blog

Klant wordt nog wat meer koning

Opinie 20

Klant wordt nog wat meer koning
Foto: Koos Groenewold

In de verhouding tussen consument en ondernemer/supermarkt is de consument in spreekwoordelijke zin de bovenliggende partij. ‘Klant is koning’ en ‘de klant heeft altijd gelijk’ zijn bekende voorbeelden. In de ‘echte wereld’ is dat uiteraard niet het geval. Bedrijven en reclamebureaus spelen met commerciële handelspraktijken in op de voorkeuren en behoeftes van consumenten. 


Victor van Ahee
Victor van Ahee is advocaat bij Loyens & Loeff in Rotterdam.

Een groot deel van deze handelspraktijken is in orde, omdat het zowel de verkoper als de consument helpt om het juiste product te verkopen (een ‘win-win’). Er zijn echter ook handelspraktijken die niet in orde zijn en ten nadele van de consument worden toegepast. Onacceptabele handelspraktijken zijn bijvoorbeeld agressieve verkooptechnieken of misleiding, zoals ten onrechte een keurmerk opnemen, of een (niet leverbaar) product aanprijzen en als de consument dat heeft gekocht/besteld, een ander product leveren of aanbieden – de ‘bait and switch’-techniek. 

Welke handelspraktijken wel of niet zijn toegestaan, volgt uit de Nederlandse wetgeving (en rechtspraak), die grotendeels vanuit de EU wordt opgelegd. Weinig consumenten doen hier echter een beroep op. Enerzijds omdat zij de regelgeving niet in het vizier hebben en anderzijds omdat het veel moeite kost om hun ‘recht te halen’, bij de rechter of via een klacht. 

Mede om deze reden heeft de EU de wetgeving onder handen genomen. Onlangs is een akkoord bereikt over aanscherping van de bestaande regels voor handelspraktijken. De wijziging behelst deels een sterkere handhaving, in Nederland door de Autoriteit Consument en Markt. De boetes voor het overtreden van de regels voor handelspraktijken gaan flink omhoog en de maximale boetes die lidstaten kunnen opleggen mogen niet lager zijn dan 4 procent van de omzet van de handelaar. Dit zou bedrijven moeten aansporen om de regels voor handelspraktijken beter na te leven. 

‘De boetes voor het overtreden van de regels voor handelspraktijken gaan flink omhoog en de maximale boetes mogen niet lager zijn dan 4 procent van de omzet van de handelaar’

Ook zijn specifieke voorschriften opgenomen waar bedrijven zich aan moeten houden. Zo moeten bedrijven duidelijk maken welke methodieken zij toepassen om bij een zoekfunctie bovenaan de lijst komen. Als een leverancier bijvoorbeeld betaalt om bij de zoekopdracht ‘snoep’ bovenaan te komen, moet dit voor de consument duidelijk zijn. 

Bedrijven moeten ook aangeven als zij klanten (online) persoonlijke prijsaanbiedingen doen. Als iemand, bijvoorbeeld op basis van zijn aankoopgeschiedenis, een bepaalde aanbieding toegezonden krijgt via een app of e-mail, dan moet blijken dat het een persoonlijke aanbieding op basis van aankoopgeschiedenis is. 

De laatste, voor supermarkten relevante wijziging is dat een kortingsaanduiding (‘in prijs verlaagd’) vergezeld moet gaan van de laagste prijs in de voorafgaande periode (van ten minste een maand), om te voorkomen dat de prijs net voor de korting wordt verhoogd en de korting daarmee voor de consument een ‘sigaar uit eigen doos’ is. 

Het duurt nog wel even voordat deze regels (en de hogere boetes) een feit zijn. De nieuwe regels moeten binnen twee jaar nadat de EU-richtlijn is aangenomen zijn ingevoerd door de lidstaten.

Reageer op dit artikel