blog

De juiste mindset

Opinie 3476

De juiste mindset

Agile is een woord dat we steeds meer tegenkomen. In managementjargon betekent het dat je wendbaar blijft en dat je je kunt aanpassen aan veranderende omstandigheden. Want als er iets vast staat, dan is het dat de omstandigheden wijzigen, zo luidt de theorie.


Marit van Egmond
Marit van Egmond is ceo bij Albert Heijn.

Ik heb weinig met het woord agile. Of met begrippen als scrummen en sprints. Met kantoormuren vol gekleurde post-its. Met stand-ups. Als je een project niet volgens de agile-regels organiseert, dan komt er niets van terecht, zo lijkt het vaak. Wellicht ben ik er wat te nuchter voor, maar ik krijg bij dit soort sessies weleens het gevoel dat niet meer helemaal duidelijk is wat het doel is en wat het middel.

Tegelijk ben ik ervan overtuigd dat je als foodretailer meer dan ooit flexibel moet zijn. Maximaal wendbaar om kansen te benutten of bedreigingen het hoofd te bieden. En dat is bij het ‘ministerie van Levensmiddelen’ best een uitdaging, dat zal geen verrassing zijn. Een bedrijf met 100.000 medewerkers, meer dan 1000 winkels en een van de grootste e-commerce-spelers van het land; dat kan onmogelijk haaks door de bocht. Maar dat is wel wat de markt van ons vraagt. En wat ik van de organisatie vraag. Simpeler, flexibeler, beter. Met nog meer impact. Want het kan altijd nóg beter.

Meer de juiste dingen doen, dan alleen veel dingen zo goed mogelijk doen. Verschil maken waar de klant het verschil ervaart. Zoiets vraagt binnen het bedrijf om een andere mindset,
namelijk dat we alleen kunnen groeien als we ons blijven verbeteren en ontwikkelen. Dat we niet bang zijn om te experimenteren en te innoveren. Dat we af en toe fouten durven maken. Dat we samenwerken op basis van expertise en rollen in plaats van hiërarchie. En dat we keuzes maken en nee zeggen tegen zaken die afleiden van ons groeipad. Ik realiseer me als geen ander dat dat makkelijker gezegd en hier geschreven is, dan uitgevoerd.

De eerste stap naar deze manier van werken heb ik afgelopen maand gezet met de benoeming van een nieuw managementteam. Nu ja, helemaal nieuw is het team niet. De meeste leden waren al verantwoordelijk voor een groot gedeelte van hun takenpakket. Hierdoor is kennis, ervaring en continuïteit geborgd. Tegelijk ontstaan er kortere lijnen, want er is een managementlaag minder.

Op de samenstelling van het team kreeg ik hier en daar wel wat kritiek, want negen mannen en slechts twee vrouwen? Laat ik duidelijk zijn, net zoals ik elke vrouw benoem om haar kwaliteiten, vervang ik geen mannen alleen maar omdat ze man zijn. En al het talent, met welke achtergrond dan ook, krijgt bij Albert Heijn alle ruimte.

Dat zie ik ook als ik praat met onze medewerkers in de winkels, in de dc’s en op kantoor in Zaandam. In alle gesprekken proef ik vooral de wens om ons – wellicht meer dan ooit in onze 130-jarige geschiedenis – te richten op de behoeften van onze klanten. Wat ik dan denk? Ik denk dat het wel goed komt met die benodigde wendbare mindset.

Reageer op dit artikel