blog

Vraag en aanbod

Opinie 5

Vraag en aanbod
Foto: Waitrose

De Brexit-moeheid neemt langzamerhand toe, in ieder geval bij de burgers aan deze zijde van het Kanaal. Dat is begrijpelijk, maar het blijft een belangrijke gebeurtenis die op elk vlak van de samenleving in Nederland gevolgen heeft.


Victor van Ahee
Victor van Ahee is advocaat bij Loyens & Loeff in Rotterdam.

Het Verenigd Koninkrijk is een van de belangrijkste handelspartners van Nederland en van die handelsrelatie maakt de voedingsmiddelenindustrie een belangrijk onderdeel uit. Dus ook – of met name – u krijgt te maken met de gevolgen van Brexit.

Het zwaarst zullen het de ‘collega’s’ aan de overzijde van het Kanaal hebben. Zij worden na een Brexit (zonder nadere regelingen) geconfronteerd met allerhande logistieke en economische problemen. Zelfs vanuit de Britse overheid worden supermarkten in het VK gewaarschuwd voor de gevolgen van een (no-deal) Brexit. Volgens verwachtingen van het ministerie van Volksgezondheid in het VK daalt in de eerste maanden de toevoercapaciteit over de toegangsroute Calais-Dover en vice versa in het geheel tot 13 procent van de huidige capaciteit. De oorzaak hiervan zijn de in te stellen grensposten bij de verschillende grensovergangen (die nu nog niet beschikbaar of operationeel zijn). Dit leidt ertoe dat het ministerie waarschuwt dat er tot zes maanden lang beperkte(re) transportcapaciteit beschikbaar is van en naar het VK. 

Supermarkten in het VK worden opgeroepen om in ieder geval, voor zover mogelijk, zes weken aan voorraad in te slaan. Hier zijn zij ook mee bezig. Tesco heeft daadwerkelijk honderden koelcontainers ingehuurd (voor heel 2019) en gebruikt die op verschillende plaatsen om voorraad in op te slaan. Ook andere supermarkten, zoals Marks & Spencer en Asda, hebben hun opslag voor zover mogelijk uitgebreid om houdbare producten in op te slaan als voorraad. 

‘Supermarkten in het VK worden opgeroepen om, voor zover mogelijk, zes weken aan voorraad in te slaan’

Maar dit is geen oplossing voor de bederfelijke producten. Gevreesd wordt dat een deel van de toevoer vanuit de Europese Unie naar het Verenigd Koninkrijk al bederft in afwachting van transport of controle. 90 procent van de sla en 80 procent van de tomaten in de Britse supermarkten komt uit de EU. Deze producten – en producten zoals vlees – worden aanzienlijk duurder (tenminste 10 procent) en moeilijker te verkrijgen na de Brexit. In een medisch onderzoek wordt zelfs beargumenteerd dat de verminderde beschikbaarheid tot duizenden extra doden (tot 2030) leidt, aangezien de verminderde consumptie van groenten leidt tot meer cardiovasculaire ziektes. 

Ook in Nederland zal de voedingsindustrie worden getroffen. Alle producten die uit het VK naar Nederland worden geïmporteerd (levende dieren en voedingsmiddelen zijn de meest geïmporteerde producten uit het VK) worden waarschijnlijk duurder als gevolg van de importheffingen. 

Maar ook kunnen gevolgen ontstaan omdat zowel producenten, leveranciers als transporteurs aanpassingen moeten doen voor de bevoorrading van hun EU-klanten. Een trailer die een dag bij de grens moet wachten om het VK in te mogen, kan die dag niet een Nederlandse afnemer bevoorraden en ingrediënten die nu en masse naar het VK worden verscheept, kunnen niet worden gebruikt voor producten uit de Europese Unie. 

Een crackertje met cheddar kan dan toch wel een stuk minder goed gaan smaken.

Reageer op dit artikel