blog

Robotisering en standaardisatie

Opinie 175

Robotisering en standaardisatie

Al jaren, met de golven van de economie meebewegend, is het mechaniseren van het vele en zware handwerk in de distributiecentra van retailers een terugkerend onderwerp. Alle dc’s hebben momenteel grote problemen om aan medewerkers te komen.


René Bakker
René Bakker is oud-directeur C1000 en nu algemeen directeur Fairtrade Original.

In een dc van enige omvang kom je al snel meer dan 30 verschillende nationaliteiten en daarbij behorende talen tegen. Het is dan zaak goed werkende, waterdichte systemen en procedures te hebben en liefst een goed ingewerkt vaste staf, anders stapelen de fouten in de operatie zich op.

Bij C1000 openden we begin jaren 2000 het zwaar gemechaniseerde distributiecentrum Eindhoven. Een aantal van de belangrijkste lessen die we daar hebben geleerd wil ik met u delen.

Allereerst levert het nauwelijks kostenbesparingen op. De investering in technologie is hoog, en om die technologie in de lucht te houden is een zware technische staf nodig. De besparing in goedkope uren van ongeschoold personeel wordt teniet gedaan door de veel duurdere mensen die nodig zijn om de mechanisatie te bedienen en operationeel te houden. De investering in technologie moet, denk ik, vooral gedreven worden uit de wil tot kwaliteitsverbetering.

Daarnaast blijkt dat gemechaniseerde systemen aanmerkelijk minder flexibel zijn dan de handmatige die ze vervangen. Wijzigingen in het assortiment moeten door het systeem ‘geabsorbeerd’ worden, het heeft continue optimalisatie nodig na dergelijke wijzigingen om goed te kunnen performen. En er zijn continu zulke wijzigingen.

‘In het gunstigste geval haalt het systeem de voorgespiegelde productiviteit’

Een ander punt is de capaciteit van het systeem: in het beste geval haalt het systeem de door de leverancier van de mechanisatie voorgespiegelde productiviteit, meer dan dat wordt het nooit. Een handmatig systeem kent meer flexibiliteit: mensen kunnen tijdelijk een stapje harder lopen, er kunnen meer mensen of zelfs meer ploegen worden ingezet om de capaciteit te verhogen. Al met al voor ons destijds reden om Eindhoven weer te sluiten toen we moesten inkrimpen nadat er in 2008 zo’n 60 winkels aan Albert Heijn werden overgedragen.

Maar de tijd schrijdt voort, de techniek ontwikkelt zich verder en het blijft een probleem om aan voldoende goede mensen te komen. En zo lijkt robotisering nu echt door te breken. AH heeft in Zaandam zijn eerste gemechaniseerde dc open, Hoogvliet is volop aan het opstarten in zijn nieuwe dc, Jumbo bouwt in Nieuwegein en Plus heeft ook plannen in die richting.

Begrijpelijke ontwikkeling, denk ik. Wel erg goed dat een aantal partijen met GS1 de koppen bij elkaar heeft gestoken om enkele standaards af te spreken waaraan te leveren pallets moeten voldoen. Zo blijven de speciale eisen die gemechaniseerde magazijnen stellen ook hanteerbaar voor de leveranciers!

Reageer op dit artikel