blog

Bezorgde burger

Opinie 16

Bezorgde burger

De benaming van een voedingsmiddel is het belangrijkste kenmerk om consumenten mee te lokken. Uit onderzoek van de Consumentenbond in 2017 blijkt dat de meerderheid van de consumenten altijd de naam van een product betrekt bij de beoordeling. Een goede naam voor je product is dus van groot belang voor de aantrekkelijkheid.


Victor van Ahee
Victor van Ahee is advocaat bij Loyens & Loeff in Rotterdam.

Het lijkt misschien niet baanbrekend, maar de wet biedt wel beperkingen aan het gebruik van specifieke benamingen. Niet alleen merknamen, die beschermd zijn als intellectueel eigendom, maar ook beschermde oorsprongsbenamingen, zoals champagne en parmaham, zijn niet zomaar te gebruiken. 

Daarnaast zijn ook specifieke benamingen van productcategorieën beschermd. Op grond van de wet mag je niet zomaar iets mosterd, jenever of roomijs noemen. Vorig jaar oordeelde de Europese rechter daarnaast dat ook de aanduiding met zuiveltermen slechts in bepaalde gevallen mag.

In die uitspraak (‘TofuTown’) werden plantaardige producten (deels) met een zuivelbenaming aangeprezen. Deze producten waren bijvoorbeeld (vertaald) ‘tofuboter’, ‘vegakaas’ en ‘plantenkaas’. Dit mocht niet van de rechter, nu benamingen als boter, kaas, room et cetera zijn gereserveerd voor daadwerkelijke zuivelproducten (van dierlijke vetten). Ook de Nederlandse rechter heeft dit geoordeeld waar het ging over sojavla en sojaproducten die als room werden aangeduid. Kort gezegd mag een producent zijn product niet met een zuivelnaam als (deel van een) benaming aanduiden als het niet een zuivelproduct is. 

‘Een producent mag zijn product niet met een zuivelnaam als benaming aanduiden als het niet een zuivelproduct is’

Daar eindigt het niet, want enkele maanden geleden heeft een (voor)commissie van het Europees Parlement ingestemd met een verbod op het gebruik van bepaalde vleesbenamingen voor producten die niet uit vlees bestaan. De betrokken vleesproducten zijn steak, worst, burger, hamburger en oester (in de zin van kalfsoester en varkensoester). Als dit verbod wordt aangenomen, zullen producten als groenteburger, vegaworst en sojasteak niet meer zijn toegestaan. 

Hoewel er uiteraard nog moet worden gestemd over dit voorstel door het hele (nieuwe) Europese Parlement, lijkt er – vanuit de agrarische industrie en politici – voldoende steun te zijn voor het voorstel.

Vega-organisaties zijn uiteraard tegen het verbod, dus die proberen het verbod van tafel te krijgen met petities en het uitoefenen van invloed. Vega-organisaties zien de huidige situatie als mogelijkheid om consumenten van meer milieubelastende vleesproducten af te krijgen.

Voorstanders van het verbod wijzen daarentegen op de verwarring die kan ontstaan bij het gebruik van vleesbenamingen voor vegetarische producten, zoals producten met de naam gehackt en jalapeñoburgers. De voorstanders geven daarbij aan dat het raar is dat vega-organisaties wel mensen van het consumeren van vlees af willen helpen, maar het product wel in naam en vorm op een vleesproduct willen doen lijken. De discussie loopt in ieder geval nog, dus dat geeft de burger moed.

Reageer op dit artikel