Wij hebben geen mening over ngo’s als Wakker Dier en Varkens in Nood’, laat woordvoerder Denise Smit namens de keten weten. ‘Wij hebben een sterk mvo-beleid, waarin diervriendelijkheid een zeer belangrijke rol speelt.’

Grote moeite met definitie van kiloknallers

Hoogvliet was eerder dit jaar wel boos over de campagne die Wakker Dier begon tegen de kiloknallers in het schap. De organisatie startte een reclamecampagne in de regio waar veel Hoogvliet-winkels zijn gevestigd. Wakker Dier wil hiermee het dierenleed achter de vleesaanbiedingen bij de supermarktketen laten zien. Ook werden de winkels bezocht. ‘Hoogvliet had, net als een aantal andere ketens, grote moeite met de definitie die Wakker Dier sinds enige tijd hanteert als het gaat om kiloknallers. Wakker Dier noemt iedere aanbieding zonder keurmerk een kiloknaller. Dus ook onze kip met Pluimgarantie en Irish Beef.’

Jumbo wil in gesprek blijven

Jumbo geeft aan vooral in dialoog te willen blijven met de ngo’s. ‘Wij vinden het essentieel ngo’s te betrekken bij het nemen van onze maatschappelijke rol, want we geloven erin dat je door samenwerking de beste resultaten bereikt’, laat Jennita den Boer namens de keten weten. ‘Hierbij speelt wel mee dat elke ngo eigen belangen heeft. Soms zijn deze belangen hetzelfde, soms zijn ze complementair, maar soms zijn ze tegenstrijdig. Een milieuorganisatie strijdt voor het milieu en een dierenwelzijnsorganisatie voor dierenwelzijn. Ook hanteren ngo’s soms verschillende standpunten over de route om een doel te bereiken. Dit maakt het voor ons wel eens lastig om beslissingen te nemen. Wij zetten ons er daarom voor in steeds met ngo’s in dialoog te blijven en gezamenlijk onze route te bepalen’, aldus de woordvoerder van Jumbo Supermarkten.

Reageer op dit artikel