blog

Probeer veel, maar behoud het goede

Opinie 3

Probeer veel, maar behoud het goede

Het CBL-bestuur heeft, naar aanleiding van discussie onder de leden over de Supermarkt van het Jaar-verkiezingen, besloten dat het zich terugtrekt uit de organisatie. Jammer, denk ik.


René Bakker
René Bakker is oud-directeur C1000 en nu algemeen directeur Fairtrade Original

Winkelcompetities, zo heb ik in de loop der jaren ervaren, zijn een fantastisch middel om de prestatie op de winkelvloer tot in de kleinste puntjes op scherp te zetten en te verbeteren. 

In mijn C1000-tijd heb ik zelf vele interne competities mogen organiseren, en de afgelopen jaren heb ik het genoegen gehad te mogen jureren in zowel interne competities van supermarktketens als bij de SvhJ-verkiezingen. Altijd weer leuk om in de keuken te mogen kijken bij de meest uiteenlopende supermarkten! 

De stellige overtuiging die ik aan mijn loopbaan in de (food)retail heb overgehouden, is dat elke winkel wordt gemaakt door de mensen die er werken. Topwinkels vallen zonder uitzondering op doordat ze een tot in de tenen gemotiveerd team hebben dat er alles aan doet een voor de klant zo goed mogelijke winkel neer te zetten. 

Niets menselijks is echter ook winkelmedewerkers vreemd: dag in dag uit in je eigen winkel bezig zijn levert een zeker risico van bedrijfsblindheid op. Meedoen aan een competitie kan dan helpen weer eens met de blik van de klant objectief naar de eigen prestaties te (laten) kijken. Alles om zo voortdurend de prestaties naar een hoger peil te trekken. 

‘Dag in dag uit in je eigen winkel bezig zijn, kan bedrijfsblindheid opleveren’

Ook het competitie-effect zelf werkt positief. Natuurlijk kan er uiteindelijk altijd maar één de allerbeste zijn. Iedere deelnemer wil toch altijd net iets beter eindigen dan degenen die de vorige keer net boven hem presteerde. Zo verbetert iedere deelnemer zichzelf. De Supermarkt van het Jaar-verkiezing biedt daarbovenop als extra dat het voor de deelnemers mogelijk is zich te meten buiten de eigen formule en daarvan te leren. Immers een oud spreekwoord zegt: ‘Wie zich aan zich zelf spiegelt, spiegelt zich zacht.’ 

Al met al hebben die 30 jaar SvhJ-verkiezingen er in mijn ogen zeker aan bijgedragen dat de Nederlandse supermarkten internationaal gezien op hoog peil staan. Ook in de afgelopen 30 jaar is er regelmatig kritiek en discussie geweest over de opzet van de competitie , de manier van jureren en dergelijke kwesties. Echter, gezamenlijk is die kritiek besproken en waar nodig heeft dat geleid tot aanpassingen en verbeteringen in de opzet. 

Ik spreek dan ook de hoop uit dat de verschillende organisaties hun kritiek met de overblijvende partners in de organisatie van de Supermarkt van het Jaar bespreken. In de geest van de competitie zelf: met de intentie om voortdurend te verbeteren. Opdat het goede – de unieke, marktbrede verkiezingen – behouden kan worden.

Reageer op dit artikel